Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο- Από την επιστήμη στην πράξη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο ‘’Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο- Από την επιστήμη στην πράξη’’, διάρκειας 48 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε δυο τριήμερα 30/9 -1&2/10 και 21-23/10 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας Zoom Meeting και διά ζώσης, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Μιχαηλίδης Γιάννης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο ποδόσφαιρο του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ.

Ο Μιχαηλίδης Ιωάννης είναι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από το 2017. Από το 2004 έως το 2017 εργαζόταν ως εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή ποδοσφαίρου UEFA Α’ και συμμετέχει ως υποψήφιος στη σχολή εκπαιδευτών προπονητών της UEFA – ΕΠΟ. Διετέλεσε προπονητής/γυμναστής στο αναπτυξιακό, στο ερασιτεχνικό αλλά και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με σημαντικό αριθμό αναγνωρισιμότητας (περισσότερες από 2100 ετεροαναφορές και h index-18 (google scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=-PksrtsAAAAJ&hl=el)), ενώ είναι κριτής εργασιών σε διεθνή περιοδικά. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του τα τελευταία χρόνια εστιάζει στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών αλλά και στην ανάλυσης της φυσικής απόδοσής τους

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Μεταξάς Θωμάς: Ο Θωμάς Μεταξάς είναι Καθηγητής Εργομετρίας – Ποδοσφαίρου στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής ποδοσφαίρου UEFA PRO και εκπαιδευτής προπονητών ΕΠΟ/UEFA. Διετέλεσε για περισσότερα από 25 χρόνια προπονητής ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα. Συμμετέχει ως υπεύθυνος μαθημάτων σε μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και καθοδηγεί σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με σημαντικό αριθμό αναγνωρισιμότητας (περισσότερες από 1150 ετεροαναφορές και h index-16), ενώ είναι κριτής εργασιών σε περισσότερα από 25 διεθνή περιοδικά με πολύ υψηλό IF.

Βαρδάκης Λάζαρος:

Ο Λάζαρος Βαρδάκης είναι προπονητής φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου, απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σποδών και υποψήφιος διδάκτωρ του ΑΠΘ. Επίσης είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή ποδοσφαίρου UEFAA’, UEFAA’ eliteyouth και συμμετέχει ως υποψήφιος στη σχολή εκπαιδευτών προπονητών της UEFA – ΕΠΟ. Ξεκίνησε τα επαγγελματικά του βήματα το 2004 ως προπονητής σε αναπτυξιακές ηλικίες ενώ από το 2011 εργάζεται σε επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου. Όλο αυτό το διάστημα εξειδικεύεται στην ανάλυση του της προπονητικής επιβάρυνσης των ποδοσφαιριστών και στην εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της φυσικής κατάστασης. Από την εισαγωγή του στο διδακτορικό συμμετέχει ως εισηγητής στο μάθημα «ειδικότητα ποδοσφαίρου» του προπτυχιακού καθώς και σε μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΣΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετοχή σε δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών και την τεχνικοτατική ανάλυση της απόδοσης. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιολόγηση της απόδοσης και της επιβάρυνσης των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών/στριών όλων των επιπέδων. Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν τα επιστημονικά ευρήματα των τελευταίων ετών και το πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προπονητική διαδικασία. Επίσης, θα εκπαιδευτούν σε νέες μεθόδους προπόνησης καθώς και σε τεχνολογίες αξιολόγησης και παρακολούθησης της φυσικής απόδοσης

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το άθλημα του ποδοσφαίρου εξελίσσεται και το υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο/η ποδοσφαιριστής/στρια στις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί. Η φυσική κατάσταση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προπονητικής διαδικασίας των ποδοσφαιριστών/στριών στον εβδομαδιαίο μικρόκυκλο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μας επιτρέπει πλέον να έχουμε πληροφορίες σε άμεσο χρόνο για παραμέτρους της επιβάρυνσης επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των προπονητικών προγραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά εκατοντάδες άρθρα που αφορούν την φυσική κατάσταση στο ποδόσφαιρο.

Η παραπάνω εξέλιξη του αθλήματος αλλά και των τεχνολογικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθιστά απαραίτητη τη συνεχόμενη ενημέρωση των ατόμων που ασχολούνται με τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών/στριών. Η έλλειψη ανάλογου προγράμματος το καθιστά απαραίτητο για τη σύγχρονη ενημέρωση των προπονητικών επιτελείων σε θέματα φυσικής κατάστασης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα θα συμβάλλει ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών/στριών. Οι γνώσεις αυτές θα σχετίζονται με νέες μεθόδους ανάπτυξης συγκεκριμένων παραγόντων της φυσικής κατάστασης αλλά και τη χρήση τεχνολογιών για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της προπονητικής διαδικασίας που εφαρμόζουν

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους/ες των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και σε προπονητές/ριες ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

 Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να είναι ενήλικες και κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα.

Επιπλέον, να διαθέτουν

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες και θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δια ζώσης εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19. . Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων (38 ώρες) και μια ενότητα πρακτικής εφαρμογής (10 ώρες).

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16.00 – 21.00

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09.00 – 14.00 & 16.00 – 21.00

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09.00 – 14.00

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 16.00 – 21.00

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 09.00 – 14.00 & 16.00 – 21.00

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09.00 – 14.00

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες παρέχονται:

 1.  πρόσβαση στο elearning του μαθήματος
 2. ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης.
 3. πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, καθώς και μετά το πέρας, ως την έναρξη του επόμενου κύκλου.
 4. βιβλιογραφία

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

 Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν αξιολογηθεί με επιτυχία στην/ις εργασίες που θα τους/τις ανατεθούν.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 250 € (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης (100 €) συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (150 €) (μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου 2022).

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς:

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 5202-057157-381

IBAN: GR9401722020005202057157381

Αιτιολογία: 73359 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ συμμετέχοντος

Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: ioannimd@phed.auth.gr

 Εκπτωτική πολιτική

Έκπτωση 30%  

 • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
 • Άνεργες/οι
 • ΑμεΑ
 • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%  

 • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα
 • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
 • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τις/τους ήδη εγγεγραμμένες/ους.

Για την παροχή της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενες/οι οφείλουν να καταθέσουν στην/στον ΕΥ του προγράμματος στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης, καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail: [email protected].

 1. Σύντομο βιογραφικό στην ελληνική γλώσσα

 Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα – Νομική Σχολή ΑΠΘ σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Τα δικαιώματα των […]

Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη», διάρκειας 50 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη […]

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» διάρκειας 155 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 24/4/2023 έως 18/6/2023 και θα υλοποιηθεί […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram