Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία Διδακτικής των Δεξιοτήτων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία Διδακτικής των Δεξιοτήτων» επιδιώκει να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων τη δυνατότητα να γίνονται πραγματικοί δάσκαλοι-δημιουργοί, συντελεστές της ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων. Σκοπός είναι να αποκτήσουν καινοτόμους, βιωματικές και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και να μπορούν με αυτοπεποίθηση να τις εφαρμόζουν αποδοτικά και αβίαστα στην εκπαιδευτική πράξη, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοί τους να αναπτύσσουν δεξιότητες-κλειδιά, όπως είναι η κριτική σκέψη, το «μαθαίνω να μαθαίνω», η κατανόηση της τέχνης, η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία.

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε δύο βασικές μεθόδους:

-«Μετασχηματισμός στερεοτυπικών αντιλήψεων»: Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μέθοδο κριτικής επανεξέτασης και αμφισβήτησης στερεοτυπικών/λανθασμένων αντιλήψεων. Η μέθοδος που έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο Εκπαίδευση και Χειραφέτηση: Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων (2017), έχει εφαρμοστεί με εξαιρετική επιτυχία σε χιλιάδες σχολεία, ΣΔΕ και άλλους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας, καθώς και στην Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ιταλία , Ρουμανία και Σουηδία.

Ο δημιουργός της μεθόδου και εκπαιδευτής του Προγράμματος

Ο Αλέξης Κόκκος είναι ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων και π. Κοσμήτωρ στο ΕΑΠ, καθώς και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αποτελεί κεντρική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων της χώρας, καθώς και στην ίδρυση του ΕΑΠ. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης από το οποίο πιστοποιήθηκαν 10.000 εκπαιδευτές, και συνυπεύθυνος του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Έχει επίσης αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό διεθνές έργο.(Βλ. περισσότερα στην ενότητα «Εκπαιδευτής του Προγράμματος»).

-«Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»: Η μέθοδος αυτή, που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής της UNESCO, διαμορφώθηκε από την Σχολή Εκπαίδευσης του Harvard, εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα σχολεία των ΗΠΑ και έχει επεκταθεί παγκοσμίως σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη όλου του φάσματος δεξιοτήτων μέσα από την μεθοδική παρατήρηση εικαστικών, κινηματογραφικών, λογοτεχνικών και μουσικών έργων τέχνης. Ο Αλέξης Κόκκος στο βιβλίο του Exploring Art for Perspective Transformation (2021) εμπλούτισε  αυτή την μέθοδο συνδέοντάς την με την κριτική προσέγγιση κοινωνικών, πολιτισμικών και ηθικών ζητημάτων.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Προσωπικό πρώτης γραμμής για τον προσβάσιμο Τουρισμό

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος: Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο "Προσωπικό πρώτης γραμμής για τον προσβάσιμο Τουρισμό " θα εφοδιάσει το προσωπικό πρώτης γραμμής που εργάζεται στον ευρύτερο τομέα του Τουρισμού με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την […]

Στέλεχος διαχείρισης (manager) για τον προσβάσιμο Τουρισμό

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος: Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο "Στέλεχος διαχείρισης (manager) για τον προσβάσιμο Τουρισμό" θα εφοδιάσει τα στελέχη/μάνατζερ που εργάζονται στον ευρύτερο τομέα του Τουρισμού με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή ποιοτικών προσβάσιμων […]

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Μάθηση

Σκοπός αυτού του σύντομου προγράμματος σπουδών είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και την εκπαιδευτική ηγεσία αλλά και να εκτεθούν σε σύγχρονες έννοιες και διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το πεδίο.

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch

Το μάθημα αφορά στις διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία του προγραμματισμού, ειδικά σε αρχαρίους. Όμως η απόκτηση σημαντικών γνώσεων προγραμματισμού θα είναι μια παράπλευρη ωφέλεια για τους εκπαιδευόμενους (εστιάζοντας σε γενικού σκοπού τεχνικές προγραμματισμού και όχι σε […]

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (Business Administration for Executives of Financial Institutions)

Τα στελέχη των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων παγκοσμίως αναζητούν τρόπους για να προωθήσουν την σταδιοδρομία τους. Ένας δημοφιλής τρόπος για να το επιτύχουν είναι μέσω της απόκτησης ενός διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων. Τα προγράμματα όμως αυτά απαιτούν συνήθως δύο χρόνια […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram