KBE-Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα», διάρκειας 77 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω της πλατφόρμας Zoom).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Ηλίας Γ. Ευαγγέλου καθηγητής Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών». Σπούδασε θεολογία και ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. Kliment Ohridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή. Οργάνωσε και έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, καθώς και τις πνευματικές και πολιτισμικές του σχέσεις με τον ελληνισμό.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 • Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής ΑΠΘ
 • Δρ. Ειρήνη Χιώτη, Αρχαιολόγος – Εκπαιδευτικός
 • Δρ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.
 • Ευαγγελία Αμοιρίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
 • Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Α.Π.Θ.
 • Τρύφων Τσομπάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
 • Δρ. Νικόλαος Σιώμκος, Αρχαιολόγος. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
 • Λιάκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
 • Δημοσθένης Κακλαμάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α Π.Θ.
 • Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής, Κοσμήτορας θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
 • Δρ. Γραίκος Νικόλαος, Ιστορικός Τέχνης – Εκπαιδευτικός
 • Ευθυμία Κούντουρα, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
 • Δρ. Διονυσία Χατζή, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.
 • Ευάγγελος Πεπές, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Στόχος του προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να παρουσιάσει σφαιρικά και κατά το δυνατό ολοκληρωμένα την  πολύπλευρη και πολύπτυχη σχέση της Θεολογίας της Ορθόδοξης Ανατολής με διάφορες εκφράσεις της Τέχνης εκκλησιαστικής ή θύραθεν. Επίσης στοχεύει να εξοικειώσει τους επιμορφούμενους με αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα πτυχή της Θεολογίας που αφορά τη σχέση της και την επίδρασή της στην Τέχνη και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν, να την εκτιμήσουν και να την αξιοποιήσουν όχι μόνο στις προσωπικές, ερευνητικές τους αναζητήσεις αλλά επίσης και στον επαγγελματικό τους βίο – πολύ περισσότερο εφόσον προέρχονται από τις τάξεις των εκπαιδευτικών.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το Πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στο έντονο ενδιαφέρον πτυχιούχων κυρίως των ανθρωπιστικών επιστημών αλλά όχι μόνο, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν στο πεδίο της βυζαντινής Εκκλησίας και της Θεολογίας της. Η σύγχρονη ειδική έρευνα μας παρέχει αρκετό και πολύ ενδιαφέρον υλικό. Το επιστημονικό αυτό απόθεμα θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες στο προτεινόμενο Πρόγραμμα, στους οποίους θα ανοιχθεί ένα σύγχρονο και ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, το οποίο, πέραν της σημασίας του καθαυτό, δίνει την δυνατότητα μιας βαθύτερης κατανόησης της Θεολογίας της Εκκλησίας όπως διαμορφώθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο. Η αναγκαιότητα του υπόψιν Προγράμματος που ανιχνεύει πτυχές της βυζαντινής Θεολογίας και της ιδιαίτερης σχέσης της με την Τέχνη πιστοποιείται από το διαρκές ενδιαφέρον και την ενθουσιώδη συμμετοχή των σχετικών προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί μέχρι και σήμερα και πιστοποιείται από τις σχετικές αξιολογήσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού και έχουν επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.

Κατέχουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

Διαχειρίζονται και να επιβλέπουν στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες αλλαγές. Μπορούν να αναθεωρούν και να αναπτύσσουν τόσο την προσωπική τους απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους και τελειόφοιτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν αυτή την ιδιαίτερη πτυχή της Ορθόδοξης Θεολογίας, προκειμένου να την εντάξουν στον γνωστικό τους εξοπλισμό και να την αξιοποιήσουν είτε στο πεδίο της ακαδημαϊκής τους έρευνας είτε της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν:

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Προσωπικό e-mail

Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Μέθοδος υλοποίησης

Τα σεμιναριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας του Zoom. Θα γίνει χρήση εποπτικού υλικού, το οποίο και θα διανέμεται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

 1. Εκπαιδευτικό υλικό
 2. Βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο

 

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

 Προσφέρονται εβδομήντα επτά ώρες μαθημάτων κατανεμημένες σε δέκα πέντε εβδομάδες (5 ώρες διδασκαλίας κάθε εβδομάδα, μια ξενάγηση πέντε ωρών και δυο ώρες αξιολόγησης)= 77 ώρες  = 4 ECTS

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. 6/02/2023. Θρησκεία και Τέχνη. Από τον εθνικό στον χριστιανικό κόσμο, Δρ. Ειρήνη Χιώτη, Αρχαιολόγος – Εκπαιδευτικός
 2. 13/02/2023. Θεολογικά ζητήματα στην εικονογραφία της προεικονομαχικής περιόδου, Δρ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ Α.Π.Θ.
 3. 20/02/2023. Η εικονογραφική τέχνη ως σημείο θεολογικής ρήξης. Η περίπτωση της Εικονομαχίας, Ευαγγελία Αμοιρίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
 4. 6/03/2023. Εικόνες οχήματα θεολογίας, Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Α.Π.Θ.
 5. 13/03/2023. Συγκατάμειξις Θείου Κάλους (Λειτουργικές Τέχνες. Ναοδομία – Εικονογραφία – Αισθητική), Τρύφων Τσομπάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
 6. 20/03/2023. Βυζαντινή ζωγραφική: Η εικονογραφία ως μέσο μετάδοσης θεολογικών μηνυμάτων, Δρ. Νικόλαος Σιώμκος, Αρχαιολόγος. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
 7. 27/03/2023. Μουσική και Θεολογία, Λιάκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
 8. 3/04/2023. Βυζαντινή Ποίηση και Θεολογία, Δημοσθένης Κακλαμάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
 9. 24/04/2023, Λογοτεχνία και Θεολογία, Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Α.Π.Θ.
 10. 8/05/2023. Νεοελληνική Ποίηση και Θεολογία, Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής, Κοσμήτορας θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
 11. 15/05/2023. Νεοελληνική εκκλησιαστική ζωγραφική, Δρ. Γραίκος Νικόλαος, Ιστορικός Τέχνης – Εκπαιδευτικός
 12. 22/05/2023. Μεταπλάσεις και ανασημασιοδοτήσεις θρησκευτικών θεμάτων στη σύγχρονη Τέχνη, Ευθυμία Κούντουρα, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
 13. 29/05/2023. Κινηματογράφος και Θεολογία, Δρ. Διονυσία Χατζή, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.
 14. 12/06/2023. Η γλώσσα της τέχνης στη θρησκευτική αγωγή. Πολυσημειωτικές και πολυτροπικές προσεγγίσεις, Ευάγγελος Πεπές, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
 15. 17/06/2023. Επίσκεψη στα Χριστιανικά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής Α.Π.Θ. – Δρ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.
 16. 17-18/06/2023. Τελική Εξέταση – Κουίζ, Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής Α.Π.Θ.

 

 Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική εξέταση (κουίζ)

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 06/02/2023

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Κόστος συμμετοχής

 Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 70 Ευρώ.          

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό
 2. Βεβαίωση σπουδών για τελειόφοιτους
 3. Πτυχίο

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Περιγραφή Προγράμματος Η έμφυλη βία αποτελεί ακραία έκφραση της ανισότητας των φύλων και της άνισης κατανομή εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Παρόλο […]

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Υαλουργία, μικροτεχνία και εικονιστική γλυπτική στο Βυζάντιο. Τεχνολογία, καθημερινός βίος, τέχνη και λατρεία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Υαλουργία, μικροτεχνία και εικονιστική γλυπτική στο Βυζάντιο. Τεχνολογία, καθημερινός βίος, τέχνη και λατρεία/ Glassware, minor objects and iconistic sculpture in […]

Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό”, διάρκειας 60 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2022 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη […]

Introduction to Applied Methods and Procedures for Underwater Surveying

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “Introduction to Applied Methods and Procedures for Underwater Surveying”, a 91-hour Scientific Diving course via online meetings and practical training. Several public and […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram