Εγκληματολογία: Προσέγγιση της Ενδοοικογενειακής Βίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευόμενων ως προς τη βαθύτερη κατανόηση των καίριων πτυχών του φαινομένου, την ερμηνεία αυτών και παράλληλα την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αρχικά από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα διδαχθούν βασικές έννοιες του νομικού πλαισίου που διέπει την ενδοοικογενειακή βία. Ακολούθως, θα παρατεθούν οι τρόποι προστασίας των θυμάτων, ενώ από εγκληματολογική σκοπιά θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εγκλημάτων, δραστών και θυμάτων, σε μία προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος της πρόληψης των αξιόποινων πράξεων.
Στη συνέχεια του προγράμματος, προσεγγίζοντας δράστες και θύματα από ψυχολογική σκοπιά, θα ακολουθήσει μία εισαγωγή στο stalking και θα εξεταστεί η σύνδεσή του σε ορισμένες περιπτώσεις με την ενδοοικογενειακή βία, καθώς επίσης θα γίνει ειδική αναφορά στη σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, θα αναλυθεί το φαινόμενο της δευτερογενούς θυματοποίησης και θα παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του/της Δικαστικού/ής Ψυχολόγου στην πράξη.
Τέλος, από την πλευρά της μιντιακής προσέγγισης, θα σκιαγραφηθεί το προφίλ δραστών-θυμάτων, όπως απεικονίζεται στα ΜΜΕ, θα αναλυθούν μελέτες περίπτωσης που έχουν απασχολήσει με εκτενή ρεπορτάζ τα ΜΜΕ, θα καταγραφεί ο μιντιακός λόγος και παράλληλα θα αναδειχθούν κρίσιμης σημασίας ζητήματα ορολογίας σε συσχετισμό με κοινωνικά στερεότυπα. Επιπρόσθετα, θα μελετηθούν ειδικά θέματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, το σχολικό περιβάλλον και ο ρόλος της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ, ενώ θα εξεταστούν καλές και κακές πρακτικές ως προς τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους/ες Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε απόφοιτους/ες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ και σε όσες και όσους ασκούν επαγγέλματα που το αντικείμενό τους σχετίζεται με το εγκληματικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων: Αξιολόγηση, Διάγνωση και Ανάπτυξη Θεραπευτικών Δεξιοτήτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων: Αξιολόγηση, Διάγνωση και Ανάπτυξη Θεραπευτικών Δεξιοτήτων » σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με απώτερο σκοπό την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και αντίστοιχων πρακτικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, αποβλέπει στην εξοικείωση των […]

Βιοψυχοκοινωνική Προσέγγιση των Προβλημάτων του Παιδιού από τους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας

Σκοπός του προγράμματος "Βιοψυχοκοινωνική Προσέγγιση των Προβλημάτων του Παιδιού από τους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση των προβλημάτων των παιδιών και των εφήβων. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις αρχές της Κοινοτικής Παιδοψυχιατρικής ως τον […]

Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης

Σκοπός του προγράμματος "Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε μεθόδους εκτίμησης της επικινδυνότητας -με έμφαση στην επιθετικότητα- εντός και εκτός του ψυχιατρικού πλαισίου και του πλαισίου των επειγόντων του […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Γεωαρχαιολογία - Μέθοδοι και Τεχνικές

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα γεωαρχαιολογίας και γεωχρονολογήσεων, καθώς και η συστηματοποίηση και διεύρυνση των γνώσεών τους σε μεθόδους και τεχνικές της γεωαρχαιολογίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε […]

Νανοϋλικά: Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Σύγχρονες Εφαρμογές

Η Νανοεπιστήμη είναι η μελέτη των δομών και των υλικών στην κλίμακα των νανομέτρων. Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δομών στη νανοκλίμακα. Η καινοτόμος […]

Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης με Μουσειοπαιδαγωγικές Εφαρμογές

Σκοπός του προγράμματος "Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης με Μουσειοπαιδαγωγικές Εφαρμογές" είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την ιστορία της ελληνικής τέχνης και τη μουσειοπαιδαγωγική, μέσα από θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά παρουσιάζεται η τέχνη της ελληνικής αρχαιότητας, […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram