Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης με Μουσειοπαιδαγωγικές Εφαρμογές

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης με Μουσειοπαιδαγωγικές Εφαρμογές" είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την ιστορία της ελληνικής τέχνης και τη μουσειοπαιδαγωγική, μέσα από θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά παρουσιάζεται η τέχνη της ελληνικής αρχαιότητας, του Βυζαντίου, της μεταβυζαντινής περιόδου, της οθωνικής εποχής, της ελληνικής σχολής του Μονάχου, της γενιάς του ‘30 και της μεταπολεμικής και σύγχρονης εποχής. Έμφαση δίδεται σε παράλληλες αναφορές για την εξέλιξη της δυτικής τέχνης και τις δυνητικές επιδράσεις της στην ελληνική, ενώ διερευνώνται, επίσης, οι επιρροές του ελληνικού κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στους καλλιτέχνες και το έργο τους. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται έργα, μέσα από πολύπλευρες προσεγγίσεις από τις οποίες, αφενός, εντοπίζονται επιμέρους τάσεις και εξετάζονται αιτήματα και επιδιώξεις καλλιτεχνικών ομάδων και ανεξάρτητων δημιουργών, αφετέρου, αναδεικνύονται συσχετίσεις με το στενό ιστορικό πλαίσιο, προηγούμενες καλλιτεχνικές τάσεις και έργα ελληνικά και δυτικά, αλλά και ευρύτερες κοσμοαντιλήψεις. Στη συνέχεια του προγράμματος, μέσα από επιλεγμένες μουσειακές συλλογές σε οπτικο-ακουστικά βίντεο παρουσίασης διαφανειών, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να ανατρέξουν σε περισσότερες αναλύσεις έργων και να γνωρίσουν τους διάφορους τύπους μουσείων τέχνης και τα μαθησιακά μοντέλα που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, θα εμβαθύνουν στα σύγχρονα ανακαλυπτικά και κονστρουκτιβιστικά μοντέλα, κατά την εφαρμογή των οποίων προτείνονται παιγνιώδεις δράσεις, εικαστικές δραστηριότητες, θεατρικά παιχνίδια και ασκήσεις δημιουργικής γραφής γύρω από συγκεκριμένες καλλιτεχνικές περιόδους της ελληνικής τέχνης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι/ες καθοδηγούνται τόσο σε γνωσιακό όσο και σε στιλιστικό επίπεδο, στην οργάνωση ξεναγήσεων-αφηγήσεων για την ελληνική τέχνη, με τρόπο που ξεφεύγει από τη στείρα παράθεση πληροφοριών, αποκτώντας νέα διάσταση μέσα από την εφαρμογή αφηγηματικών και θεατρικών τεχνικών και μεθόδων. Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες, έχοντας αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καλούνται να εκπονήσουν μία εργασία πάνω στη βιωματική ανάλυση έργων και την οργάνωση δραστηριότητας, στο πλαίσιο μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος με θέμα την ιστορία της ελληνικής τέχνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο από τον χώρο των θεωρητικών επιστημών και της τέχνης, εργαζόμενους σε ιδιωτικούς χώρους τέχνης (γκαλερί), εργαζόμενους σε πολιτιστικά ιδρύματα και μουσεία, εργαζόμενους σε πολιτιστικά τμήματα δήμων, εργαζόμενους στον πολιτιστικό τουρισμό, εικαστικούς, θεατρολόγους.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ο Εκπαιδευτικός στη Σχολική Τάξη: Πρακτικές Καθοδήγησης και Ενίσχυσης των Μαθητών

Η διαπίστωση ότι η εφαρμογή πρακτικών καθοδήγησης και ενίσχυσης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και βασική προτεραιότητα της εκπαίδευσης επανέρχεται συνεχώς σε ελληνικές και διεθνείς μελέτες και έρευνες. Σήμερα, στα σχολεία του 21ου αιώνα, η κατάρτιση των […]

Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση» έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών, παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και συμβάλλουν στην ισόρροπη και ολόπλευρη […]

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): Μέθοδοι Διδασκαλίας, Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εξοικείωση και κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο, τη φιλοσοφία και την πρακτική των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Αποσκοπώντας στην ολόπλευρη υποστήριξη και ενίσχυση των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Windows 10 and Microsoft Office 2019

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στην εκμάθηση των Windows 10, καθώς και του καινούργιου Office 2019. Το Α΄ Μέρος του Προγράμματος ξεκινά με τις δυνατότητες παραμετροποίησης που προσφέρουν τα Windows 10 και την […]

Παιδοψυχολογία: Ψυχολογία Παιδιού Σχολικής Ηλικίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η  επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων σε θέματα της ανάπτυξης των παιδιών σχολικής ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι ο συνδυασμός της θεωρίας και της πράξης, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν συστηματικές […]

Δυσλεξία και Μαθηματικά - Δυσαριθμησία: Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δυσλεξία και Μαθηματικά - Δυσαριθμησία: Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις» περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης και ελέγχου των απαραίτητων αριθμητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών, και παρουσιάζει τρόπους παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εκδηλώνονται στην ανάπτυξη ορθής […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram