Personal Branding

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του personal branding, στηριζόμενο στις αρχές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Κύριος στόχος είναι να δώσει στον σύγχρονο επαγγελματία τα εφόδια που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά το ξεχωριστό επαγγελματικό του προφίλ, να αφουγκράζεται και να προσαρμόζεται εγκαίρως στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος παραμένοντας πάντα επίκαιρος και σε ζήτηση.

Οι πρώτες ενότητες εισάγουν τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία και στις Αρχές του Μάρκετινγκ ώστε να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη του αντικειμένου, να συνδέουν συνειδητά συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένες ενέργειες και κυρίως να διασφαλίζουν την απαιτούμενη συνέπεια μεταξύ των επιλογών τους. Στη συνέχεια, αυτές εξειδικεύονται σε επίπεδο υλοποίησης και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εξηγούν πώς μπορούν οι συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία για να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία τους.

Εκτός από τις διαλέξεις που προσφέρουν το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο, είναι διαθέσιμα προς τους συμμετέχοντες συγκεκριμένα εργαλεία που σε κάθε στάδιο της διαδικασίας θα τους βοηθήσουν στην πρακτική διαμόρφωση του προφίλ τους. Τέλος, οι ασκήσεις κάθε ενότητας δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν άμεσα τις γνώσεις που απέκτησαν ώστε χτίσουν στη διάρκεια του προγράμματος βήμα βήμα το επαγγελματικό τους προφίλ.

Επισκεφτείτε το κανάλι του προγράμματος στο YouTube: https://www.youtube.com/@marinapsiloutsikou .

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • αξιοποιούν τις αρχές και τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
 • εντοπίζουν ευκαιρίες και απειλές στο περιβάλλον τους και να αντιδρούν σε αυτές αποτελεσματικά.
 • αξιοποιούν τα ισχυρά σημεία τους για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να διαχειρίζονται τις αδυναμίες τους.
 • θέτουν κατάλληλους στόχους συνοδευόμενους από συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής τους.
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά το επαγγελματικό τους προφίλ στα κοινά που τους ενδιαφέρουν.
 • δημιουργούν δίκτυα επαφών και να καλλιεργούν επωφελείς επαγγελματικές σχέσεις.
 • σχεδιάζουν ένα προσωπικό σύστημα αξιολόγησης που θα τους επιτρέπει να εξελίσσονται και να παραμένουν πάντα επίκαιροι.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στο Personal Branding
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 2. Personal Analytics
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 3. Brand Essentials: Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επαγγελματικού Προφίλ
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 4. Self Marketing Mix
  (Διάρκεια ενότητας: 3 εβδομάδες)
 5. Networking
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 6. Public Speaking/Pitching
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 7. Business Etiquette & Ethics
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 8. Dress the Part: Διαμόρφωση εξωτερικής εικόνας
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 9. Personal Branding στην (μετά) covid εποχή
  (Διάρκεια ενότητας: 1 εβδομάδα)
 10. Εκπόνηση Εργασίας
  (Διάρκεια ενότητας: 2 εβδομάδες)
Η αξία του προγράμματος
Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους επαγγελματίες εφόδια που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, να αντιμετωπίσουν το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας και τις προκλήσεις που αυτό θέτει.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ο τελικός βαθμός των εκπαιδευόμενων προκύπτει από την επίδοση στις ασκήσεις αξιολόγησης των επιμέρους ενοτήτων (50%) και από την επίδοση σε μια τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης (50%). Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Key Account Management

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας του Key Account Management (ΚΑΜ), την κατανόηση της φιλοσοφίας του ΚΑΜ και την ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών του ΚΑΜ από έναν πωλητή. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος οι […]

Sports Marketing

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Ο αθλητισμός συνιστά μία (ατομική και κοινωνική) δραστηριότητα με μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό (είτε μέσω της συμμετοχής, είτε μέσω της παρακολούθησης). Το αθλητικό μάρκετινγκ αφορά στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων για τη δημιουργία, προβολή, τιμολόγηση […]

Αποτελεσματικές Πωλήσεις 1: Ο Επαγγελματίας Πωλητής

Σύντομη περιγραφή προγράμματος H ανάπτυξη δεξιοτήτων επιτυχημένης πώλησης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικά παραδείγματα από μεγάλη ποικιλία σεναρίων πώλησης τόσο σε επίπεδο επιχείρησης προς επιχείρηση όσο και από πωλητή προς τελικό καταναλωτή. Η επιτυχημένη πώληση έχει συγκεκριμένα στάδια εμπλοκής του […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Tailor Made Negotiations

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Tailor Made Negotiations (ΤΜΝ) είναι ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα διαπραγματεύσεων που καλύπτει το σύνολο των δράσεων στην πορεία ενός διαπραγματευτικού επεισοδίου, δηλαδή: Τη διαμόρφωση του Διαπραγματευτικού Οράματος Τη Μοντελοποίηση του διαπραγματευτικού περιστατικού, δηλαδή την τυποποίηση των δεδομένων […]

UN SDSN Corporate Sustainability Reporting

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN) και του Εργαστήριου Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την […]

Αγορές Παραγώγων: Διαπραγμάτευση και Διαχείριση Κινδύνου

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αποτίμησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα να δείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα προϊόντα αυτά […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram