Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής”, διάρκειας 42 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και θα υλοποιηθεί με συνδυασμό μαθημάτων διά ζώσης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Ευαγγελία Κουϊδή, Καθηγήτρια Αθλητιατρικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  Σ.Ε.Φ.Α.Α., ΑΠΘ – Καρδιολόγος – Διευθύντρια του εργαστηρίου Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές και Εκπαιδευτικοί του Τμήματος εξειδικευμένοι στην άσκηση στο νερό καθώς και καλεσμένοι ακαδημαϊκοί και έμπειροι επαγγελματίες στον τομέα της υδρογυμναστικής.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, που σχετίζονται με την άσκηση στο νερό και συγκεκριμένα με την Υδρογυμναστική σε γενικό ή ειδικό πληθυσμό. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η εκπόνηση και  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υδρογυμναστικής, η οργάνωση και η διοίκηση ενός τέτοιου προγράμματος και η σύνδεση των επικαιροποιημένων γνώσεων με την πράξη στο χώρο της πισίνας. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να ασχοληθούν με την άσκηση στο νερό θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι για τις ιδιαιτερότητες του υδάτινου περιβάλλοντος και την σύγχρονη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν ασφαλή και αποτελεσματικά προγράμματα άσκησης που στοχεύουν στην εκγύμναση της φυσικής κατάστασης, στην αποκατάσταση και την ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη αθλητική επιστήμη, εντάσσει νέους τρόπους και μεθόδους γύμνασης, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες κοινωνίες. Η υδρογυμναστική-υδροαεροβική είναι από τους πλέον ασφαλείς τρόπους γύμνασης, για κάθε ηλικία και κάθε φυσική κατάσταση, προσφέροντας όλα τα οφέλη της άσκησης (σωματικά, ψυχικά, πνευματικά) σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Η κατάρτιση στα συγκεκριμένα αντικείμενα του προγράμματος θα δώσει όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου οι εκπαιδευτές να γνωρίσουν, να μάθουν και στη συνέχεια να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα προγράμματα υδρογυμναστικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Υδρογυμναστικής σε πισίνες ή γενικότερα υδάτινο περιβάλλον διαφόρων βαθών (αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, summer camps), με μουσική ή/και διάφορα βοηθητικά μέσα.   Θα γίνει διδασκαλία συγκεκριμένων χρονίων παθήσεων (καρδιοπαθειών, πνευμονοπαθειών κλπ) ή καταστάσεων (υδρογυμναστική κατά την εγκυμοσύνη, βρεφική κολύμβηση) με ενδείξεις/αντενδείξεις ανά κατάσταση και θα παρουσιαστούν διαφορετικά είδη υδρογυμναστικής (aqua pilates, aqua zumba κλπ). Παράλληλα θα καταρτιστούν οι συμμετέχοντες σε κανόνες υγιεινής στο περιβάλλον της πισίνας καθώς και βασικές αρχές ναυαγοσωστικής, πρώτων βοηθειών και διατροφής. Η κατάρτιση αυτή με προηγμένες γνώσεις κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι συμμετέχοντες να εφοδιαστούν με όλα τα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση προγραμμάτων άσκησης στο νερό έτσι ώστε να βελτιώσουν ποιοτικά και αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών και των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με ειδικότητα Υγρού Στίβου ή/ και άλλων ειδικοτήτων καθώς και σε φοιτήτριες/τές  Σ.Ε.Φ.Α.Α./Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ημεδαπής στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το μάθημα της Υδρογυμναστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

-Πτυχιούχοι Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου

-ή ομοταγών  τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

-Φοιτήτριες/τες των ανωτέρων Σχολών *, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το μάθημα της Υδρογυμναστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων

Τίτλος σπουδών- ειδικότητα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού εγγραφών για αυτόν τον κύκλο του προγράμματος, που έχει οριστεί στους 20 συμμετέχοντες.

Μέθοδος υλοποίησης

Συνδυασμός διδακτικών ωρών εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης πρακτικής εφαρμογής. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα αφορά το θεωρητικό μέρος του προγράμματος. Η πρακτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό) θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Παρουσιάσεις Powerpoint  όλων των εισηγήσεων (σε μορφή εκτύπωσης αρχείου pdf)

2. Οπτικο-ακουστικό υλικό και videos με ενδεικτικά προγράμματα υδρογυμναστικής από την πρακτική εφαρμογή

3. Επιστημονικά άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας και Βιβλιογραφία

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

-Tο Νερό, Ζωή, Άσκηση. Υγιεινή νερού και χώρων. Κολύμβηση και Υγεία

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ FITNESS

-Υδρογυμναστική- Μέθοδοι διδασκαλίας και άσκησης, Εξοπλισμός, Η δομή ενός προγράμματος υδρογυμναστικής στον γενικό πληθυσμό (2)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

-Φυσιολογικές προσαρμογές του οργανισμού κατά την άσκηση στο νερό, Ιδιότητες του νερού (2)

ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

-Βασικές αρχές οργάνωσης ενός μαθήματος υδρογυμναστικής, Σχεδιασμός προγραμμάτων (2)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ  σε χρόνιες παθήσεις

-Καρδιοπάθειες, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Επιληψία (2)

-Χρόνια Νεφρική Νόσος, Πνευμονοπάθειες, Αρθρίτιδα, Παχυσαρκία (2)

-Λειτουργική προπόνηση στο νερό για μυοσκελετικές κακώσεις (2)

-Υδρογυμναστική στην Εγκυμοσύνη (2)

– Βρεφική κολύμβηση (2)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ AQUA FITNESS

-Aqua yoga, Aqua pilates, Aqua Zumba, Aqua crossfit (2)

– Mermaiding (2)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ AQUA INSTRUCTOR

-Κανόνες υγιεινής, Ναυαγοσωστική πισίνας, Πρώτες Βοήθειες (2)

-Διατροφή και έλεγχος του σωματικού βάρους (2)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

-Αθλητική αναψυχή, Εφαρμογή σε τουριστικές μονάδες, Business Issues (2)

-Οργάνωση και εκτέλεση μαθημάτων υδρογυμναστικής, κολύμβησης και παιχνιδιών σε ανοιχτή θάλασσα, summer camps (2)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Εφαρμογή άσκησης σε περιβάλλον πισίνας όλων των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν, σε ρηχή και βαθιά πισίνα, με μουσική και χωρίς, με βοηθητικά μέσα και χωρίς (14)

Θεωρητικά μαθήματα εξ αποστάσεως:

Σάββατο 22 Απριλίου και ώρα 17.00 – 20.00

Κυριακή 23 Απριλίου και ώρα 10.00 – 13.00

Σάββατο 6 Μαΐου και ώρα 17.00 – 20.00

Κυριακή 7 Μαΐου και ώρα 10.00 – 13.00

Σάββατο 13 Μαΐου και ώρα 17.00 – 20.00

Κυριακή 14 Μαΐου και ώρα 10.00 – 13.00

Σάββατο 20 Μαΐου και ώρα 17.00 – 20.00

Πρακτική εφαρμογή για ζώσης

Κυριακή 21 Μαΐου και ώρα 10.00 – 13.00 και 17.00-20.00

Κυριακή 28 Μαΐου και ώρα 10.00 – 14.00

Σύνολο θεωρητικών διδακτικών ωρών : 28

Σύνολο ωρών πρακτικής εφαρμογής : 14

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης

Β) να έχουν εκπονήσει και καταθέσει με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υδρογυμναστικής σε μορφή βίντεο mp4

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο ή την πρώτη δόση των διδάκτρων μέχρι 31/3/2023 και την 2η δόση μέχρι την τέταρτη  εβδομάδα διεξαγωγής του προγράμματος, ήτοι 14/5/2023

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής είναι 380€ και μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε δύο  ισόποσες δόσεις.

Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ..

Δικαιούνται έκπτωση:

Έκπτωση 30%

·        Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

·        Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ *

·        Άνεργες/οι

·        Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

·        ΑμεΑ

·        Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

·        Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ

·        Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν

·        Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν στο e-mail: [email protected].

1. Αντίγραφο πτυχίου (ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)

2. Αντίγραφο ειδικότητας (σε περίπτωση ειδικότητας Υγρού Στίβου)

3. Σε περίπτωση φοιτητριών/τών * Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τους ότι δεν διδάσκεται το μάθημα της Υδρογυμναστικής στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους […]

KBE-Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη […]

KNIME: Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων χωρίς Προγραμματισμό

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο KNIME: Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων χωρίς Προγραμματισμό, διάρκειας 54 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 8 Μαΐου έως 30 […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram