Προγραμματισμός με Python: Επιχειρησιακές, Ψηφιακές Δεξιότητες

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του νέου προγράμματος είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό. Με την παρακολούθηση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις γνώσεις του και θα αντιλαμβάνεται που μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία τα οποία διαθέτει. 
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα, εκτός από τον προγραμματισμό ως δεξιότητα, γίνεται διδασκαλία πρακτικών εφαρμογών του computational thinking για την αποτελεσματική ανάλυση προβλημάτων και σχεδιασμού αλγορίθμων ώστε οι συμμετέχοντες, πριν την υλοποίηση του κώδικα, να μπορούν να αντιλαμβάνονται ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. 
Όχημα για την διδασκαλία στο πρόγραμμα, είναι η γλώσσα προγραμματισμού Python, η οποία ζητείται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας λόγω της απλότητας και της ευελιξίας της. Στα πλαίσια του προγράμματος, γίνεται  μια καθολική διδασκαλία των βασικότερων λειτουργιών της γλώσσας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη δομή κάθε προγράμματος. Πέρα από τα βασικά δομικά στοιχεία της γλώσσας, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών ώστε να είναι ξεκάθαρος, στον διδασκόμενο, ο σκοπός κάθε διαδικασίας και μεθόδου που έχει παρουσιαστεί και χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, θα γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο τα δομικά αυτά στοιχεία συνδυάζονται, ώστε να υπάρξει ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος, ανάλογα με τις ανάγκες του και τον τομέα στον οποίο θέλει να εντρυφήσει μελλοντικά, μπορεί να προσαρμοστεί και να μάθει πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού, μέσα από  πρακτικές οι οποίες αναλύονται και εφαρμόζονται συνολικά στην επιστήμη του προγραμματισμού. 
Παράλληλα, μπορεί να εργαστεί σε μια ομάδα προγραμματιστών και η ενασχόλησή του να περιλαμβάνει τεχνικές αποσφαλμάτωσης ενός προγράμματος, συνδυασμό τεχνολογιών, πρακτικές υλοποίησης κώδικα κ.ά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
•    Αποφοίτους Ανώτατων Ιδρυμάτων που ασχολούνται με πληροφοριακά συστήματα και θέλουν να εξελιχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας
•    Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Multi-Cloud DevOps Engineer

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί, αφενός να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη μηχανική μοντέρνων εφαρμογών υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού, αφετέρου να τους εκπαιδεύσει σχετικά με την προγραμματιστική διαχείριση των υποκείμενων υπολογιστικών πόρων και περιβαλλόντων ενορχήστρωσης δοχειοποιημένων εφαρμογών. Στο […]

Internet of Things (ΙοΤ) and Machine Learning Applications

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ή Internet of Things (IoT) αποτελεί ένα νέο στάδιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία συντελείται στις μέρες μας. Η ανάπτυξη στον τομέα του ΙοΤ αναμένεται να προσφέρει βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογιών ή τη διαμόρφωση νέων […]

IT and Cyber Security: Διαχείριση Απειλών και Πολιτικές Ασφάλειας

Ως Απειλή (Threat) ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ορίζεται οτιδήποτε οδηγεί σε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή υλική ζημιά στην υποδομή του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ακαδημαϊκή κατάρτιση των εκπαιδευομένων, ώστε να είναι ικανοί να συγγράψουν και να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Μουσειακός Τουρισμός

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στο μουσειακό πλούτο της χώρας και να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, διευκολύνοντας έτσι τη σε βάθος κατανόηση της συνεισφοράς του στο τουριστικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η θέση των […]

Μουσικοθεραπεία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές και Βιωματικές Ασκήσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Moυσικοθεραπεία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές και Βιωματικές Ασκήσεις» αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει, με τρόπο θεωρητικό και πρακτικό, ειδικούς της ψυχικής υγείας και ευρύτερα επαγγελματίες του χώρου της υγείας, μουσικούς, εκπαιδευτικούς αλλά και το ευρύ κοινό, σε θέματα […]

Φωτογραφία: Τεχνολογία και Βασικές Τεχνικές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φωτογραφία: Τεχνολογία και βασικές τεχνικές» αποτελεί εισαγωγή στην τεχνολογία και τις βασικές τεχνικές της φωτογραφικής λήψης. Προσφέρεται η βασική θεωρία και πλήθος ασκήσεων που στοχεύουν στην κατανόηση της κάμερας και των δυνατοτήτων της, των βασικών τεχνικών στη […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram