Fake News, Προπαγάνδα και Fact-Checking

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος Fake News, Προπαγάνδα και Fact-Checking είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το φαινόμενο των παραποιημένων ειδήσεων, τους βασικούς τύπους αυτών, αλλά και τους λόγους που οδηγούν στον πολλαπλασιασμό τους.
Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά, επιχειρείται μία κοινωνιολογική θεώρηση των ΜΜΕ, δίνοντας έμφαση στην προέλευση των παραποιημένων ειδήσεων και στα αίτια της παραπληροφόρησης, διευκολύνοντας έτσι την αναγνώριση και την αξιολόγηση των παραποιήσεων. Ειδική αναφορά γίνεται στην πολιτική οικονομία του διαδικτύου, η οποία παρουσιάζει ομοιότητες και διαφορές με την αντίστοιχη των offline μέσων. Το διαδίκτυο και η προπαγάνδα θεωρούνται «εργαλεία» που μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά στη διασπορά των παραποιημένων ειδήσεων. Στη συνέχεια του προγράμματος, εφόσον οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα της αναγνώρισης μίας παραποίησης, θα εστιάσουν στον έλεγχο των στοιχείων μίας είδησης, μέσω τυπολογιών και fact-checking, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουν το πού εδράζεται η παραποίηση μέσα στην είδηση. Τέλος, παρέχονται συμβουλές για άμβλυνση των τόνων και αποφυγή του ηθικού πανικού, σε περίπτωση διαστρέβλωσης ειδήσεων ή προπαγάνδας, καθώς η παραποίηση ειδήσεων ως φαινόμενο είναι καινοφανές, αλλά όχι καινούργιο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν αποκτήσει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ελέγχουν την είδηση, να ανατρέχουν σε πηγές και ειδικούς, αλλά και να αποφαίνονται, κατατάσσοντας τα fake news σε συγκεκριμένες κλίμακες.
 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Πολιτική: Ρητορική, Τεχνικές και Εργαλεία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πολιτική: ρητορική, τεχνικές και εργαλεία» έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με την πολιτική ως διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του κοινωνικού βίου. Η πολιτική είναι συνυφασμένη με την εξουσία και τη δύναμη, αφορά όλους και […]

Η Τέχνη της Πειθούς

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η τέχνη της πειθούς» έχει ως πρωταρχική σκόπευση την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις αρχές της λογικής επιχειρηματολογίας. Επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα αξιολόγησης και εκφοράς λογικών επιχειρημάτων, να διευρύνει την κριτική ικανότητα, να μυήσει τον εκπαιδευόμενο […]

Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων στο συγκεκριμένο θέμα. Αναλύονται κεντρικής σημασίας ζητήματα, όπως η άυλη φύση της εξυπηρέτησης, το περιβάλλον της, οι εξυπηρετούντες και η συμπεριφορά τους […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διαχείριση Απορριμμάτων - Έξυπνη Αστική Διαχείριση

Η σωστή διαχείριση και ο ορθολογικός σχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των απορριμμάτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και ιδιαίτερα πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα.  Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους όλη την αλυσίδα αξίας […]

Τοπική Αυτοδιοίκηση- Ζητήματα Διοίκησης και Οικονομίας

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης, παράλληλα δε, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες σημαντικές νομολογιακές εξελίξεις στον κλάδο αυτό και να εξοικειωθούν με την ερμηνεία […]

HACCP: Food - borne Biological Hazards Analysis

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «HACCP: Food - borne Biological Hazards Analysis» έχει αναπτυχθεί με σκοπό να προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια και την απαιτούμενη κατάρτιση σχετικά με το πεδίο της Μικροβιολογίας των τροφίμων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεγάλη συνάφειά της με τη […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram