Sustainable Finance

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Sustainable Finance" είναι η παροχή των απαραίτητων θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων αναφορικά με τις στρατηγικές της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας. Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα εμβαθύνουν σε θέματα βιωσιμότητας, κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντικά, Βιώσιμα και Κυβερνητικά), καθώς και στους τρόπους εφαρμογής αυτών εντός μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταβληθεί ο χρηματοοικονομικός τομέας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και θα κατανοήσουν τον ρόλο που έχει η οικονομική βιωσιμότητα στις διεθνείς αγορές. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των επιχειρησιακών μοντέλων και προϊόντων χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις «Green Bond Market», δηλαδή τις αγορές «Πράσινων Ομολόγων», τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη συγκεκριμένων έργων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Επίσης το πρόγραμμα θα εστιάσει και στις «Green Loan Market», δηλαδή τις αγορές «πράσινων δανείων», οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση και υποστήριξη της περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, θα διερευνηθούν στρατηγικές και θα αναλυθούν παραδείγματα προγραμμάτων «Green Bond», δηλαδή των «πράσινων ομολόγων». Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και οι νέες ευκαιρίες που αυτή προσφέρει στον επιχειρησιακό τομέα μακροπρόθεσμα. Στόχος είναι η δημιουργία μίας πιο βιώσιμης συνείδησης στους/στις εκπαιδευόμενους/-ες και στους οργανισμούς που αυτοί αντιπροσωπεύουν.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής οικονομικών κατευθύνσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε μεσαία διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να εφαρμόσουν βιώσιμες στρατηγικές στον επαγγελματικό τους χώρο και σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να οδηγήσουν την επιχείρησή τους σε πιο βιώσιμες επιλογές.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Φορολογικό Δίκαιο και Πρακτική Εφαρμογή

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αναλύει έναν από τους βασικούς κλάδους του Δημοσιονομικού δικαίου, ο οποίος είναι το Φορολογικό Δίκαιο. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με τις βασικές αρχές και έννοιες του δικαίου διαχρονικά, παράλληλα δε να […]

Οικονομική Ψυχολογία: Αποφάσεις και Θεσμοί

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικονομική Ψυχολογία: Αποφάσεις και Θεσμοί» παρουσιάζει έναν σύγχρονο και πολλά υποσχόμενο διεπιστημονικό κλάδο μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αντικείμενό της είναι η διερεύνηση, η παρατήρηση και η εξήγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων των ατόμων στο […]

Πρακτικές Εφαρμογές στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Δεκαπέντε περίπου χρόνια πριν, υπήρξε έντονος προβληματισμός μεταξύ των εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες υποχρεώθηκαν να υιοθετήσουν τα Δ.Λ.Π. για τη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεών τους. Στόχος αυτής της υιοθέτησης ήταν η επίτευξη πιο ποιοτικής λογιστικής τυποποίησης […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εκμάθηση του Λογισμικού ArcGIS Pro: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι συστηματικές γνώσεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, για τη χρήση της νέας πλατφόρμας ArcGIS Pro. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν θεωρητική κατάρτιση μέσα από τη μελέτη των εννοιών που αφορούν τα […]

Εικονική Πραγματικότητα (VR) σε Βασικές Επείγουσες Ιατρικές Τεχνικές στην Πρωτοβάθμια Αντιμετώπιση του Βαρέως Πάσχοντα Ασθενούς

Για πρώτη φορά το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει πρόγραμμα που βασίζεται στη μέθοδο της εικονικής πραγματικότητας και εστιάζει στην παρουσίαση, εμπέδωση και συνδυαστική κατανόηση των ειδικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διασωλήνωση ασθενούς και ιδιαιτέρως για […]

Επαγγελματική Βρεφική Φροντίδα (Professional Babysitting)

Τα τελευταία χρόνια η αγωγή και φροντίδα στη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία βρίσκεται στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο (Miller & Cable, 2011˙ Moss, 2008˙ OECD, 2006). Το αυξημένο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των μελλοντικών παιδαγωγών πρώιμης […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram