Προγραμματισμός με Python: Επιχειρησιακές, Ψηφιακές Δεξιότητες

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του νέου προγράμματος είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό. Με την παρακολούθηση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις γνώσεις του και θα αντιλαμβάνεται που μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία τα οποία διαθέτει. 
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα, εκτός από τον προγραμματισμό ως δεξιότητα, γίνεται διδασκαλία πρακτικών εφαρμογών του computational thinking για την αποτελεσματική ανάλυση προβλημάτων και σχεδιασμού αλγορίθμων ώστε οι συμμετέχοντες, πριν την υλοποίηση του κώδικα, να μπορούν να αντιλαμβάνονται ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. 
Όχημα για την διδασκαλία στο πρόγραμμα, είναι η γλώσσα προγραμματισμού Python, η οποία ζητείται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας λόγω της απλότητας και της ευελιξίας της. Στα πλαίσια του προγράμματος, γίνεται  μια καθολική διδασκαλία των βασικότερων λειτουργιών της γλώσσας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη δομή κάθε προγράμματος. Πέρα από τα βασικά δομικά στοιχεία της γλώσσας, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών ώστε να είναι ξεκάθαρος, στον διδασκόμενο, ο σκοπός κάθε διαδικασίας και μεθόδου που έχει παρουσιαστεί και χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, θα γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο τα δομικά αυτά στοιχεία συνδυάζονται, ώστε να υπάρξει ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος, ανάλογα με τις ανάγκες του και τον τομέα στον οποίο θέλει να εντρυφήσει μελλοντικά, μπορεί να προσαρμοστεί και να μάθει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού, μέσα από  πρακτικές οι οποίες αναλύονται και εφαρμόζονται συνολικά στην επιστήμη του προγραμματισμού. 
Παράλληλα, μπορεί να εργαστεί σε μια ομάδα προγραμματιστών και η ενασχόλησή του να περιλαμβάνει τεχνικές αποσφαλμάτωσης ενός προγράμματος, συνδυασμό τεχνολογιών, πρακτικές υλοποίησης κώδικα κ.ά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
•    Αποφοίτους Ανώτατων Ιδρυμάτων που ασχολούνται με πληροφοριακά συστήματα και θέλουν να εξελιχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας
•    Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψηφιακός σχεδιασμός με AutoCAD

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός σχεδιασμός με AutoCAD» επιδιώκει, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής, την εισαγωγή στα βασικά εργαλεία, τις βασικές έννοιες και το βασικό τρόπο σκέψης του ψηφιακού σχεδιασμού, μέσω της χρήσης του σχεδιαστικού λογισμικού AutoCAD. Αφού γίνει […]

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity

Σκοπός του προγράμματος "Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR)  με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity" είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στον σύγχρονο αναδυόμενο χώρο της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Εικονική/ Επαυξημένη / Μικτή Πραγματικότητα), προκειμένου να είναι σε θέση να […]

Πρότυπα Διοίκησης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα πρότυπα διοίκησης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με την Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ανδρική Υπογονιμότητα: Εργαστηριακή Διερεύνηση & Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Οι στοχευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτελούν το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος ‘’Ανδρική Υπογονιμότητα: Εργαστηριακή Διερεύνηση & Θεραπευτική Αντιμετώπιση’’, μέσα από πλούσιες και καλά δομημένες θεματικές ενότητες, με αντιπροσωπευτικά test αξιολόγησης και διαδραστικά επικοινωνιακά […]

Ειδική Αγωγή και Χαρισματικότητα: Αριστεία και Ηθική

Στις μέρες μας, στις σχολικές τάξεις φοιτούν εκατοντάδες χαρισματικοί μαθητές, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, ώστε να αναπτύξουν πλήρως το πολύπλευρο δυναμικό τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Χαρισματικότητα: Αριστεία και Ηθική» έχει ως […]

Life Coaching

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Life Coaching» έχει ως στόχο την προσφορά επαγγελματικής γνώσης άμεσα εφαρμόσιμης στον ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο χώρο του Coaching, με επικέντρωση στο Life Coaching. Με ακαδημαϊκή βάση (επιστημονικές θεωρίες) και πρακτική προσέγγιση, το πρόγραμμα προσφέρει δεξιότητες, τεχνικές, εργαλεία, μοντέλα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram