Sports Marketing

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Ο αθλητισμός συνιστά μία (ατομική και κοινωνική) δραστηριότητα με μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό (είτε μέσω της συμμετοχής, είτε μέσω της παρακολούθησης). Το αθλητικό μάρκετινγκ αφορά στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων για τη δημιουργία, προβολή, τιμολόγηση και διάθεση αθλητικών προϊόντων/υπηρεσιών, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών ή επιθυμιών των καταναλωτών και την εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού. Καθώς τα αθλητικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ποικίλα, διαφορετικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα/υπηρεσίες, το αθλητικό μάρκετινγκ αποτελεί ένα ξεχωριστό επιστημονικό κι επαγγελματικό πεδίο.

Συγκεκριμένα, το αθλητικό μάρκετινγκ αποτελεί ένα ιδιαίτερο και σημαντικό θέμα προς μελέτη λόγω του τεραστίου μεγέθους της αθλητικής βιομηχανίας (δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως), του ευρύτατου κοινού στο οποίο απευθύνεται, του μεγάλου βαθμού σύνδεσης (αναγνώριση, αφοσίωση, ενασχόληση) των πελατών/οπαδών με τις αγαπημένες τους ομάδες, αθλητές και επωνυμίες και της μεγάλης δυνατότητας που προσφέρει στους εμπλεκόμενους οργανισμούς να αυξήσουν τα έσοδά τους (χορηγίες, διαφημιστικές συμφωνίες, τηλεοπτικά δικαιώματα, διαχείριση επωνυμίας, εισιτήρια). Παρ’ όλα αυτά, η ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας στον κλάδο του αθλητισμού στην Ελλάδα παραμένει σε πρώιμο στάδιο και υπάρχει έλλειψη στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο του αθλητικού μάρκετινγκ.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς του αθλητισμού. Το πρόγραμμα εστιάζει στο πώς οι στρατηγικές μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν πελάτες, να δημιουργήσουν έσοδα και να οδηγήσουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα χωρίς πρότερη ή με περιορισμένη εμπειρία στο αθλητικό μάρκετινγκ, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονη κατάρτιση και εξειδίκευση ως προς τα προϊόντα/υπηρεσίες και οργανισμούς που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια και τις ανάλογες επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με επιτυχία τις πρακτικές του μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες της αθλητικής αγοράς.
 • Εκπονούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των εσόδων, την προσέλκυση θαυμαστών και την ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας.
 • Αναζητούν, εντοπίζουν και εξασφαλίζουν χορηγίες, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης συμφωνιών και της διαχείρισης σχέσεων με χορηγούς και υποστηρικτές.
 • Σχεδιάζουν και εκτελούν επιτυχημένες αθλητικές εκδηλώσεις, χαρτογραφούν το ταξίδι του αθλητικού πελάτη, να αυξάνουν το βαθμό δέσμευσής του και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία του πελάτη.
 • Δημιουργούν και διαχειρίζονται αθλητικές επωνυμίες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αδειοδότησης και των προγραμμάτων αφοσίωσης πελατών
 • Διεξάγουν έρευνα αγοράς και να αναλύουν τα δεδομένα για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να βελτιστοποιούν τις εκστρατείες αθλητικού μάρκετινγκ.
 • Αξιοποιούν το ψηφιακό μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσουν τους φίλους των σπορ και να δημιουργήσουν μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στο αθλητικό μάρκετινγκ
  Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της αθλητικής βιομηχανίας και του ρόλου του μάρκετινγκ σε αυτήν.
 2. Συμπεριφορά καταναλωτή και έρευνα αγοράς
  Αυτή η ενότητα εστιάζει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και στη διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον εντοπισμό κοινού-στόχου και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ.
 3. Ψηφιακό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  Αυτή η ενότητα εστιάζει στη χρήση καναλιών ψηφιακών και κοινωνικών μέσων για την προώθηση αθλητικών εκδηλώσεων, την προσέλκυση πελατών και τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων.
 4. Πωλήσεις και δημιουργία εσόδων
  Αυτή η ενότητα διερευνά στρατηγικές πωλήσεων και ευκαιρίες δημιουργίας εσόδων στο αθλητικό μάρκετινγκ, όπως εισιτήρια διαρκείας, εταιρική φιλοξενία και πωλήσεις αθλητικών ειδών.
 5. Χορηγίες
  Αυτή η ενότητα διερευνά τη διαδικασία εξασφάλισης και διαχείρισης χορηγιών και υποστηρικτών, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και της ενεργοποίησης συμφωνιών.
 6. Επωνυμία και αδειοδότηση αθλητικών ειδών
  Αυτή η ενότητα καλύπτει την ανάπτυξη και τη διαχείριση αθλητικών εμπορικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών αδειοδότησης, του merchandising και των προγραμμάτων αφοσίωσης πελατών.
 7. Αθλητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
  Αυτή η ενότητα διερευνά τον ρόλο των αθλητικών μέσων και των εκπομπών στο αθλητικό μάρκετινγκ, όπου συμπεριλαμβάνονται διάφορες πλατφόρμες όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, παραδοσιακές και ψηφιακές εφημερίδες και ζωντανή ροή περιεχομένου για την προσέγγιση του κοινού, καθώς και ως μία εκ των βασικών πηγών εσόδων του αθλητισμού.
 8. Αθλητικό μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο
  Αυτή η ενότητα καλύπτει τις μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες του αθλητικού μάρκετινγκ σε παγκόσμιο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών διαφορών και των διεθνών κανονισμών καθώς και των επικείμενων αλλαγών λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται στους εκπαιδευόμενους ανά θεματική ενότητα. Επικουρικά, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα αναρτώνται στην ειδική πλατφόρμα οι απαραίτητες ανακοινώσεις, το χρονοδιάγραμμα και ο οδηγός μελέτης της κάθε ενότητας, κ.ά. Το εκπαιδευτικό υλικό εκάστης θεματικής ενότητας θα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Διαφάνειες της εκάστοτε διάλεξης, οι οποίες θα εμπλουτίζονται με επικουρικές επεξηγηματικές σημειώσεις, προς επίτευξη υψηλότερου βαθμού κατανόησης του υλικού από τον εκπαιδευόμενο
 • Βιβλιογραφικές πηγές απαρτιζόμενες από βιβλία, σχετικές επιστημονικές μελέτες και ηλεκτρονικές πηγές
 • Μελέτες περίπτωσης (case studies)
 • Τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, προς αυτό-αξιολόγηση της προόδου του εκπαιδευομένου
Η αξία του προγράμματος
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν προσθέσει ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους το οποίο θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους στο αθλητικό μάρκετινγκ και θα προάγει την καριέρα τους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς του αθλητισμού, να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πρακτικές του αθλητικού μάρκετινγκ και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ξεχωρίσουν στην αγορά εργασίας.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού

Οι εκπαιδευόμενοι, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής ενότητας, καλούνται να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως την αντίστοιχη γραπτή δοκιμασία που θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και σύντομης απάντησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί. Η βαθμολογία προηγούμενων θεματικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας.

Η κλίμακα βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0 ως 100. Επιτυχών θεωρείται ο εκπαιδευόμενος που βαθμολογείται τουλάχιστον με πενήντα (50). Συνολικά, η τελική βαθμολογία του προγράμματος προκύπτει κατά 50% από τις ασκήσεις αξιολόγησης κάθε θεματικής ενότητας και κατά 50% από την τελική εργασία που υποβάλουν ατομικά οι εκπαιδευόμενοι μετά τη λήξη της τελευταίας ενότητας.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος αποτύχει κατά την διαδικασία αξιολόγησης (λαμβάνοντας συνολικό βαθμό κατώτερο του 50%), δικαιούται να επαναξιολογηθεί, χωρίς κάποιο επιπλέον οικονομικό κόστος. Δεύτερη επαναξιολόγηση δεν δύναται να γίνει και ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να λάβει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση που το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για την παρακολούθηση του προγράμματος, ως νέος εκπαιδευόμενος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Αποτελεσματικές Πωλήσεις 2: Ο Πωλητής Σύμβουλος

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας πώλησης. Η ξεχωριστή αυτή προσέγγιση εδράζεται στην απαίτηση των πελατών ο σημερινός πωλητής να λειτουργεί ως σύμβουλος για αυτούς βοηθώντας να δώσουν τις βέλτιστες λύσεις στα […]

Influencer Marketing

Σύντομη περιγραφή προγράμματος To influencer Μάρκετινγκ, από ένα παραδοσιακό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης μικρής κλίμακας, αποτελεί πλέον έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στο πεδίο της επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, και θεωρείται από πολλούς ο νέος τρόπος πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. […]

Key Account Management

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας του Key Account Management (ΚΑΜ), την κατανόηση της φιλοσοφίας του ΚΑΜ και την ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών του ΚΑΜ από έναν πωλητή. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος οι […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Business Analytics with Big Data, Μια πρακτική εισαγωγή

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η χρήση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ων ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, όπως η […]

Αποτελεσματικές Πωλήσεις 2: Ο Πωλητής Σύμβουλος

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας πώλησης. Η ξεχωριστή αυτή προσέγγιση εδράζεται στην απαίτηση των πελατών ο σημερινός πωλητής να λειτουργεί ως σύμβουλος για αυτούς βοηθώντας να δώσουν τις βέλτιστες λύσεις στα […]

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς, ο τρόπος προσδιορισμού του επιπέδου τιμών, […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram