Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε μεθόδους εκτίμησης της επικινδυνότητας -με έμφαση στην επιθετικότητα- εντός και εκτός του ψυχιατρικού πλαισίου και του πλαισίου των επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης αυτού του τύπου συμπεριφορών στον χώρο εργασίας τους αλλά και στην κλινική πρακτική, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαχείριση των ατόμων που βρίσκονται σε συναισθηματική ένταση και ψυχολογική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, θα περιγραφούν οι συνήθεις διαταραχές που σχετίζονται με την επιθετική συμπεριφορά και το ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ψυχική υγεία, καθώς και οι βασικές αρχές της επείγουσας ψυχιατρικής. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν στη χρήση της Brøset Violence Checklist (BVC) για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και θα γνωρίσουν τα διεθνή πρωτόκολλα και τις μεθόδους εφαρμογής των τεχνικών αποκλιμάκωσης για την πρόληψη και διαχείριση της επιθετικότητας και της βίας στο επαγγελματικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες διαχείρισης των ατόμων που εκδηλώνουν ψυχοκινητική διέγερση, με σκοπό την άμεση παρέμβαση και την έγκαιρη και βέλτιστη παροχή φροντίδας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτους Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σπουδές και εργασιακή εμπειρία συναφούς αντικειμένου. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Π., ψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, νομικούς, σωφρονιστικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ, εργαζόμενους σε Καταστήματα Κράτησης και σε φορείς επανένταξης, σε διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β., καθώς και σε εκπαιδευτικούς των σχολείων των φυλακών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης των πασχόντων από ψυχικές διαταραχές.
Η ενότητα του μαθήματος «Εφαρμογή του Εργαλείου Brøset Violence Checklist (BVC) και των Πρωτοκόλλων Τεχνικών Αποκλιμάκωσης» διεξάγεται μέσω υποχρεωτικής live streaming συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημέρα και απογευματινή ώρα. 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψυχικές διαταραχές στην εφηβεία: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχικές διαταραχές στην εφηβεία: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση» απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς αλλά και γονείς που ενδιαφέρονται για την αναγνώριση, κατανόηση και αντιμετώπιση παθολογικών συμπεριφορών της εφηβείας που μπορεί […]

Ψυχιατρική του Παιδιού και του Εφήβου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχιατρική του Παιδιού και του Εφήβου» απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται για την κατανόηση και αντιμετώπιση της ψυχικής παθολογίας των παιδιών και των εφήβων. Βασικός σκοπός του είναι η αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών της παιδικής […]

Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας, Έρευνας και Πράξης

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη σχολική πραγματικότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται ένα εύρος προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι σε τομείς που σχετίζονται με […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διαπολιτισμική Μάθηση και Δεξιότητες

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, αφού αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά της νέας κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας και αποσαφηνιστούν οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής μάθησης, παρουσιάζονται οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες να αναπτυχθούν από τους μαθητές ώστε να αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες […]

Ναυτιλιακό Δίκαιο στην Πράξη

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των εκπαιδευομένων πάνω σε ειδικά θέματα ναυτιλιακού δικαίου, καθώς και σε θέματα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη Ναυτιλία, την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και την Ασφάλιση. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αρχικά, θα γίνει μία […]

Λεμφική Μάλαξη σε Υγιές Λεμφικό Σύστημα - Βασικοί Χειρισμοί

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τις βασικές έννοιες που συνοδεύουν τη λεμφική μάλαξη, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram