Artificial Intelligence in Healthcare

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Artificial Intelligence in Healthcare" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στο σχεδιασμό, στην παραμετροποίηση και στην υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η βήμα προς βήμα εκμάθηση όλων των σταδίων της μηχανικής μάθησης τόσο όσον αφορά στη δημιουργία των μοντέλων όσο και στην αξιολόγησή τους. Οι αλγόριθμοι που θα μελετηθούν, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης δυαδικής και μη και παλινδρόμησης, καλύπτουν μία ευρεία γκάμα προβλημάτων. Επίσης, θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη η διαδικασία προεπεξεργασίας δεδομένων (κείμενο και εικόνα), καθώς και η εκπαίδευση, η παραμετροποίηση και η χρήση του κατάλληλου μοντέλου μηχανικής μάθησης.

Μέσα από τις εξειδικευμένες ενότητες του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να παραμετροποιούν στο βέλτιστο βαθμό τους αλγορίθμους που απαιτούνται ανάλογα με το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε πραγματικά προβλήματα του τομέα της υγείας, όπου θα μπορέσουν να υλοποιήσουν παραδείγματα χρησιμοποιώντας σετ δεδομένων (datasets) με πραγματικά δεδομένα. Τα ανωτέρω, θα συνδυαστούν με παραδείγματα και ασκήσεις υλοποιημένα σε γλώσσα προγραμματισμού python.

Εκτός από την κλασική μηχανική μάθηση, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία αιχμής, τη μηχανική μάθηση σε πλατφόρμες ενσωματωμένων συστημάτων, όπου το μοντέλο, μετά τη δημιουργία του αποσυνδέεται εντελώς από τον υπολογιστή όπου έγινε η εκπαίδευσή του και μεταφέρεται στη συσκευή με πολλαπλά οφέλη στην κατανάλωση, την ταχύτητα των προβλέψεων και την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, θα παρουσιαστούν backend πλατφόρμες που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν όλη τη διαδικασία, καθώς και οι βασικές έννοιες της ασφάλειας στο πλαίσιο της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (Blockchain). Ειδικότερα θα παρουσιαστούν τρεις βασικές έννοιες: αποκέντρωση (decentralization), μηχανισμοί συναίνεσης (consensus mechanisms) και βασικές κρυπτογραφικές τεχνικές (cryptographic techniques) καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία αυτά συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα (integrity), το αμετάβλητο (immutability) και την προστασία των δεδομένων (data protection) σε μεγάλα συστήματα και πλατφόρμες με χρήση της τεχνολογίας blockchain.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ του τομέα των θετικών επιστημών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στον κλάδο της υγείας.
Προαπαιτούμενα προγράμματος: Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια

Σκοπός του προγράμματος «Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κυβερνοασφάλεια» είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις βασικές αρχές και γνώσεις της κυβερνοασφάλειας, με την παράλληλη εισαγωγή εφαρμογών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν εφαρμογές και οφέλη […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Παραγωγός Ραδιοφωνικών Εκπομπών

Tο ραδιόφωνο της νέας εποχής διαφέρει -σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό- από το ραδιόφωνο των προηγούμενων περιόδων. Σε κάθε περίπτωση, το ραδιόφωνο όχι μόνο δεν απειλείται, αλλά το μέλλον του -ιδιαίτερα στο περιβάλλον των νέων ψηφιακών μέσων- διαφαίνεται αισιόδοξο. Σήμερα, […]

Αντίληψη και Τέχνη: Εφαρμογές στη Φωτογραφία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αντίληψη και Τέχνη: Εφαρμογές στη Φωτογραφία» απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί στο αντικείμενο της φιλοσοφίας της Τέχνης και της Επιστήμης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και με πρακτικές εφαρμογές στην τέχνη της Φωτογραφίας. Βασικός σκοπός […]

Κοινωνικά Προβλήματα και Ψυχική Υγεία του Παιδιού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνικά Προβλήματα και Ψυχική Υγεία του Παιδιού» πραγματεύεται τον ορισμό του φυσιολογικού και του παθολογικού στην ψυχική υγεία του παιδιού και τη συνέχεια της παθολογίας από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Αναφέρονται οι βασικές αρχές πρόληψης, […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram