Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση 2

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση», διάρκειας 146 ώρες, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια ΑΠΘ κυρία Βασιλική Μητροπούλου

Η Βασιλική Μητροπούλου είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής (με έμφαση στις ΤΠΕ) στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ Σπούδασε στα Τμήματα Θεολογίας και Ιταλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Θεολογίας, και στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Μάθηση με Πολυμέσα: Εφαρμογή στο σχολικό Θρησκευτικό μάθημα». Διδάσκει Διδακτική των Θρησκευτικών με χρήση ΤΠΕ, Παιδαγωγική, Διαπολιτισμική Θρησκευτική Αγωγή, Συμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα στην Θρησκευτική εκπαίδευση, Θεωρίες Μάθησης, Διδακτικές μεθοδολογίες, Ειδική Διδακτική και την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Έχει συγγράψει μονογραφίες, όπως, «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο. Εφαρμογές στη Θρησκευτική Αγωγή» (2014),”Contemporary Educational Issues in DigitalSchool” (2014), «Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Εφαρμογή στη Διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ» (2015), «Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» (2015), καθώς και πολλά άρθρα και έχει λάβει μέρος σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ (2015 έως σήμερα). Διετέλεσε Πρόεδρος της επιτροπής της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος στο Παράρτημα Μακεδονίας (2012-2018). Συντονίστρια: (α) ομάδας εκπαιδευτικών για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων των Θρησκευτικών και της ανάρτησης και μετασχολιασμού ψηφιακού υλικού στο Εθνικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Φωτόδενδρο) (β) ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για το Γενικό Λύκειο για το γνωστικό αντικείμενο «Θρησκευτικά» (γ) στη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (δ) ομάδας αξιολογητών για τα Θρησκευτικά στην «Αξιολόγηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού» στην Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Επιστημονική υπεύθυνη (1) εντατικού προγράμματος στα πλαίσια του Erasmus με τίτλο “Η συμβολή της θρησκευτικής αγωγής στην Ευρώπη της διαφορετικότητας” με συμμετοχή 5 ευρωπαϊκών κρατών (2) του Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης στο Τμήμα Θεολογίας για την «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ» επιπέδου Β.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής ΑΠΘ

Ο Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου σπούδασε Θεολογία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. KlimentOhridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η μετάφραση του Βίου του Βασιλείου του Νέου στα πλαίσια της απόκρυφης βουλγαρικής γραμματείας κατά το 13ο και 14ο αιώνα». Είναι Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».

Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων Πανελληνίων και Διεθνών. Επίσης έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. Ασχολείται ιδιαίτερα με τα εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του έργο εντός και εκτός του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Έχει διδάξει μαθήματα, έχει δώσει διαλέξεις και έχει λάβει μέρος σε κρίσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών όπως και σε εκλογές και εξελίξεις μελών ΔΕΠ εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Επίσης συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή της ψηφιακής επετηρίδας Fragmenta Hellenoslavica. Όλη αυτή η εμπειρία αποδείχτηκε πολύτιμη κατά τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και της υποχρεωτικής χρήσης μόνο ψηφιακών μέσων για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας.

Έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό μελετών (μονογραφίες και άρθρα). Κυριότερα έργα του είναι:

1. Ορθόδοξος σλαβικός μοναχισμός: Τομές στην ιστορία και την εξέλιξή του, [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2020.

2. Άγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο, [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2018.

3. Ο ησυχασμός στον κόσμο των νοτίων Σλάβων τον 14ο αιώνα. Επιδράσεις στον πνευματικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό τους βίο, [Εκδόσεις Πουρναρά] Θεσσαλονίκη 2010, (σελ. 391) και β΄ έκδοση [Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2018 (σελ. 307).

4. Ιστορία της μεσαιωνικής γραμματείας των Ορθοδόξων Σλάβων, [Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη] Θεσσαλονίκη 2017 (σελ. 326).

5. Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015,

6. SLAVIA ORTHODOXA. Τομές στην πνευματική και πολιτιστική ιστορία του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, [Εκδόσεις Βάνιας] Θεσσαλονίκη 2011 (σελ. 294).

7. Λόγια και απόκρυφη βουλγαρική γραμματεία στον ύστερο Μεσαίωνα. Η περίπτωση του Βίου του Βασιλείου του Νέου, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 9, UniversityStudioPress] Θεσσαλονίκη 2007, (σελ. 250).

8. Γλωσσικές και εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τον 14ο αιώνα. Η συμβολή του πατριάρχη Τυρνόβου Ευθυμίου, Διπλωματική Εργασία, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 3, UniversityStudioPress] Θεσσαλονίκη 2002, (σελ. 180).

Δρ. Ηλίας Καγιάρας, Ε.ΤΕ.Π. ΑΠΘ

1987: Εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ

1992: Λήψη του πτυχίου του Τμήματος Φυσικής με βαθμό 7,37 (λίαν

καλώς).

1992: Εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

του Α.Π.Θ., ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις.

2004: Λήψη του διπλώματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών

Η/Υ με βαθμό 6,92 (λίαν καλώς).

2005: Εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος        Θεολογίας Α.Π.Θ. στον Κλάδο Συστηματικής Θεολογίας με ειδίκευση “Κοινωνιολογία”.

2010: Λήψη του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος   Θεολογίας Α.Π.Θ. με βαθμό 10,00 (άριστα).

2013: Εγγραφή στο δεύτερο κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

2021: Λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Θεολογίας με βαθμό 10,00 (άριστα).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1) Eπιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Εγκατάσταση, Συντήρηση και Υπο¬στήριξη Συστημάτων Η/Υ», από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφίον» (4/10/1995- 8/12/1995).

2) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα Μαθήματα «Στοιχειώδη Σωμάτια και Θεμελιώδεις Δυνάμεις», «Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική Ι: Οι Βασικές Αρχές», «Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική ΙΙ: Οι Βασικές Εφαρμογές», «Εισαγωγή στην Σχετικότητα και την Κοσμολογία», που διεξάγονται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης (Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019).

 

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 •      Εμπειρία στα λειτουργικά συστήματα της Microsoft και της Apple.
 •      Εξειδικευμένη χρήση του πακέτου Office της Microsoft.
 •      Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού:
 •      C
 •      Pascal
 •      Fortran
 •      Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον του υπολογιστικού πακέτου Matlab.
 •      Εμπειρία χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS.
 •      Εμπειρία στο πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών και εικόνων Adobe    Photoshop.
 •      Εμπειρία χρήσης του  συστήματος  διαχείρισης και δημοσίευσης   ηλεκτρονικών περιοδικών O.J.S.
 •      Εμπειρία χρήσης του εξειδικευμένου προγράμματος Musaios.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

•             «Υπολογιστική Ανάλυση Διατάξεων Μικρολωρίδας με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων». (Διπλωματική εργασία – Τ.Η.Μ.Μ.Υ. ΑΠΘ)

•             «Η Χωροταξική Θέση του Ναού σε Βαλκανικές Πόλεις Μετά τον 15ο Αιώνα». (Διπλωματική εργασία – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ)

•             «Αξιολόγηση των Ιστοσελίδων των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Κοινωνιολογική προσέγγιση και Ανάλυση Κοινωνικών Παραμέτρων». (Διδακτορική Διατριβή – Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ)

•             «Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (TLG)», στο: Λάμπρος Σιάσος, Μυρσίνη – Ασκητική της Έρευνας, (Αθήνα: εκδ. Αρμός, 2007), σ. 497-503.

Δρ. Γιώργος Φούζας, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Γιώργος Φούζας είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στη θεωρία και μεθοδολογία επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση για την αειφορία και το περιβάλλον και κατέχει πτυχίο διεθνών σχέσεων και οργανισμών. Έχει διδάξει, σε προπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου  μαθήματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, θεωριών μάθησης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει σε φοιτητές του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το αντικείμενο της προαγωγής υγείας και τροποποίησης συμπεριφοράς. Έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει εργασίες του σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων ως υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος για πάνω από 350 προγράμματα και καινοτόμες δράσεις κατά τη διετία 2014-2015.  Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας MEDIAPEDAGOGYτου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου και με αυτή του την ιδιότητα επιμόρφωσε πάνω από 400 εκπαιδευτικούς σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών, εργαλείων  και πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά εργάζεται ως αποσπασμένος στο τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ όπου, μεταξύ άλλων καθηκόντων, μετέχει και στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων.

Νικόλαος Αργυρόπουλος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Νικόλαος Αργυρόπουλος είναι μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ02. Συνεργάζεται ως ειδικός Επιστήμονας – εμπειρογνώμονας στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Είναι ειδικός ανάπτυξης ανοικτών Μαθησιακών αντικειμένων (OERs). Έχει λάβει μέρος ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά έργα (ΤΠΕ Α & Β) του Υπουργείου Παιδείας. Έχει δημιουργήσει πλήθος εκπαιδευτικών ψηφιακών σεναρίων τα οποία έχουν χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί μέσα από τις διαθέσιμες δημόσιες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια.

Είναι μέλος της ομάδας εργασίας  στο Ευρωπαϊκό έργο «TeachUP» που υλοποιεί το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/Βασική Δράση 3 http://teachup.eun.org .

Στόχος του προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση και παρουσίαση ορισμένων βασικών ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας ήχου, εικόνας και συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, μέσω της εκμάθησης νέων περιβαλλόντων μάθησης και συνεργατικής εργασίας, οι επιμορφούμενοι θα καταστούν ικανοί να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά εργαλεία προς όφελος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τους. Τέλος, η πρακτική εφαρμογή των όσων θα διδαχθούν μέσω των σεναρίων θα προσφέρει μια ουσιαστική και ρεαλιστική τριβή με την καινοτόμο προσέγγιση που απαιτείται στα σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Στο σύγχρονο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον απαιτείται από το σύνολο των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία η κατοχή σύνθετων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία, προκειμένου να εξελιχθούν και να ανταπεξέλθουν επιστημονικά και επαγγελματικά στις απαιτήσεις του λειτουργήματός τους.

Η περίοδος της πανδημίας ανέδειξε, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, την ανάγκη χρήσης και αξιοποίησης εναλλακτικών και καινοτόμων μορφών και εργαλείων εκπαίδευσης. Δυστυχώς, όμως, η εκπαιδευτική κοινότητα, στην συντριπτική της πλειοψηφία, δεν κατείχε (κυρίως λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε επιμορφωτικές διαδικασίες της συγκεκριμένης θεματικής) τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή (και μάλιστα σε τόσο σύντομο και πιεστικό χρονικό διάστημα) των καινοτομιών αυτών. Έτσι, παρουσιάστηκε επιτακτικά η ανάγκη δημιουργίας επιμορφωτικών δράσεων εστιασμένων ακριβώς σε αυτό το νέο, ψηφιακά μετεξελισσόμενο διδακτικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμά μας, βάσει των παραπάνω και ταυτόχρονα ενστερνιζόμενο την δυναμική πορεία που πυροδότησε η περίοδος της πανδημίας, φιλοδοξεί να καταστήσει τους επιμορφούμενους ικανούς να εφαρμόσουν στην πράξη καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές με χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα μπορούν:

Να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία

Να αξιοποιούν και να χειρίζονται επαρκώς τα διδαχθέντα ψηφιακά εργαλεία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης

Να προσαρμόζουν τη διδακτική τους μεθοδολογία σε σύγχρονα και απαιτητικά μαθησιακά περιβάλλοντα

Να αποδέχονται, να εφαρμόζουν και να προβάλλουν την εκπαιδευτική καινοτομία

Να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία προς όφελος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας

Να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους αποτύπωμα προς όφελος των μαθητών τους.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης αλλά και σε όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ζητήματα χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το σύγχρονο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον απαιτεί από το σύνολο των εμπλεκομένων κατοχή σύνθετων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις και ανάγκες του σύγχρονου και δυναμικά εξελισσόμενου σχολικού περιβάλλοντος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παράσχει την απαραίτητη, βασική εργαλειοθήκη στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας, τα οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Οι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

►Κατοχή προσωπικού e-mail.

►Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή των αιτήσεων.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονης) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr. Επίσης θα διατεθούν στους συμμετέχοντες οπτικοακουστικό υλικό και σημειώσεις για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Οπτικοακουστικό υλικό

2 Σημειώσεις

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών αναπτύσσεται σε 3 ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά 12 υποενότητες (4 υποενότητες ανά ενότητα) συνολικής διάρκειας 146 ωρών.

Η 1η Ενότητα με τίτλο: «Εργαλεία επεξεργασίας ήχου και εικόνας» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.      Εισαγωγή στο GIMP (12 ώρες)

2.      Βασικοί χειρισμοί και λειτουργίες στο GIMP (12 ώρες)

3.      Λειτουργίες και χαρακτηριστικά του προγράμματος επεξεργασίας ήχου AUDACITY(12 ώρες)

4.      Πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφορίας CANVA (12 ώρες)

Η 2η Ενότητα με τίτλο: «Συνεργατικά εκπαιδευτικά εργαλεία» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.      Βασικά συνεργατικά εργαλεία της Google (12 ώρες)

2.      Πλατφόρμα πολυμεσικών εφαρμογών 123 APPS και εργαλεία ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο (12 ώρες)

3.      Συστήματα τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας jitsimeet και Streamyard (12 ώρες)

4.      Εργαλεία παραγωγής διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού (Quizizz και Crossword Labs) (12 ώρες)

Η 3η Ενότητα με τίτλο: «Μεθοδολογία και εκπαιδευτικά σενάρια» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.      Εισαγωγή στη Μεθοδολογία (12 ώρες)

2.      Αποθετήρια ψηφιακού υλικού (12 ώρες)

3.      Δημιουργία Ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων (12 ώρες)

4.      Αξιοποίηση σεναρίων (12 ώρες)

Κάθε υποενότητα θα ολοκληρώνεται με ένα σύντομο κουίζ. Ολόκληρο το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα τελικό κουίζ αξιολόγησης του ίδιου του προγράμματος.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Α) Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.

Β) Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα κουίζ των υποενοτήτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Μελέτης Περίπτωσης, καθώς και το τελικό κουίζ του προγράμματος. Τα κουίζ θα τίθενται υπόψη των επιμορφούμενων στο τέλος της κάθε υποενότητας και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες. Επιτυχής θα θεωρείται η ορθή απάντηση των μισών τουλάχιστον απαντήσεων από τους επιμορφούμενους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα κουίζ του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά επιμορφούμενο/η. Το ποσό αυτό θα κατατεθεί εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Δικαιούνται έκπτωση οι ακόλουθες κατηγορίες επιμορφούμενων:

Εργαζόμενες/οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (20%)

Φοιτήτριες/Φοιτητές (20%)

Άνεργοι (30%)

ΑμεΑ (30%)

Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (20%)

Απόφοιτοι του ΑΠΘ (20%)

Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (20%)

Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) (30%)

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες /ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγονται ως ακολούθως:

Φοιτήτριες/Φοιτητές (Βεβαίωση γραμματείας ή Αναλυτική Βαθμολογία)

Άνεργοι (Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ)

ΑμεΑ (Κάρτα Αναπηρίας)

Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (Κάρτα Πολυτέκνων/Τριτέκνων)

Απόφοιτοι του ΑΠΘ (Αντίγραφο Πτυχίου)

Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (Σχετική Πιστοποίηση ή Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος)

Εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές (Βεβαίωση Υπηρεσίας από Σχολείο ή Διεύθυνση)

 

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ», διάρκειας 70 διδακτικών ωρών, το οποίο θα […]

Τεκμηριωμένη Ιατρική Διατροφολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Τεκμηριωμένη Ιατρική Διατροφολογία”, συνολικής διάρκειας 355 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και […]

Εισαγωγή στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία γονιού-βρέφους

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εισαγωγή στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία γονιού-βρέφους», διάρκειας 415 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (Νοέμβριος 2023-Ιούνιος […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Δημιουργική Γραφή. Θεωρία και Πράξη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο  «Δημιουργική Γραφή. Θεωρία και Πράξη», διάρκειας 63 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023 και θα υλοποιηθεί με […]

Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya”, διάρκειας 269 διδακτικών ωρών (10,5 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο του 2023 […]

Experimental Design and Analysis of Data from Animal Experiments

Experimental Design and Analysis of Data from Animal Experiments Introduction The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the, “Experimental Design and Analysis of Data from Animal Experiments” seminar, a 21,25 -hour […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram