Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: “Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία”, διάρκειας 264(διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί 20/9/2022-30/9/2023 και θα υλοποιηθεί  διά ζώσης εντός της Γ΄ πανεπιστημιακής κλινικής της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής ψυχιατρικής της ιατρικής σχολής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Φουντουλάκης

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 • ο καθηγητής ψυχιατρικής/Διευθυντής της Γ΄ πανεπιστημιακής ψυχιατρικής κλινικής του ΑΠΘ,  Ιωάννης Νηματούδης
 • ο διδάκτωρ, Αντώνης Θεοφυλίδης, Γνωστικός –Κλινικός ψυχολόγος /Νευροψυχολόγος
 • η Ψυχολόγος, κ. Στραβοράβδη Αικατερίνη

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος πρακτική κατάρτιση νέων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας στο  αντικείμενο της κλινικής ψυχομετρίας και νευροψυχολογίας και στοχεύει στην εξειδίκευση τους στα συνεχώς αναπτυσσόμενα αυτά πεδία.  Βασικός στόχος επίσης, είναι η εξειδικευμένη παροχή  πρακτικής γνώσης και εμπειρίας καθώς  και η εξοικείωση στη χορήγηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων  ψυχομετρικών και νευροψυχολογικών δοκιμασιών που συνήθως χορηγούνται σήμερα στην κλινική πράξη, καθώς και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε μορφή έκθεσης.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βασικό  άξονα τη σωστή πρακτική εκπαίδευση  στην κλινική ψυχομετρία, τα  ψυχολογικά και ψυχοδιαγνωστικά τεστ, τη διάκριση των παραμέτρων της Ψυχοπαθολογίας, την κλινική διάγνωση και την ποσοτική ανάλυση της συμπεριφοράς τόσο για κλινική χρήση όσο και για τη δυνατότητα των συμμετεχόντων να μετέχουν σε  ανάλογα ερευνητικά προγράμματα. Μέσα από το ολοκληρωμένο πλαίσιο κλινικής εκπαίδευσης θα δίνεται  και η δυνατότητα  διεξαγωγής έρευνας με χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών ή χρήσης των σχετικών εργαλείων στο κλινικό πλαίσιο.   Η κλινική ψυχομετρία και η νευροψυχολογική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σηµαντικές επειδή έχουν ως στόχο την βαθύτερη ψυχολογική κατανόηση του ατόµου και καταλήγουν σε προτάσεις σχετικά µε την παρέµβαση (επιλογή κλινικού στόχου, θεραπευτικής παρέμβασης κλπ) που θα ακολουθηθεί. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της εξειδικευμένης γνώσης χορήγησης όλων των βασικών κλινικών ψυχομετρικών και νευροψυχολογικών δοκιμασιών που δεν αναπτύσσονται σε πλάτος και βάθος από αντίστοιχα θεωρητικά  ακαδημαϊκά  προγράμματα εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το  κενό και την αδυναμία που παρατηρείται στη χορήγηση  ψυχομετρικών δοκιμασιών από τους επαγγελματίες  ψυχικής υγείας στην καθημερινή κλινική ή ερευνητική πρακτική. Θα είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται  με λεπτομέρεια στο αντικείμενο με έμφαση στην κλινική εκπαίδευση και πρακτική, ενώ ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων θα υλοποιηθεί εντός της Γ Ψυχιατρικής κλινικής του τμήματος ιατρικής του ΑΠΘ. Οι εκπαιδευόμενοι  θα ασκηθούν δίπλα σε  καθιερωμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας κατά τη χορήγηση των ψυχομετρικών εργαλείων στην κλινική  και τα εξωτερικά ιατρεία της

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν  να κατανοήσουν σε βάθος τις ανθρώπινες ψυχολογικές διεργασίες και τη σχετική ψυχοπαθολογία αναπτύσσοντας δεξιότητες χρήσης ψυχομετρικών και νευροψυχολογικών εργαλείων αξιολόγησης ενώ παράλληλα θα καλλιεργήσουν αίσθημα επαγγελματικής ωριμότητας ως επαγγελματίες μέσω της εξοικείωσης τους με δεοντολογικά και επαγγελματικά ζητήματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής. Το πρόγραμμα  θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να ενημερωθούν λεπτομερώς και να εξοικειωθούν πλήρως και επαρκώς με την πρόσφατη έρευνα στον τομέα της Κλινικής Νευροψυχολογίας και Ψυχομετρίας, για την καλύτερη διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των Ψυχολογικών, Ψυχιατρικών και οργανικών εγκεφαλικών διαταραχών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχίατρους, Ψυχολόγους, Νευρολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς λειτουργούς, Νοσηλευτές και γενικά σε όσους θα δραστηριοποιηθούν ως επαγγελματίες   ή ερευνητές στο  χώρο της ψυχικής υγείας  ή σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών και οφείλουν να γνωρίζουν την χορήγηση και αξιολόγηση των κλινικών ψυχομετρικών δοκιμασιών.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται και σε φοιτητές τελευταίου έτους των παραπάνω τμημάτων με την προυπόθεση να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση της σχολής τους.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί & Προαπαιτούμενες γνώσεις/Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Πτυχιούχοι ιατρικής, ψυχολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Παιδαγωγικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών επιστημών καθώς και φοιτήτριες & φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων (3ο έτος), οι οποίες/οι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση στη σχολή τους (εάν αυτή προβλέπεται).

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κριτήρια επιλογής:

                                                                       Συντελεστής            Μέγιστη Μοριοδότηση

Γενικός βαθμός πτυχίου                                            2                                       20

Συναφές Μεταπτυχιακό                                            5                                       50

Τίτλοι Ξένων Γλωσσών(έως 10 μόρια)                   5                                       10

Προφορική συνέντευξη                                                                                       20

 

Ανώτατο σύνολο μορίων  :                                                                                100

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην Γ΄ ψυχιατρική κλινική και συγκεκριμένα στα εργαστήρια Νευροψυχολογίας, Ψυχομετρίας και Βιοψυχολογίας. Γίνεται πρακτική εκπαίδευση σε ψυχομετρικά κλινικά και νευροψυχολογικά τεστ και δοκιμασίες, χορήγηση σ ασθενείς με εποπτεία και αξιολόγηση/εκτίμηση η οποία λαμβάνει την μορφή έκθεσης. Οι συμμετέχουσες/οντες πραγματοποιούν και παράλληλο ερευνητικό έργο. Η εκπαίδευση απαιτεί φυσική παρουσία τουλάχιστον 3 ημερών σε εβδομαδιαία βάση.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1.Εκπαιδευτικές σημειώσεις Νευροψυχολογίας

2.Εκπαιδευτικές σημειώσεις Κλινικής ψυχομετρίας

3.Ε-books

4. Ψυχομετρικές δοκιμασίες

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (προφορική και γραπτή)

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 30/4/2023

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Kόστος του προγράμματος: 1500 €

Τρόπος καταβολής:  θα ανακοινωθεί σύντομα

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ.αρ. 40/17-2-2022 Συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, η εκπτωτική πολιτική για όλα τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Κέντρου και το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ μετά τις 19/4/2022 (ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ) ορίζεται ως εξής:

Έκπτωση 30%

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
 • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
 • Άνεργες/οι
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 • ΑμεΑ
 • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

 • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
 • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
 • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:    θα ανακοινωθεί σύντομα

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail:  [email protected]

1.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2.Τίτλοι πτυχίων

3.Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (12ος κύκλος)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (12ος κύκλος), διάρκειας […]

CVML Programming Short Course and Workshop on Deep Learning and Computer Vision

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “CVML Programming Short Course and Workshop on Deep Learning and Computer Vision 2023”, a 21-hour course will take place at KEDEA, 3is Septemvriou […]

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram