Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία Διδακτικής των Δεξιοτήτων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία Διδακτικής των Δεξιοτήτων» έχει ως σκοπό να συνεισφέρει, μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε ως αυριανοί πολίτες να συμβάλουν αποδοτικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Η σημασία της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των πολιτών  αναδεικνύεται από το ότι , σύμφωνα με στοιχεία του CEDEFOP (2019), η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ, με επίδοση 23/100, σε ό,τι αφορά στις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της χώρας. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποβλέπει να προσφέρει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων (δεξιότητες 21ου αιώνα, δεξιότητες ζωής, δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης, δεξιότητες του νου), σύμφωνα με την τυπολογία που ακολουθείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ωστόσο, το πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα εργαστήρια δεξιοτήτων που την περίοδο αυτή υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Αντίθετα, προεκτείνει και εμπλουτίζει σημαντικά το περιεχόμενό τους και προσφέρει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθ’ όλη τη διάρκειά του έτους. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία διδακτικής των δεξιοτήτων (βιωματικές τεχνικές με έμφαση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών-εκπαιδευτικού, αξιοποίηση της τέχνης, κριτική επεξεργασία στερεοτύπων) και να τους εξασκήσει στην εφαρμογή τους, προκειμένου να τα ενσωματώνουν συστηματικά, αποτελεσματικά και αβίαστα στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ασκούνται στον εβδομαδιαίο, μηνιαίο έως και ετήσιο σχεδιασμό της διδασκαλίας τους μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων από τα σχολικά εγχειρίδια και μέσω καλών πρακτικών, σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Με αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη του κάθε κύκλου δεξιοτήτων γίνεται ως εξής: α. εντοπίζονται μέσα στη σχολική ύλη όλης της χρονιάς οι διδακτικές ενότητες των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με το συγκεκριμένο κύκλο δεξιοτήτων, β. με κατάλληλες διδακτικές πρακτικές αναπτύσσονται οι δεξιότητες του συγκεκριμένου κύκλου έτσι ώστε η ενδυνάμωσή τους να μη γίνεται αποσπασματικά, σε σύντομα χρονικά διαστήματα, αλλά να πραγματοποιείται σε βάθος στη διάρκεια όλου του διδακτικούς έτους. Γι’ αυτό το λόγο, το πρόγραμμα προσφέρει, ενδεικτικά, για ορισμένες τάξεις πίνακα αναλυτικής αντιστοίχισης της διεργασίας ανάπτυξης κάθε κύκλου δεξιοτήτων με τη διδακτέα ύλη όλου του έτους.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασίας, που αφορά στο διδακτικό σχεδιασμό μαθημάτων με άξονα αναφοράς τους κύκλους δεξιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα έχουν κατακτήσει και εμπεδώσει διδακτικές τεχνικές καλλιέργειας των δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να τις αξιοποιούν και μετά την αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων, έτσι όπως αυτή προγραμματίζεται από το Υπουργείο Παιδείας για το επόμενο διάστημα. 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διδακτικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης, ΣΜΕΑΕ

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση προσελκύει όλο και περισσότερους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς διαφόρων όλων των ειδικοτήτων καθώς και εν δυνάμει μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται αφενός με μια προφανή αιτία, την δυνατότητα εύρεσης εργασίας τόσο στην […]

Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: (α) Η ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών σε θεωρητικό επίπεδο και η οριοθέτηση των εννοιών: επικοινωνία, διαπραγμάτευση, σύγκρουση στη σχολική κοινότητα, κρίση στον σχολικό χώρο, διαχείριση ζητημάτων σχολικής τάξης (ορισμοί, αιτίες, στάδια). (β) Η παρουσίαση των σύγχρονων […]

Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρία και Πράξη

Το μάθημα αναπτύσσει ένα από τα πιο ουσιώδη κεφάλαια στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία που αφορά τους μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα, θα αναφερθούν τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο των (ειδικών) μαθησιακών […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Η φιλοσοφία του Μοριοδοτούμενου Προγράμματος Σπουδών βασίζεται σε ερευνητικά πορίσματα παιδαγωγικών και ψυχολογικών ερευνών που τεκμηριώνουν ότι, το εκπαιδευτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου είναι το πλέον κατάλληλο για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η […]

Μουσική για την Εικόνα

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει σε  ανθρώπους που ασχολούνται με την μουσική σύνθεση και τη μουσική επεξεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο ,το θεωρητικό  υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση για τη σύνθεση - διαχείριση μουσικής για τα οπτικοακουστικά. Το […]

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την εξοικείωση των αποφοίτων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας με έμφαση στην ορθολογική διαχείριση […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Dexiotites.gr

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram