Εγκληματολογία: Προσέγγιση της Ενδοοικογενειακής Βίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων ως προς τη βαθύτερη κατανόηση των καίριων πτυχών του φαινομένου, την ερμηνεία αυτών και παράλληλα την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αρχικά από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα διδαχθούν βασικές έννοιες του νομικού πλαισίου που διέπει την ενδοοικογενειακή βία. Ακολούθως, θα παρατεθούν οι τρόποι προστασίας των θυμάτων, ενώ από εγκληματολογική σκοπιά θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εγκλημάτων, δραστών και θυμάτων, σε μία προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος της πρόληψης των αξιόποινων πράξεων.
Στη συνέχεια του προγράμματος, προσεγγίζοντας δράστες και θύματα από ψυχολογική σκοπιά, θα ακολουθήσει μία εισαγωγή στο stalking και θα εξεταστεί η σύνδεσή του σε ορισμένες περιπτώσεις με την ενδοοικογενειακή βία, καθώς επίσης θα γίνει ειδική αναφορά στη σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, θα αναλυθεί το φαινόμενο της δευτερογενούς θυματοποίησης και θα παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του/της Δικαστικού/ής Ψυχολόγου στην πράξη.
Τέλος, από την πλευρά της μιντιακής προσέγγισης, θα σκιαγραφηθεί το προφίλ δραστών-θυμάτων, όπως απεικονίζεται στα ΜΜΕ, θα αναλυθούν μελέτες περίπτωσης που έχουν απασχολήσει με εκτενή ρεπορτάζ τα ΜΜΕ, θα καταγραφεί ο μιντιακός λόγος και παράλληλα θα αναδειχθούν κρίσιμης σημασίας ζητήματα ορολογίας σε συσχετισμό με κοινωνικά στερεότυπα. Επιπρόσθετα, θα μελετηθούν ειδικά θέματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, το σχολικό περιβάλλον και ο ρόλος της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ, ενώ θα εξεταστούν καλές και κακές πρακτικές ως προς τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσες και όσους ασκούν επαγγέλματα που το αντικείμενό τους σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διαχείριση Συναισθηματικού, Ψυχικού Τραύματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Συναισθηματικού, Ψυχικού Τραύματος» έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Με χρήση στοιχείων και αναφορών από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές […]

Διαταραχές Προσωπικότητας Cluster B: Η Αντικοινωνική, Οριακή, Οιστριονική και Ναρκισσιστική Διαταραχή

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με γνώσεις σχετικά με τις διαταραχές προσωπικότητας της κατηγορίας Β, προκειμένου να γνωρίζουν πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των πασχόντων, να μπορούν να διαγνώσουν αυτές τις διαταραχές, καθώς και να κατευθύνουν σωστά τους πάσχοντες, […]

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με ένα εύρος γνώσεων που συνθέτουν τις αρχές της αποτελεσματικής ηγεσίας και της ορθής οργανωσιακής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθούν βασικές έννοιες της ηγεσίας, του coaching, της οργανωσιακής κουλτούρας, του project […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Financial Management

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Financial Management» έχει ως σκοπό να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που χρειάζεται ένα καταξιωμένο στέλεχος της αγοράς. Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες τέτοιες, ώστε να διαχειρίζεται την πληροφόρηση που λαμβάνει τόσο από […]

Ειδική Αγωγή: Δυσκολίες Μάθησης- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Παρέμβαση

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους συστηματικών γνώσεων για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης.  Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δυσκολιών μάθησης, που είναι αποτέλεσμα σχολικών ελλειμμάτων ή […]

Το Παραμύθι στην Εκπαίδευση: Δημιουργική Ανάγνωση και Αξιοποίηση

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επανεκτίμηση του παραμυθιού και του μύθου ως σύγχρονα και αποτελεσματικά παιδαγωγικά και διδακτικά μέσα, τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν μεθοδικά και λειτουργικά, ώστε μέσα από τη δημιουργική ανάγνωσή τους να γίνει εφικτή η επανένταξη […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram