B2B Marketing & Sales

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος ''B2B Marketing & Sales'' είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το αντικείμενο του μάρκετινγκ βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών (Business to Business Marketing & Sales), ένα αυστηρά εξειδικευμένο πεδίο εφαρμογής του μάρκετινγκ και των πωλήσεων στις σύγχρονες επιχειρήσεις, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες. 
Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά, θα προσδιοριστούν τα στρατηγικά χαρακτηριστικά βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των αγοραστών, οι βασικές αρχές, τεχνικές και ειδικές εφαρμογές του βιομηχανικού μάρκετινγκ που σχετίζεται με εμπορικές δράσεις διεπιχειρησιακών συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα από διαφορετικούς διαύλους και διαδικασίες, τόσο προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσο και προς την κεντρική κυβέρνηση (Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Ένοπλες δυνάμεις), καθώς και άλλους δημόσιους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια του προγράμματος, επιχειρείται η εμβάθυνση των συμμετεχόντων/ουσών στο περιεχόμενο και στις ιδιαιτερότητες της έρευνας αγοράς στο πεδίο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών (B2B), καθώς και στη μελέτη της συμπεριφοράς βιομηχανικών καταναλωτών, προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιούν αποτελεσματικά προγράμματα Β2Β μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό B2B πωλήσεων, καθώς θα επισημανθούν οι διαφορές μεταξύ E-Marketing, Digital Marketing και E-Commerce, ενώ παράλληλα θα συζητηθεί και η τάση που παρατηρείται για εξατομίκευση της επωνυμίας (Βrand Personalization). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν επιπλέον εργαλεία «χρηστικής αξίας» έχοντας λάβει όλες τις βασικές και επίκαιρες γνώσεις γύρω από τη θεωρία και την πρακτική του μάρκετινγκ και των πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σε απόφοιτους Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασίας το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών.
 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Retail Expert: The Power of Selling

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στη θέση ενός πωλητή στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: Πραγματοποιούν επιτυχημένες παρουσιάσεις […]

Πώληση Διαφημιστικών Yπηρεσιών στην Ψηφιακή Εποχή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πώληση διαφημιστικών υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή.  Το πρόγραμμα επιδιώκει να καταρτίσει ουσιαστικά, πρακτικά και πολύπλευρα, πωλητές διαφημιστικών υπηρεσιών και εργαλείων, ώστε να […]

Οινικό Marketing

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οινικό Marketing» φιλοδοξεί να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές του οινικού μάρκετινγκ, εστιάζοντας σε τρόπους με τους οποίους ένα οινοποιείο μπορεί να προωθήσει τα προϊόντα του και να επικοινωνήσει εποικοδομητικά την εταιρική εικόνα του. Εκτός από […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Smart Cities - Διαχείριση και Τεχνολογίες Έξυπνων Αστικών Υποδομών

Οι σύγχρονες πόλεις καλούνται να ανταποκριθούν στις έντονες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, ωστόσο η δυναμική τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο η δημόσια ατζέντα να στραφεί στην προσπάθεια ενίσχυσής της, αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία ως έναν μηχανισμό αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών. Τα […]

Ύπνωση: Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Εφαρμογές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ύπνωση: Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Εφαρμογές» έχει ως βασικό σκοπό την εκπαίδευση σχετικά με την ύπνωση σε ένα πολυεπίπεδο διεπιστημονικό πλαίσιο και τις κυριότερες μεθόδους θεραπευτικής εφαρμογής της κλινικής ύπνωσης στο πλαίσιο του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά […]

Data Science with Python

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευομένων στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Θα γίνει εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python με επέκταση σε βασικές εργασίες της Επιστήμης των Δεδομένων. Θα εξετάσουμε εργαλεία, τεχνικές, […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram