Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό”, διάρκειας 60 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2022 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της ψηφιακής  πλατφόρμας eLearning του ΑΠΘ και του προγράμματος τηλεδιασκέψεων Zoom.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Νικόλαος Θεοδωράκης, Καθηγητής Διοίκησης Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, Α.Π.Θ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΑΠΘ , ειδικοί επιστήμονες καθώς και επιστήμονες με πρακτική εμπειρία από τον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Στόχος του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες/ούσες στους τρόπους εφαρμογής του ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού. Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του μάρκετινγκ και του ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού. Στην συνέχεια θα αναλυθούν οι σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές με τις οποίες είναι δυνατή η πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων και των εφαρμογών του ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού. Πιο ειδικά το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει στους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες τα εχέγγυα για να μπορούν να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού και να χρησιμοποιούν   σύγχρονα  ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές (π.χ. SEO,  Google Analytics Facebook insights) και τέλος να μπορούν  σχεδιάζουν ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής στα σύγχρονα ψηφιακά κανάλια.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Ο αθλητισμός είναι από τις βιομηχανίες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία και σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση, οι άνθρωποι του αθλητισμού αναζήτησαν νέους τρόπους για να προσελκύσουν αλλά και να διατηρήσουν τους ασκούμενους, τους αθλητές και γενικότερα τους πελάτες στα προγράμματα τους. Το ψηφιακό μάρκετινγκ κατέχει πλέον δεσπόζουσα θέση στο χώρο των επιχειρήσεων και όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί στρέφονται σε στρατηγικές που αξιοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν νέους πελάτες, αλλά και να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες αποκτώντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα από το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού, να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει το ψηφιακό μάρκετινγκ και να σχεδιάσουν στρατηγικές μάρκετινγκ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δικής τους επιχείρησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις παρακάτω βασικές δεξιότητες: 1. Βασικές γνώσεις εφαρμογής  ψηφιακού μάρκετινγκ στον αθλητισμό, 2. Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στο χώρο του αθλητισμού. Επιπρόσθετα οι  προηγμένες δεξιότητες που θα αποκτήσουν είναι οι ακόλουθες: 1. Σχεδιασμός ολοκληρωμένων στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού,  2. Χρησιμοποίηση σύγχρονων  ψηφιακών εργαλείων και τεχνικών (SEO,  Google Analytics Facebook insights), 3. Σχεδιασμός διαφημιστικών προγραμμάτων στα σύγχρονα ψηφιακά κανάλια

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη  γυμναστηρίων,  αθλητικών ακαδημιών, αθλητικών συλλόγων, δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων,  αλλά και προσωπικούς γυμναστές και  προπονητές  που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες σε σχέση με το ψηφιακό μάρκετινγκ και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις  προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις στη σημερινή εποχή.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: στελέχη  γυμναστηρίων,  αθλητικών ακαδημιών, αθλητικών συλλόγων, δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων,  προσωπικοί γυμναστές και  προπονητές  που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες σε σχέση με το ψηφιακό μάρκετινγκ αλλά και άνθρωποι που ασχολούνται με το ψηφιακό μάρκετινγκ και θέλουν να εξειδικευτούν στο χώρο του αθλητισμού. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προαπαιτούμενα είναι:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δεδομένου πως ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της ψηφιακής  πλατφόρμας eLearning του ΑΠΘ και του προγράμματος τηλεδιασκέψεων Zoom.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Εκπαιδευτικές σημειώσεις από τους διδάσκοντες

2. Videos και μελέτες περίπτωση

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Α Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο

1.      Αθλητικό Μάρκετινγκ: Αθλητικό μάρκετινγκ: Εισαγωγικές έννοιες, Τμηματοποίηση αθλητικής αγοράς και δημιουργία περσόνας τελικού χρήστη (5)

2.      Ψηφιακό Μάρκετινγκ: Ψηφιακό μάρκετινγκ: Θεωρία και πρακτικές (4)

3.      Ψηφιακό μάρκετινγκ στον αθλητισμό: Είδη και Εργαλεία: Search engine optimization (SEO), Search engine marketing (SEM), Social Media Marketing (SMM), Διαφήμιση: PPC, Facebook ads, Instagram ads, Mobile marketing (SMS), Email marketing, Display, Affiliate Marketing, Content Marketing (21)

Β Μέρος: Πρακτικές Εφαρμογές

4.      Πρακτικές εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ σε αθλητικούς οργανισμούς: Search engine optimization (SEO) – Πρακτικές εφαρμογές, Search engine marketing (SEM) – Πρακτικές εφαρμογές, Social Media Marketing (SMM) – Πρακτικές εφαρμογές, Διαφήμιση: PPC– Πρακτικές εφαρμογές, Facebook ads, Instagram ads– Πρακτικές εφαρμογές, Mobile marketing (SMS) – Πρακτικές εφαρμογές, Email marketing– Πρακτικές εφαρμογές, Display, Affiliate Marketing– Πρακτικές εφαρμογές, Content Market– Πρακτικές εφαρμογές (30)

Παρεχόμενα ECTS: 4

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική άσκηση να έχουν εκπονήσει τις εργασίες και τις ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 31/10/22 (εφάπαξ ή σε 2 δόσεις)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής είναι 400 ευρώ και μπορεί να  καταβληθεί εφάπαξ ή σε δύο  ισόποσες δόσεις.

Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός αιτήσεων  (25) για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ..

Δικαιούνται έκπτωση:

Έκπτωση 30%

Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ *
Άνεργες/οι
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
ΑμεΑ
Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα
Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail:  [email protected]

1.  Αντίγραφο πτυχίου (ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) ή απολυτήριο λυκείου ή αντίστοιχής επαγγελματικής σχολής

2.  Σύντομο βιογραφικό

3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Ψηφιακός πολιτισμός και αναδυόμενες τεχνολογίες

Περιγραφή Προγράμματος Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές/ριες στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς (ΠΚ) στρέφονται όλο και περισσότερο στη μελέτη και στην ανάπτυξη νέων τρόπων ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου με στόχο να προσεγγίσουν ευρύτερες ομάδες κοινού και ειδικά εκείνες τις ομάδες που […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας», διάρκειας 32 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση, σε […]

Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φατνιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φατνιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία» (Residual Alveolar Ridge Reconstruction – Preprosthetic Oral Surgery – Advanced […]

Σεμινάρια Ιατρικής της Γάτας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Σεμινάρια Ιατρικής της Γάτας”, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιστημονικός Υπεύθυνος του […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram