Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό» διάρκειας 300 ωρών.

  Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος υλοποιούνται δράσεις, με σκοπό την επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της εφαρμοσμένης επικοινωνίας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα social media και οπτικοακουστικά εργαλεία. Συγκεκριμένα παραδείγματα και εφαρμογές στα πεδία του πολιτισμού και του τουρισμού βοηθούν στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων.

  Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Έτσι θα επιτύχουν να βελτιώσουν το branding της επιχείρησής τους, αλλά και του τόπου τους. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν αυξημένες ικανότητες όσον αφορά τις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον και στα Κοινωνικά Μέσα, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές προσέλκυσης κοινού επιτυγχάνοντας τελικά την αφοσίωση σημαντικού αριθμού επισκεπτών.

  Το πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικό υλικό: εφαρμογές σε Τουρισμό και Πολιτισμό» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο επαγγελματίας του τουρισμού ή οποιοσδήποτε ασχολείται στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

* Η χρήση των κατάλληλων τεχνικών ψηφιακής επικοινωνίας για την προσέλκυση κοινού.
* Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως το mobile marketing και η παραγωγή βίντεο με κινητό, για βελτίωση του branding της επιχείρησης.
* Η αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Κοινωνικά Μέσα για βελτίωση των αφηγηματικών τεχνικών.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στα Κοινωνικά Μέσα και στον Πολιτιστικό Τουρισμό (36 ώρες)

1.1. Το νέο Επικοινωνιακό Παράδειγμα

1.2. Πολιτιστικός Τουρισμός: προνομιακό πεδίο αξιοποίησης των Κοινωνικών Μέσων

 

2.  Παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα Social Media: Αφηγηματικές τεχνικές (54 ώρες)

2.1. Η οικονομία της εμπειρίας και το digital storytelling στον τουρισμό και τον πολιτισμό

2.2. Παραγωγή περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα Social Media: Αφηγηματικές τεχνικές

2.3. Ψηφιακή αφήγηση στα social media

 

3. Mobile marketing και παραγωγή βίντεο με smartphones (54 ώρες)

3.1. Η σημασία και ο ρόλος των smartphones στον τουρισμό και τον πολιτισμό

3.2. Στρατηγικό Mobile marketing

3.3. Τεχνικές παραγωγής βίντεο με smartphones 

 

4. Branding τόπου και επιχείρησης (54 ώρες)

4.1. Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις.

4.2. Μελέτες περίπτωσης για τη διαμόρφωση της ταυτότητας τόπου.  

4.3. Ο ρόλος του διαδικτύου και των social media

 

5. Στρατηγικές προσέλκυσης και αφοσίωσης επισκεπτών μέσω των Social Media και των νέων εργαλείων επικοινωνίας (54 ώρες)

5.1. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επικοινωνιακής διαδικασίας

5.2. Η αποτελεσματική χρήση των social media και των νέων οπτικοακουστικών εργαλείων επικοινωνίας στο τουριστικό και πολιτιστικό πεδίο

5.3. Ψηφιακή επικοινωνία και δικτύωση. Εφαρμοσμένη διάσταση στον τουρισμό και στον πολιτισμό: Instagram, Tik Tok και Podcasts

 

6. Άσκηση εφαρμοσμένης επικοινωνίας (48 ώρες)

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση αφού παρέχονται γνώσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ διευκολύνοντας στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Kοινωνικά Μέσα και τα smartphones. Ιδιαίτερα ωφελημένοι αναμένεται να είναι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του πολιτισμού και του τουρισμού και εργαζόμενοι στο ευρύτερο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης.

  Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν γνώση των σημαντικών αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο του τουρισμού και της επικοινωνίας και να διαθέτουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Booking.com, TripAdvisor και Airbnb έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον τουρισμό και προβάλλουν τη σημασία της προσωποποιημένης και αυθεντικής εμπειρίας.

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος των 300 ωρών χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
* Σημαντικά εργαλεία ψηφιακής αφήγησης και επικοινωνίας
* Τις στρατηγικές προσέλκυσης κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον
* Τις προκλήσεις που δημιουργούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού
* Τη σημασία της αυθεντικής και προσωποποιημένης εμπειρίας στον Τουρισμό

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:
* Αναπτύσσει πλάνο και δράσεις στο ψηφιακό περιβάλλον.
* Παράγει υψηλού επιπέδου περιεχόμενο στα Κοινωνικά Μέσα.
* Χρησιμοποιεί εργαλεία mobile marketing και παραγωγής βίντεο με κινητό.
* Αναπτύσσει συνεκτικό πλάνο και εστιασμένες στρατηγικές επικοινωνίας ανάλογα με το πλαίσιο της δραστηριοποίησής του και τους επισκέπτες στους οποίους στοχεύει.
* Χαρτογραφεί αποτελεσματικά το πεδίο του πολιτιστικού τουρισμού της περιοχής του και να παρέχει το κατάλληλο επικοινωνιακό μείγμα ως μέρος ενός παγκοσμιο-τοπικού συνόλου.

Διάρκεια Προγράμματος

Διάρκεια: 4 μήνες - 300 ώρες

 

 

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Λέανδρος Νικόλαος, Καθηγητής Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομία των Μέσων

Ο Νίκος Λέανδρος γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Οικονομικά στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ (Salford University) όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ των Οικονομικών Επιστημών. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Αύγουστο 2020. Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου από το Σεπτέμβριο 2018 μέχρι τον Αύγουστο 2020. Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού την περίοδο Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2014.

Δίδαξε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Salford και επί σειρά ετών εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας Ελλάδος. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των ευρωπαϊκών δράσεων COST A20 και COST A30. Eπισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικoύ μεταξύ των οποίων στο Boston University, Paris 8, Istanbul Bilgi University, Izmir University of Economics, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Mέλος του διδακτικού προσωπικού του Διεθνούς Θερινού Σεμιναρίου της Σύρου «E-Journalism, Cultural Content and Creative Economy».

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων κυρίως σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά των Μέσων και την Οικονομική Ανάπτυξη. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Μαζικά Έντυπα Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οικονομικές και Τεχνολογικές Προσεγγίσεις (Εκδόσεις Δελφίνι, 1992), Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ (Καστανιώτης, 2000), Το Διαδίκτυο. Ανάπτυξη και Αλλαγή (Καστανιώτης, 2005), Επιχειρηματικές Στρατηγικές στη Βιομηχανία των Μέσων (Καστανιώτης, 2008) και Οικονομική Κρίση και Σύγχρονη Ανάπτυξη. Η Οπτική της Πολιτικής Οικονομίας (Εκδόσεις Διόνικος, 2012). Επίσης έχει επιμεληθεί τα βιβλία: Νέες Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Βιβλίο, μαζί με το Γιώργο Παυλίδη (Εκδόσεις Ζήτη, 2004), The Impact of Internet on the Mass Media in Europe (Abramis, 2006) και Tourism and New Media (με Z. Andreopoulou, G. Quaranta & R. Salvia), (Franco Angeli, 2016).

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Κάπος Παναγιώτης, Πολιτιστικός Διαχειριστής (MSc)/Εκδότης, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο Παναγιώτης Κάπος γεννήθηκε στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των εκδόσεων βιβλίου, της πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Το 2014 ίδρυσε και έκτοτε διευθύνει την εταιρεία εκδόσεων βιβλίων και υπηρεσιών πολιτιστικής επικοινωνίας-δημοσίων σχέσεων Creative Force / Oasis Publications. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επιμέλεια-διόρθωση κειμένων στο έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον, όπως και στη δημιουργία, επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου σε ιστότοπους και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Διευθύνει και επιμελείται, εκτός των άλλων, σειρές βιβλίων για τις Πολιτιστικές Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), τον Ψηφιακό Πολιτισμό και τον Πολιτιστικό Τουρισμό ενώ για δύο χρόνια υπήρξε υπεύθυνος έκδοσης και αρχισυντάκτης του δεκαεξασέλιδου ενθέτου «Πολιτιστικές Διαδρομές» στην εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων”, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η διπλωματική του διατριβή είχε τίτλο: “Η πολιτιστική επικοινωνία στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης: διαστάσεις, προκλήσεις και μεταμορφώσεις της επικοινωνιακής διαδικασίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς του 21ου αιώνα. Μελέτη περίπτωσης: Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών”.

Τον Μάρτιο 2021 υποστήριξε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα αξίας και δικτύωσης: η ελληνική περίπτωση» που εκπονήθηκε στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες, την ψηφιακή επικοινωνία και τον Πολιτιστικό Τουρισμό, ενώ έρευνες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σε διεθνείς εκθέσεις, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

 

Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

Η Λαμπρινή Παπαδοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και η διατριβή της εστιάζει στην αναζήτηση κι έρευνα των νέων κι εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων που αναδύονται στο πεδίο της επικοινωνίας. Οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Από το 2017 έως και σήμερα έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου κι εξακολουθεί να διδάσκει. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης με πιο πρόσφατο την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) το οποίο είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει δικαστικούς λειτουργούς αλλά και επαγγελματίες των ΜΜΕ σε ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης.

Από το 2003 έως και σήμερα εργάζεται ως επαγγελματίας δημοσιογράφος (τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης) κι έχει εργαστεί σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τοπικές κι εθνικές εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Από το 2017 εργάζεται στην εφημερίδα Documento αρθρογραφώντας για θέματα ελευθερίας του Τύπου. 

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικό κυρίως σε θέματα που αφορούν τα επιχειρηματικά μοντέλα των Μέσων. Μέσα στο 2021 πρόκειται να εκδοθεί το βιβλίο της με θέμα «ΜΜΕ και κοινωνική οικονομία στον 21ο αιώνα».

Τριανταφύλλου Σωτήρης, Εκπαιδευτής ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Δημοσίων ΙΕΚ, Διδάκτωρ τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο Σωτήρης Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτής ενηλίκων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου από το οποίο έλαβε και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα και στο οποίο διδάσκει το μάθημα του Αθλητικού Ρεπορτάζ. Διδάσκει επίσης στο τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κατά το παρελθόν είχε διδάξει στο τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.  

Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Τα ΜΜΕ και η δημοσιογραφία σε μετάβαση. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην ψηφιακή εποχή» (Εκδόσεις Δισίγμα). Από το 2012 έως το 2018 διετέλεσε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Το 2014 καθιέρωσε ως πρόεδρος του ΠΣΑΤ το Σχολείο Αθλητικών Συντακτών, το οποίο έκτοτε διεξάγεται κάθε χρόνο στα εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. Έχει επίσης δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δεκάδες ομιλίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες.  

Είναι αρχισυντάκτης στην ιστοσελίδα Sports3 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS Europe) από το 2017. Από το από το 2006 έως το 2014 διετέλεσε μέλος του Μικτού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος από το 1992 και έχει εργαστεί σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχει καλύψει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ποδοσφαίρου) και έχει αρθρογραφήσει για σημαντικά ζητήματα, ενώ έχει διατελέσει παρουσιαστής εκπομπών, δελτίων ειδήσεων σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Το 2019 τιμήθηκε για την προσφορά του στη δημοσιογραφία από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση.

Κόστος Προγράμματος

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται είναι 290 ευρώ σε 5 δόσεις (60€ κατά την εγγραφή και το υπόλοιπο ποσό σε 4 δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται με το πέρας κάθε μήνα του προγράμματος).

Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω εκπτωτικές δυνατότητες:

  1. 25% έκπτωση για άνεργους, εκπαιδευτικούς, τρίτεκνους, πολύτεκνους, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω ή σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 μέρες πριν την έναρξη).
  2. 25% έκπτωση σε περίπτωση προεξόφλησης.
  3. 25% έκπτωση για μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων και άνω.
  4. 50% για  για όσους παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες πριν από την έναρξη του παρόντος ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου: «Eτήσια επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία», «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων», «Διαπολιτισμική εκπαίδευση», «Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση», «Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση», «Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας», «Ετήσια επιμόρφωση στη Σχολική ψυχολογία», «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ψυχολογία της νεανικής σχέσης», «Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: Ολιστική προσέγγιση», «Εφαρμοσμένη εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», «Ετήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας», «Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιοποίηση εργαλείων σύγχρονης/ ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δημιουργία προσαρμοστικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού», «Αποτελεσματική Επικοινωνία», «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Mini-MBA)», «Πολιτιστικός τουρισμός και εφαρμοσμένη επικοινωνία: το παράδειγμα της κεντρικής Μακεδονίας», «Οικονομική εγκληματικότητα και το έγκλημα πίσω από το έγκλημα», «Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα», «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».
  5. 50% έκπτωση για καθηγητές όλων των Τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  6. 50% έκπτωση για απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου και εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας εμπίπτετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες έκπτωσης.

Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

 

Παροχές - Υποτροφίες

1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

- Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

- Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

- Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100

άτομα.

- Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

  • Δικαιούχοι υποτροφίας είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για υποτροφία, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

 

2. Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου 

Με την παρακολούθηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, οι επιμορφούμενοι και επιμορφούμενες, έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ελληνικών & ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και τη δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων. 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Moodle. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει ανεβάσει ο εκπαιδευτής καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε αρχείο εγγράφου, εικόνας ή και βίντεο, καθώς επίσης μπορεί να είναι ιστοσελίδες σε μορφή υπερσυνδέσμων. Ακόμα μπορούν να υπάρξουν τεστ αξιολόγησης μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα οποιασδήποτε μορφής (σύντομο κείμενο, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος κ.ά.).

Επιπλέον, παρέχεται σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του Big Blue Button, το οποίο ενσωματώνεται στο Moodle. Με το Big Blue Button ο εκπαιδευτής ορίζει online τηλεμαθήματα με τους εκπαιδευόμενους και με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου παρέχει άμεση επικοινωνία στα συνδεδεμένα μέλη. Το Big Blue Button δίνει τη δυνατότητα ανεβάσματος παρουσίασης που θα παρουσιάζεται σύγχρονα στους εκπαιδευόμενους και διαμοιρασμού της οθόνης του εκπαιδευτή.

Τέλος, υπάρχει πεδίο chat για όσους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα άμεσης επικοινωνίας, όπως είναι η κάμερα και το μικρόφωνο.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει τη μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του Big Blue Button.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθεί
  1 ζωντανή ψηφιακή συνάντηση διάρκειας 2 ωρών με συμμετοχή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και προσκεκλημένων ομιλητών. Το χρονοδιάγραμμα της τηλεδιάσκεψης θα  ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση άσκησης εφαρμοσμένης επικοινωνίας από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες (πχ δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου με αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων της περιοχής του εκπαιδευόμενου). Η κατάθεση της άσκησης και η επιτυχής αξιολόγησή της αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο εκπαιδευόμενος καλείται να καλύψει το συνολικό κόστος της επιμόρφωσης και να επιτύχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή από την κεντρική γραμματεία σε διάστημα έναν έως τρεις μήνες από την επίσημη λήξη του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»,  έχει σκοπό να μυήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  στις  έννοιες του σύγχρονου Management και των αρχών του PsychoManagement, όπως και στο περιεχόμενο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την δημιουργία του […]

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Περιγραφή Προγράμματος Η έμφυλη βία αποτελεί ακραία έκφραση της ανισότητας των φύλων και της άνισης κατανομή εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Παρόλο […]

Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Περιγραφή Προγράμματος   Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram