3ο Θερινό σχολείο. Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο  «3ο Θερινό σχολείο. Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία», διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11-15/7 και θα υλοποιηθεί διά ζώσης, με εισηγήσεις και εργαστήρια.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Βενετία Αποστολίδου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπαίδευσης και Διευθύντρια του Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

1.      Αποστολίδου Βενετία (επιστημονική υπεύθυνος προγράμματος, Καθηγήτρια, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Λογοτεχνική Εκπαίδευση)

2.      Αϊδίνης Αθανάσιος (Καθηγητής, Πρώτη ανάγνωση και γραφή)

3.      Αλεξίου Βασίλειος (Καθηγητής, Θεωρία της λογοτεχνίας)

4.      Κανατσούλη Μελπομένη (Καθηγήτρια, Παιδική λογοτεχνία)

5.      Καρακίτσιος Ανδρέας (Ομότιμος καθηγητής , Παιδική λογοτεχνία, Δημιουργική γραφή)

6.      Καρακάσης Ελευθέριος (Υποψήφιος διδάκτωρ, εξειδικευμένος στο κειμενικό είδος της περίληψης)

7.      Κατσαφούρου Μαρία (Υποψήφια διδάκτωρ, εξειδικευμένη σε ζητήματα ψηφιακού γραμματισμού)

8.      Κέκια Αιμιλία (Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξειδικευμένη στην παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη)

9.      Κεφαλίδου Σοφία (ΕΔΙΠ, Δρ. εξειδικευμένη στο κειμενικό είδος της αφήγησης και στην αφηγηματολογία)

10.   Κουνούπης Κυριάκος (Δρ. εξειδικευμένος στο κειμενικό είδος της περίληψης)

11.   Κωστούλη Τριανταφυλλιά (Καθηγήτρια, Σχολικός γραμματισμός)

12.   Μητακίδου Σούλα (Ομότιμη καθηγήτρια, Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης, Παιδική λογοτεχνία)

13.   Μπουγατζέλη Ευαγγελία (Δρ., ΕΔΙΠ, εξειδικευμένη στον πληροφοριακό γραμματισμό)

14.   Παπαδημητρίου Φωτεινή (Καθηγήτρια, Οπτικός  γραμματισμός )

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος του θερινού σχολείου είναι η συστηματική εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα κειμενικά και λογοτεχνικά είδη καθορίζουν την ανάγνωση και τη γραφή. Τούτο σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά και οι συμβάσεις τους, όταν είναι γνωστές και συνειδητές, διευκολύνουν την κατανόηση και τη συγγραφή τους. Ένας άλλος, εξίσου σημαντικός, σκοπός είναι η αξιοποίηση των κειμενικών χαρακτηριστικών και των κειμενικών συμβάσεων στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στο σχολείο. Οι εργασίες του θερινού σχολείου, μετά την αναγκαία θεωρητική επεξεργασία των εννοιών, θα επικεντρωθούν σε κάποια κειμενικά ή λογοτεχνικά είδη τα οποία κρίνονται ως πολύ σημαντικά είτε γιατί χρησιμοποιούνται στο σχολείο ευρέως, χωρίς όμως να υπάρχει η ανάλογη συνειδητοποίηση των χαρακτηριστικών και των συμβάσεων τους, είτε γιατί έχουν μεγάλη διάδοση σήμερα στην κοινωνία.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για το θερινό σχολείο βασίζεται στη διαπίστωση μιας μεγάλης σύγχυσης στον εκπαιδευτικό χώρο, και όχι μόνο, γύρω από τα κειμενικά είδη. Σύγχυση η οποία δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην ανάγνωση, τη γραφή και τη διδασκαλία τους. Στην εποχή μας παρατηρείται αύξηση της παραγωγής κειμένων στο διαδίκτυο αλλά και στα δεκάδες σεμινάρια δημιουργικής γραφής, ενώ στο σχολείο η δημιουργική γραφή έχει εισαχθεί ως δραστηριότητα στο μάθημα της λογοτεχνίας του Γυμνασίου. Παρόλα αυτά, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η γνώση των χαρακτηριστικών συγκεκριμένων κειμενικών ειδών, τόσο παραδοσιακών όσο και υβριδικών ή πολυτροπικών, βοηθά στην εξαγωγή νοήματος κατά την ανάγνωση όσο και στην αποτελεσματικότερη συγγραφή τους, ενώ είναι φανερό επίσης ότι κάποια είδη κειμένων, όπως λ.χ. τα πληροφοριακά δεν απολαμβάνουν της ίδιας προσοχής με τα αφηγηματικά. Εκτός όμως από την εκπαίδευση, η γνώση και η άσκηση σε βασικά κειμενικά είδη μπορεί να βοηθήσει κάθε άτομο και επαγγελματία που παράγει λόγο στη δημόσια σφαίρα να εκφράσει τη σκέψη του και την προσωπικότητά του.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα:

  • είναι σε θέση να (ανά)γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και την ιστορία συγκεκριμένων κειμενικών/ λογοτεχνικών ειδών κρίσιμων για την εκπαίδευση και τη σύγχρονη κοινωνία
  • έχουν ασκηθεί στην ανάγνωση αλλά και τη συγγραφή των συγκεκριμένων κειμενικών/ λογοτεχνικών ειδών
  • είναι σε θέση να διδάξουν τα συγκεκριμένα κειμενικά ειδή αποτελεσματικότερα στην εκπαίδευση και έτσι να βοηθήσουν τους μαθητές τους στην κατανόηση και συγγραφή τους.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιες/ους διδάκτορες, πτυχιούχους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί. Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι,  μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιες/οι διδάκτορες παιδαγωγικών σχολών και φιλολογιών, καθώς και σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Οι συμμετέχουσες/ συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν διαβάσει τα εξής μυθιστορήματα σε οποιαδήποτε έκδοση επιθυμούν:

Πηνελόπη Δέλτα, Ο Μάγκας, Άλκη Ζέη, Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της, Μάρω Δούκα, Η αρχαία σκουριά, Ρέα Γαλανάκη, Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα συνίσταται από εισηγήσεις οι οποίες θα αποσαφηνίσουν θεωρητικές έννοιες, εργαλεία και πλαίσια προσέγγισης των κειμενικών ειδών και των γραμματισμών τους και από εργαστήρια κατά τα οποία οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες, δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά αλλά και ατομικά, θα εναλλαχθούν στους ρόλους των παραγωγών και αναγνωστών/ αναλυτών κειμένων, καθώς και θα εκπονήσουν διδακτικά σενάρια για την αξιοποίηση και διδασκαλία των κειμενικών και λογοτεχνικών ειδών.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις/στους συμμετέχουσες/ συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Βιβλιογραφία γύρω από τη θεωρία των κειμενικών ειδών, την παιδαγωγική του Γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη, καθώς και για κάθε ένα από τα κειμενικά και λογοτεχνικά είδη που θα διδαχθούν στο πρόγραμμα

2. Παραμύθια, μυθιστορήματα και διηγήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια.

3. Διαφόρων ειδών κείμενα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, αποσπάσματα από βιβλία καθώς και κείμενα από το διαδίκτυο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια.

Το εκπαιδευτικό υλικό του θερινού σχολείου ανεβαίνει κάθε χρόνο στην πλατφόρμα του elearning στη σελίδα του θερινού σχολείου πριν από την έναρξη των εργασιών του προγράμματος.

ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υποχρεώσεις εκπαιδευμένων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες / συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει τις ασκήσεις στο πλαίσιο των εργαστηρίων και να έχουν υποβάλει την εργασία που προβλέπεται στο τέλος του προγράμματος

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 15/06/2022

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Κόστος συμμετοχής: 130 €

Τρόπος καταβολής:  (τραπεζική κατάθεση)

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Εκπτωση: μία (1) υποτροφία με τη μορφή απαλλαγής από τα δίδακτρα

Κατηγορία δικαιούχων: εισοδηματικά κριτήρια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Πτυχίο ΑΕΙ

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τo αντίγραφο πτυχίου το οποίο μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά στο e-mail [email protected]

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων (20), το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο – Από την επιστήμη στην πράξη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο ‘’Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο- Από την επιστήμη στην πράξη’’, διάρκειας 48 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί […]

Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική», διάρκειας 39 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και […]

Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών”, διάρκειας 56 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθεί εξ […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διατροφή και Υγιής Κύηση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διατροφή και Υγιής Κύηση», διάρκειας 90 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και […]

Κυβερνοέγκλημα και Κυβερνοασφάλεια

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Κυβερνοέγκλημα και Κυβερνοασφάλεια», διάρκειας 45 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση και θα υλοποιηθεί  μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. […]

Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας”, διάρκειας 44 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από 29 Νοεμβρίου έως 20 Φεβρουαρίου και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram