Αθλητισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει εισέλθει βαθμιαία σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Πολυεθνικές εταιρείες δημοσιεύουν τις στρατηγικές μείωσης των εκπομπών άνθρακα τους, ενώ ολοένα αυξανόμενος αριθμός κρατών απαιτεί την δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων απόδοσης από μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Η βιομηχανία των Σπορ δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση σε αυτή τη διαδικασία, καθώς τα μεγάλα αθλητικά event (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα) έχουν ένα εξαιρετικά μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα. Παράλληλα, η δύναμη του αθλητισμού να διαμορφώνει απόψεις, μέσω των συναισθηματικών δεσμών εκατομμυρίων ανθρώπων με αθλητικά κλαμπ , αναγνωρίζεται παγκοσμίως και διεθνή οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό ως όχημα για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής.

Με κίνητρα που ποικίλλουν από τις απαιτήσεις των οπαδών έως την προσέλκυση επενδύσεων οι αθλητικές εταιρείες αναλαμβάνουν δράση για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζεται με την λειτουργία τους καθώς και την Βιώσιμη Ανάπτυξή τους. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες των αθλητικών οργανισμών καθιστούν περίπλοκη την υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο την βιωσιμότητα.

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων στην εφαρμογή προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε αθλητικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με την υλοποίηση στρατηγικών μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αθλητικών οργανισμών καθώς και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής βιωσιμότητας.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ενότητες σχετικά με την επικοινωνία και το μάρκετινγκ των περιβαλλοντικών πρακτικών καθώς και την προσέλκυση χορηγιών μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:

 • Να κατανοεί και να πραγματεύεται έννοιες στο πλαίσιο της βιωσιμότητας
 • Να αξιολογεί κριτικά τις περιβαλλοντικές πρακτικές στον αθλητισμού
 • Να δημιουργεί και να προτείνει βιώσιμες στρατηγικές σε αθλητικούς οργανισμούς
 • Να αντιλαμβάνεται τα οφέλη των βιώσιμες πρακτικών στον αθλητισμό
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αθλητισμού
 2. Το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα του Αθλητισμού
 3. Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα στον αθλητισμό
 4. Κοινωνική βιωσιμότητα στον Αθλητισμό
 5. Οικονομική Βιωσιμότητα στον Αθλητισμό
 6. Τα Οφέλη της εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών
 7. Διαχείριση Δεδομένων και στατιστικές εφαρμογές στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα
 8. Μάρκετινγκ περιβαλλοντικών πρακτικών και προσέλκυση Χορηγιών
 9. Αλλαγή εντυπώσεων μέσω της οικολογίας και του αθλητισμού
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα αφορά:

 • Διαφάνειες με το υλικό κάθε ενότητας. Σε κάθε ενότητα οι διαφάνειες θα καλύπτουν την ύλη, και θα περιέχουν παραδείγματα εφαρμογών
 • Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)
 • Βιβλιογραφία, με online διαθέσιμο υλικό.
 • Κουίζ που θα αφορούν τη μελέτη της ενότητας που θα διδάσκεται
 • Πρότζεκτ με εργασίες ανάπτυξης πραγματικών περιπτώσεων.
 • Σύντομα Video με σύνοψη της ύλης ανά ενότητα
Η αξία του προγράμματος

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η θα αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις περί της εφαρμογής των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον αλλά και μέσω του αθλητισμού. Μετά το πέρας του μαθήματος θα είναι σε θέση να δημιουργήσει στρατηγικές βιωσιμότητες καθώς και reports για αθλητικούς οργανισμούς, να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε αυτούς, να δημιουργεί στρατηγικές μάρκετινγκ για βιώσιμες πρακτικές και να μετρά τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο αθλητικών event.

Παράλληλα, θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τα κίνητρα των οργανισμών να στραφούν προς την βιώσιμη ανάπτυξη και θα μπορεί να παρουσιάζει μελέτες περίπτωσης (case studies) που θα αναδεικνύουν τα οικονομικά και άλλα οφέλη της βιωσιμότητας (Business Case of sustainability). Τέλος, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει πότε οι δράσεις είναι ουσιαστικές και πότε γίνονται αποκλειστικά για λόγους μάρκετινγκ (greenwashing).

Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Εξέταση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ανά θεματική ενότητα (60%) και εκπόνηση τελικής εργασίας (40%)
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

UN SDSN Environmental Social Governance

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN) και του Εργαστήριου Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEES) του ΟΠΑ με την υποστήριξη και τη […]

UN SDSN Corporate Sustainability Reporting

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN) και του Εργαστήριου Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ανάπτυξη Web εφαρμογών με HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX και Bootstrap, UX-UI Design και Drupal

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Οι Web τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα με αποτέλεσμα τη μεγάλη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και διεθνώς γιατί το […]

ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Eισηγμένες Εταιρείες

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το προτεινόμενο Σεμινάριο διεξάγεται σε συμμόρφωση με τις ενωσιακού και εθνικού δικαίου διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά το Νομοθετικό Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια […]

Personal Branding

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του personal branding, στηριζόμενο στις αρχές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Κύριος στόχος είναι να δώσει στον σύγχρονο επαγγελματία τα εφόδια που θα τον […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram