Εγκληματολογία: Προσέγγιση της Ενδοοικογενειακής Βίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων ως προς τη βαθύτερη κατανόηση των καίριων πτυχών του φαινομένου, την ερμηνεία αυτών και παράλληλα την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αρχικά από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα διδαχθούν βασικές έννοιες του νομικού πλαισίου που διέπει την ενδοοικογενειακή βία. Ακολούθως, θα παρατεθούν οι τρόποι προστασίας των θυμάτων, ενώ από εγκληματολογική σκοπιά θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εγκλημάτων, δραστών και θυμάτων, σε μία προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος της πρόληψης των αξιόποινων πράξεων.
Στη συνέχεια του προγράμματος, προσεγγίζοντας δράστες και θύματα από ψυχολογική σκοπιά, θα ακολουθήσει μία εισαγωγή στο stalking και θα εξεταστεί η σύνδεσή του σε ορισμένες περιπτώσεις με την ενδοοικογενειακή βία, καθώς επίσης θα γίνει ειδική αναφορά στη σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, θα αναλυθεί το φαινόμενο της δευτερογενούς θυματοποίησης και θα παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του/της Δικαστικού/ής Ψυχολόγου στην πράξη.
Τέλος, από την πλευρά της μιντιακής προσέγγισης, θα σκιαγραφηθεί το προφίλ δραστών-θυμάτων, όπως απεικονίζεται στα ΜΜΕ, θα αναλυθούν μελέτες περίπτωσης που έχουν απασχολήσει με εκτενή ρεπορτάζ τα ΜΜΕ, θα καταγραφεί ο μιντιακός λόγος και παράλληλα θα αναδειχθούν κρίσιμης σημασίας ζητήματα ορολογίας σε συσχετισμό με κοινωνικά στερεότυπα. Επιπρόσθετα, θα μελετηθούν ειδικά θέματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, το σχολικό περιβάλλον και ο ρόλος της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ, ενώ θα εξεταστούν καλές και κακές πρακτικές ως προς τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσες και όσους ασκούν επαγγέλματα που το αντικείμενό τους σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Νόσος Alzheimer και Συναφείς Άνοιες: Παθολογία της Τρίτης Ηλικίας

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης στη νόσο Alzheimer και τις συναφείς μη αναστρέψιμες άνοιες (αγγειακή άνοια, άνοια με σωμάτια Lewy, άνοια στη νόσο του Parkinson και μετωποκροταφική άνοια) και να προτείνει μη φαρμακευτικούς […]

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Εφήβων Και Ενηλίκων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Εφήβων και Ενηλίκων» στοχεύει στην παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τα συγκεκριμένα αυτά θέματα, τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσονται περιλαμβάνονται το περιεχόμενο και τα […]

Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης

Σκοπός του προγράμματος "Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε μεθόδους εκτίμησης της επικινδυνότητας -με έμφαση στην επιθετικότητα- εντός και εκτός του ψυχιατρικού πλαισίου και του πλαισίου των επειγόντων του […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Άγχος και Κατάθλιψη: Ψυχοεκπαίδευση και Διαχείριση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Άγχος και κατάθλιψη: ψυχοεκπαιδευτική διαχείριση» αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες, άτομα που βρίσκονται στο περιβάλλον ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και ειδικούς της ψυχικής υγείας και ευρύτερα επαγγελματίες του χώρου […]

Μύθος και Ιστορικό Γεγονός μέσα από την Τέχνη στην Εκπαίδευση: Οδηγίες και Υποδείξεις για Βιωματική και Ενσυναισθητική Προσέγγιση

Σκοπός του προγράμματος είναι η αποκωδικοποίηση και ανάγνωση έργων τέχνης, οποιασδήποτε μορφής, με περιεχόμενο τόσο μυθολογικό όσο και ιστορικό. Ένας συμπληρωματικός σκοπός κατά τη συγκεκριμένη ανάγνωση των έργων τέχνης είναι η προώθηση προβληματισμού, διαλόγου και κριτικού στοχασμού για την αναζωογόνηση […]

WordPress Developer

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το αντικείμενο του WordPress Developing και τη δημιουργία ιστοσελίδων. Μέσω της πρακτικής εφαρμογής, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν δυναμικές ιστοσελίδες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι/ες, […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram