Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος «Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια» είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις βασικές αρχές και γνώσεις της κυβερνοασφάλειας, με την παράλληλη εισαγωγή εφαρμογών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν εφαρμογές και οφέλη από την υιοθέτηση τεχνολογιών μηχανικής - βαθιάς μάθησης στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση σύγχρονων ψηφιακών απειλών. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων κυβερνογνώσης, τα οποία συντελούν στη διασφάλιση από αναδυόμενες απειλές, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ευφυείς τεχνικές και μεθόδους για τον εντοπισμό κρυφών απειλών. Ταυτόχρονα, διερευνώνται τρόποι για τη βελτίωση των συστημάτων ανίχνευσης και αντιμετώπισης απειλών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής - βαθιάς μάθησης. Τέλος, θα παρουσιαστούν προηγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής - βαθιάς μάθησης στην κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων ομοσπονδιακής μάθησης, γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και χρήσης εργαλείων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε θέματα όπως είναι οι απειλές, τα τρωτά σημεία και η κυβερνοασφάλεια στον σύγχρονο κόσμο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον χώρο της πληροφορικής και των θετικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αξιοποιήσουν τεχνικές και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στην κυβερνοασφάλεια.  

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Artificial Intelligence in Healthcare

Σκοπός του προγράμματος "Artificial Intelligence in Healthcare" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στο σχεδιασμό, στην παραμετροποίηση και στην υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η βήμα προς βήμα εκμάθηση όλων των σταδίων της μηχανικής μάθησης τόσο όσον […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ιστορία της Τέχνης για τον Εμπλουτισμό του Μαθήματος των Εικαστικών στο Σύγχρονο Σχολείο και την Εξωσχολική Δραστηριότητα

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε θέματα που αφορούν αφενός στην ιστορία του πολιτισμού και της τέχνης προηγούμενων εποχών, αφετέρου σε εστιασμένες εικαστικές δραστηριότητες που συνδέονται με εποχές και τάσεις του τεχνοϊστορικού χώρου από την αρχαιότητα έως […]

Υποτιτλισμός και Οπτικοακουστική Μετάφραση. Πρακτική Εφαρμογή στην Αγγλική ή/και Γαλλική ή/και Γερμανική Γλώσσα

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στο χώρο της Οπτικοακουστικής Μετάφρασης, να τους ευαισθητοποιήσει σε θέματα προσβασιμότητας και να τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες στο είδος του υποτιτλισμού: ενδογλωσσικού αλλά και διαγλωσσικού (γλώσσες εργασίας: Αγγλικά, Γαλλικά, […]

Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling

Σκοπός του προγράμματος ‘’Εγκληματολογία: Προσέγγιση του Criminal Profiling’’ είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Criminal Profiling. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων σε έναν διεπιστημονικό τομέα που άπτεται της Εγκληματολογίας και της Δικαστικής […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram