Λογική - Πληροφορική - Τεχνητή Νοημοσύνη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα θα γίνει μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεθόδους της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης με άξονα την επιστήμη της λογικής. Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια σημεία του προγράμματος θα περιλαμβάνουν:

Την εισαγωγή στη λογική μέσα από κλασσικά λογικά συστήματα όπως ο προτασιακός λογισμός αλλά και εναλλακτικά όπως η λογική της επιχειρηματολογίας. Ιστορική επισκόπηση του αντικειμένου και των εφαρμογών στην πληροφορική.
Εφαρμογές της λογικής στη μηχανική μάθηση αλλά και σε άλλες πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση σε γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης και πληροφορικής που βασίζονται στη λογική. Θα χρησιμοποιηθούν ευέλικτα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση και θα ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες στη λογική αποτύπωση προβλημάτων που συνδέονται με τη διαχείριση της πληροφορίας και της ψηφιακής οικονομίας
Την ανάδειξη της αξίας των τυπικών μεθόδων στην πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη καθώς και της σημασία των εφαρμογών τους. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει με απλό και κατανοητό τρόπο και μέσα από εφαρμογές στην πράξη – όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη και επαλήθευση του λογισμικού – τη δύναμη των σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Κατάρτιση και Αξιολόγηση Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης Κατηγορίας 1 για Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Υψηλής Τάσης

Κατά την διάρκεια του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης», θα παρουσιαστούν: ◨ Οι βασικές αρχές του ηλεκτρισμού ◨ Οι τύποι ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτροκίνηση, ◨ […]

Μελέτη - Σχεδίαση - Κατασκευή - Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης (Β Κύκλος)

Στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Μελέτη – Σχεδίαση – Κατασκευή – Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης», θα αναλυθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες που προβλέπονται από Εθνικά/Διεθνή Πρότυπα και Νόμους σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, τροποποίηση, συντήρηση και τον αρχικό/περιοδικό […]

Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων στις Θετικές Επιστήμες - Χρήση Στατιστικών Πακέτων

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζομένων με βασικά στατιστικά μεγέθη και με βασικά στατιστικά λογισμικά, προκειμένου να επεξεργάζονται αποτελεσματικά τα πειραματικά τους δεδομένα και να εξάγουν πολύτιμες πληροφορίες από αυτά. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα σημαντικό εύρος γνώσεων από […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram