Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία Διδακτικής των Δεξιοτήτων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Καινοτόμα Μεθοδολογικά Εργαλεία Διδακτικής των Δεξιοτήτων» επιδιώκει να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων τη δυνατότητα να γίνονται πραγματικοί δάσκαλοι-δημιουργοί, συντελεστές της ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων. Σκοπός είναι να αποκτήσουν καινοτόμους, βιωματικές και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και να μπορούν με αυτοπεποίθηση να τις εφαρμόζουν αποδοτικά και αβίαστα στην εκπαιδευτική πράξη, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοί τους να αναπτύσσουν δεξιότητες-κλειδιά, όπως είναι η κριτική σκέψη, το «μαθαίνω να μαθαίνω», η κατανόηση της τέχνης, η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία.

Το Πρόγραμμα εστιάζει σε δύο βασικές μεθόδους:

-«Μετασχηματισμός στερεοτυπικών αντιλήψεων»: Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μέθοδο κριτικής επανεξέτασης και αμφισβήτησης στερεοτυπικών/λανθασμένων αντιλήψεων. Η μέθοδος που έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο Εκπαίδευση και Χειραφέτηση: Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων (2017), έχει εφαρμοστεί με εξαιρετική επιτυχία σε χιλιάδες σχολεία, ΣΔΕ και άλλους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας, καθώς και στην Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ιταλία , Ρουμανία και Σουηδία.

Ο δημιουργός της μεθόδου και εκπαιδευτής του Προγράμματος

Ο Αλέξης Κόκκος είναι ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων και π. Κοσμήτωρ στο ΕΑΠ, καθώς και Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αποτελεί κεντρική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων της χώρας, καθώς και στην ίδρυση του ΕΑΠ. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης από το οποίο πιστοποιήθηκαν 10.000 εκπαιδευτές, και συνυπεύθυνος του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Έχει επίσης αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό διεθνές έργο.(Βλ. περισσότερα στην ενότητα «Εκπαιδευτής του Προγράμματος»).

-«Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη»: Η μέθοδος αυτή, που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής της UNESCO, διαμορφώθηκε από την Σχολή Εκπαίδευσης του Harvard, εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα σχολεία των ΗΠΑ και έχει επεκταθεί παγκοσμίως σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη όλου του φάσματος δεξιοτήτων μέσα από την μεθοδική παρατήρηση εικαστικών, κινηματογραφικών, λογοτεχνικών και μουσικών έργων τέχνης. Ο Αλέξης Κόκκος στο βιβλίο του Exploring Art for Perspective Transformation (2021) εμπλούτισε  αυτή την μέθοδο συνδέοντάς την με την κριτική προσέγγιση κοινωνικών, πολιτισμικών και ηθικών ζητημάτων.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ», διάρκειας 70 διδακτικών ωρών, το οποίο θα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραμματισμό με το Scratch

Το μάθημα αφορά στις διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία του προγραμματισμού, ειδικά σε αρχαρίους. Όμως η απόκτηση σημαντικών γνώσεων προγραμματισμού θα είναι μια παράπλευρη ωφέλεια για τους εκπαιδευόμενους (εστιάζοντας σε γενικού σκοπού τεχνικές προγραμματισμού και όχι σε […]

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS, Jamovi) – 5ος Κύκλος

Το μάθημα αφορά στις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική. Δίνεται έμφαση τόσο στην περιγραφική όσο και στην επαγωγική στατιστική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών και οι αντίστοιχοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τους περιγράψουμε. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη […]

Τεχνολογίες και πρακτικές συνεργασίας στο Github

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας και συνεργασίας έχουν υιοθετηθεί σε πολλούς σημαντικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η εργασία, και η ψυχαγωγία, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστες αυτών των συστημάτων αντιμετωπίζονται περισσότερο σαν καταναλωτές της πληροφορίας, παρά ως ενεργοί συντελεστές στην […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram