Cryptocurrencies: Economic and Financial Aspects

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία της τεχνολογίας του blockchain και ο αντίκτυπος που θα έχει, κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση μιας σειράς θεμάτων όπως η έννοια της αποκέντρωσης, οι μηχανισμοί συναίνεσης, τα κίνητρα, η έννοια της κρυπτογράφησης, τα συστήματα peer-to-peer, κ.α. Το Blockchain είναι κατά μία έννοια το Internet 2.0, το διαδίκτυο της αξίας, της ιδιοκτησίας και της εμπιστοσύνης. Επιτρέπει στα άτομα να έχουν πλήρη δικαιώματα και έλεγχο σε ένα περιουσιακό στοιχείο, τα οποία είναι σε θέση να μεταφέρουν άμεσα σε οποιοδήποτε άτομο, εταιρεία ή μηχανή, χωρίς να χρειάζεται να στηρίζονται σε μεσάζοντες.

Τα διάφορα blockchains είναι, στον πυρήνα τους, ανοιχτά και αποκεντρωμένα μητρώα συναλλαγών. Ένα blockchain πρέπει να «συντηρείται» από διάφορους συμμετέχοντες στην ελεύθερη αγορά, οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να έχουν τα κατάλληλα κίνητρα για να το κάνουν, και τα ψηφιακά νομίσματα λειτουργούν ως αυτό το κίνητρο, δηλαδή ως η ανταμοιβή για την παροχή αυτής της διαδικασίας.

Η αγορά του blockchain, κυρίως μέσω του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων, αποτελεί έναν ολοένα και πιο σημαντικό πόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό έχει προκαλέσει μια «φρενίτιδα» δραστηριότητας, με νέα tokens να πλημμυρίζουν την αγορά καθημερινά, με τη πιθανότητα να προκληθεί μια φούσκα αναλογική με αυτή του dot-com. Μια τέτοια πιθανότητα είναι κάτι που απασχολεί τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο τα οποία εξετάζουν την τεχνολογία blockchain για να εξακριβώσουν τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε αυτά. Η βιομηχανία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς έχοντας προσελκύσει την προσοχή ηγετών και προκαλέσει την ενασχόληση τους με βασικούς τομείς όπως επιχειρήσεις, και επιχειρηματικά κεφάλαια. Δικαιολογημένα, λοιπόν, εκτιμάται ότι το blockchain θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε διάφορες βιομηχανίες, όπως συνέβη και με το World Wide Web.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Εξέταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού προγράμματος διάρκειας δέκα εβδομάδων, θα δοθούν οι βάσεις για την κατανόηση της τεχνολογίας blockchain, των κρυπτονομισμάτων τόσο σε οικονομικό όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, καθώς και των επιχειρηματικών τους εφαρμογών.
Θεματικές ενότητες
 1. Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
 2. Cryptocurrency Market: Economics and Finance Fundamentals
 3. Cryptocurrency Market: A Behavioral Overview
 4. Transitions in the Cryptocurrency Market
 5. Blockchain in Use: Legal Framework & Opportunity Identification
 6. Towards a Blockchain Ecosystem: Implementation Challenges
Στη 1η ενότητα του προγράμματος γίνεται η εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας πίσω από αυτά, το blockchain. Στις ενότητες 2, 3 και 4 αναλύονται οι οικονομικές/χρηματοοικονομικές πτυχές των κρυπτονομισμάτων, εξερευνώντας ζητήματα όπως η αγελαία συμπεριφορά (herding behavior) και τα transition patterns που αναπτύσσονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Τέλος, στις ενότητες 5 και 6 αναλύεται το ευρύ φάσμα των πιθανών εφαρμογών του blockchain και των κρυπτονομισμάτων, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο της σύγχρονης αγοράς.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω Live Streaming, κάθε Τετάρτη, 18:00-21:00. Θα έχουν διάρκεια 10 εβδομάδες.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Γραπτή εξέταση
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Eισηγμένες Εταιρείες

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το προτεινόμενο Σεμινάριο διεξάγεται σε συμμόρφωση με τις ενωσιακού και εθνικού δικαίου διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά το Νομοθετικό Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια […]

ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Επιμόρφωση & χορήγηση Πιστοποιητικού σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορούν στη λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων. Συμμόρφωση (compliance) των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις επιμόρφωσης με βάση το νομικό πλαίσιο (ν. 4261/2014, EBA Guidelines). Τρόπος διεξαγωγής Το πρόγραμμα […]

Αγορές Παραγώγων: Διαπραγμάτευση και Διαχείριση Κινδύνου

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αποτίμησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα να δείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα προϊόντα αυτά […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Influencer Marketing

Σύντομη περιγραφή προγράμματος To influencer Μάρκετινγκ, από ένα παραδοσιακό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης μικρής κλίμακας, αποτελεί πλέον έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στο πεδίο της επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, και θεωρείται από πολλούς ο νέος τρόπος πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. […]

Αειφορική Μετάβαση: Επιστήμη, Τεχνολογία, Οικονομία και Πολιτική

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN - https://www.unsdsn.org/) και παρέχει το βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης […]

Personal Branding

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του personal branding, στηριζόμενο στις αρχές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Κύριος στόχος είναι να δώσει στον σύγχρονο επαγγελματία τα εφόδια που θα τον […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram