SEO & SEM

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος SEO & SEM είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στο αντικείμενο των μηχανών αναζήτησης του ψηφιακού μάρκετινγκ, με έμφαση στη θεωρία και την πρακτική προσέγγιση του Search Engine Optimization (SEO) και του Search Engine Marketing (SEM) σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες επικοινωνίας. Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση που συνδυάζει το θεωρητικό πλαίσιο και τις τεχνικές μεθόδους SEO και SEM με τον χρηστοκεντρικό σχεδιασμό της ψηφιακής επικοινωνίας και των τεχνολογιών της, καθώς και την αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων (πολλαπλές πηγές και τύποι δεδομένων, εξόρυξη, ανάλυση, αξιολόγηση). Επιδιώκεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη λειτουργία των πιο περιζήτητων εφαρμογών (βελτιστοποίηση ιστοσελίδων και διαφημίσεις στη Google) υπό το πρίσμα των τεχνολογιών επικοινωνίας και υποστήριξης λήψης αποφάσεων ώστε να επιτύχουν τη βέλτιστη κατάταξη στα οργανικά και διαφημιστικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος αναδεικνύεται η σημαντικότητα του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων στο SEM, καθώς και ο ρόλος των σύγχρονων εφαρμογών digital promotion στις μηχανές αναζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι/ες έρχονται σε επαφή με την έννοια της ψηφιακής στρατηγικής inbound marketing καθώς και με τα στάδια υλοποίησης αυτής.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους/όσες επιθυμούν, βήμα προς βήμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, να κατανοήσουν με αναλυτικό και κυρίως εύκολο τρόπο όλες τις εφαρμογές του SEO και SEM, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές και τακτικές τους. 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

International Marketing

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «International Marketing» έχει ως σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στον επιχειρηματία και το στέλεχος αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του Διεθνούς Marketing. Ο δομημένος τρόπος παρουσίασης της διεθνούς βιβλιογραφίας θα επιτρέψει την […]

Marketing and Communication Management

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Marketing and Communication Management» είναι ένα πλήρες, αυτόνομο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε με στόχο την παροχή γνώσης σε ιδιαίτερα κρίσιμους, καθημερινούς, πρακτικούς και νευραλγικούς τομείς μιας επιχείρησης. Ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα […]

Marketing Αγροτικών Προϊόντων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Marketing Αγροτικών Προϊόντων» απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με τη λειτουργία μιας αγροτικής μονάδας και ειδικότερα σε αυτούς που εξειδικεύονται στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Η ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή είναι πολύ […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση: Βιωματική Μάθηση και Σύγχρονες Μέθοδοι Αγωγής Φροντίδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση: Βιωματική Μάθηση και Σύγχρονες Μέθοδοι Αγωγής Φροντίδας» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων σχετικά με την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, συνδυάζοντας την θεωρία με την πράξη. Η θεωρητική […]

Πωλητής Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών

Το πρόγραμμα "Πωλητής Τουριστικών Προϊόντων & Υπηρεσιών" στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν την πώληση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να αναλάβουν έναν ενισχυτικό ρόλο στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των πωλήσεων στο αντίστοιχο […]

Εργατικό Δίκαιο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εργατικό Δίκαιο» αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και στην κωδικοποίηση των συνεχόμενων νομοθετικών παρεμβάσεων και αλλαγών στον ευρύτερο χώρο των εργατικού δικαίου. Μετά το πέρας του ο εκπαιδευόμενος θα έχει […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram