Εγκληματολογία: Προσέγγιση της Ενδοοικογενειακής Βίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων ως προς τη βαθύτερη κατανόηση των καίριων πτυχών του φαινομένου, την ερμηνεία αυτών και παράλληλα την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αρχικά από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα διδαχθούν βασικές έννοιες του νομικού πλαισίου που διέπει την ενδοοικογενειακή βία. Ακολούθως, θα παρατεθούν οι τρόποι προστασίας των θυμάτων, ενώ από εγκληματολογική σκοπιά θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εγκλημάτων, δραστών και θυμάτων, σε μία προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος της πρόληψης των αξιόποινων πράξεων.
Στη συνέχεια του προγράμματος, προσεγγίζοντας δράστες και θύματα από ψυχολογική σκοπιά, θα ακολουθήσει μία εισαγωγή στο stalking και θα εξεταστεί η σύνδεσή του σε ορισμένες περιπτώσεις με την ενδοοικογενειακή βία, καθώς επίσης θα γίνει ειδική αναφορά στη σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, θα αναλυθεί το φαινόμενο της δευτερογενούς θυματοποίησης και θα παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του/της Δικαστικού/ής Ψυχολόγου στην πράξη.
Τέλος, από την πλευρά της μιντιακής προσέγγισης, θα σκιαγραφηθεί το προφίλ δραστών-θυμάτων, όπως απεικονίζεται στα ΜΜΕ, θα αναλυθούν μελέτες περίπτωσης που έχουν απασχολήσει με εκτενή ρεπορτάζ τα ΜΜΕ, θα καταγραφεί ο μιντιακός λόγος και παράλληλα θα αναδειχθούν κρίσιμης σημασίας ζητήματα ορολογίας σε συσχετισμό με κοινωνικά στερεότυπα. Επιπρόσθετα, θα μελετηθούν ειδικά θέματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, το σχολικό περιβάλλον και ο ρόλος της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ, ενώ θα εξεταστούν καλές και κακές πρακτικές ως προς τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσες και όσους ασκούν επαγγέλματα που το αντικείμενό τους σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Κρατουμένων και Ζητήματα Κοινωνικό-οικονομικής Επανένταξης

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ζητήματα υποστήριξης κρατουμένων σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, καθώς και σε ζητήματα επανένταξης αποφυλακισμένων στην κοινωνία. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσέγγιση του χώρου της φυλακής και της αποφυλάκισης μέσω μιας διεπιστημονικής οπτικής που […]

Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης

Σκοπός του προγράμματος "Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης" είναι η προσέγγιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αντιμετώπισή του. Η διεθνής βιβλιογραφία και έρευνα επισημαίνει ότι μια ολοκληρωμένη «ολιστική εκπαιδευτική […]

Εγκληματολογία: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας για Επαγγελματίες του Πεδίου

Σκοπός του προγράμματος "Εγκληματολογία: Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανθρωποκτονίας για Επαγγελματίες του Πεδίου" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διεπιστημονική προσέγγιση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κατανοήσουν σε βάθος την ποινική θεωρία και τους […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Παιγνιοθεραπεία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές και Βιωματικές Ασκήσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιγνιοθεραπεία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές και Βιωματικές Ασκήσεις» αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει, με θεωρητικό και πρακτικό τρόπο, σε θέματα που αφορούν τις πρακτικές παιγνιοθεραπείας που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση ψυχολογικών και άλλων δυσκολιών στην παιδική ηλικία.  Το […]

Εσωτερικός Έλεγχος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εσωτερικός Έλεγχος» αποτελεί μια εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο, κατά την οποία θα περιγραφούν συνοπτικά οι βασικές λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου, το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο (COSO), οι βασικές δεοντολογικές απαιτήσεις για τους εσωτερικούς ελεγκτές και οι κύριοι κίνδυνοι […]

Σκηνογραφία - Ενδυματολογία και η Ψηφιακή Διάσταση

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τα εργαλεία της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από την αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας σύλληψης μίας σκηνογραφικής πρότασης και της υλοποίησής της, οι […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram