Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις” , διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15/3/2022 έως 15/6/2022  και θα υλοποιηθεί μέσω της  πλατφόρμας  e-learning του Α.Π.Θ.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Δέσποινα Κακλαμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /συγγραφέας και επιμελήτρια έντεκα βιβλίων για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και πολυάριθμων άρθρων σε έγκριτα περιοδικά.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν η Δέσποινα Κακλαμανίδου και η Ευδοκία Στεφανοπούλου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Κινηματογράφου, με εξειδίκευση στην ιστορία και θεωρία κινηματογράφου.

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες των σπουδών φύλου (gender studies), η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών όρων, η ιστορία της αναπαράστασης θηλυκοτήτων και αρρενωποτήτων στον κινηματογράφο και η κριτική ανάλυση της αναπαράστασης των κοινωνικών φύλων σε συγκεκριμένα φιλμικά και τηλεοπτικά κείμενα. Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στη θεωρία του κοινωνικού φύλου, η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην ιστορία των αναπαραστάσεων του φύλου στον αμερικάνικο κινηματογράφο, ενώ στην τρίτη θα γίνει εφαρμογή της θεωρίας μέσω σύγχρονων φιλμικών και τηλεοπτικών κειμένων. Η ύλη προέρχεται από το εισαγωγικό σύγγραμμα των Harry M. Benshoff και Sean Griffin America on Film (2009), τη θεωρία της Laura Mulvey για το «ανδρικό βλέμμα» (male gaze), τη θεωρία της επιτελεστικότητας (performativity) της Judith Butler και τη σύγχρονη έννοια των θηλυκοτήτων και αρρενωποτήτων από τον συλλογικό τόμο της Rosalind Gill and Christina Scharff New Femininities. Postfeministm, Neoliberalism and Subjectivity (2011).

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι σπουδές φύλου (gender studies) ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1970 στην Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία. Σύντομα, ακολούθησε και η διεπιστημονική μελέτη των αναπαραστάσεων του φύλου σε οπτικοακουστικά μέσα, όπως ο κινηματογράφος και η τηλεόραση στον Δυτικό κόσμο. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα αντικείμενα των σπουδών φύλου σε πανεπιστημιακό επίπεδο καλύπτονται κυρίως από ειδικευμένα μαθήματα σε διαφορετικά προγράμματα σπουδών, από εργαστήρια σπουδών φύλου ή από εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η γνώση των εννοιών των σπουδών φύλου είναι απαραίτητη στην αποκωδικοποίηση των οπτικοακουστικών κειμένων, καθώς εκεί αρθρώνονται συντηρητικές ιδεολογίες, αλλά και προωθούνται σημαντικές προοδευτικές εκφράσεις του φύλου. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας του κοινωνικού φύλου ως μια πολιτισμική κατασκευή, η οποία υφίσταται αλλαγές με τη μεταβολή των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών συνθηκών. Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, ως δημοφιλή μέσα επικοινωνίας που διαμορφώνουν τις κοινωνικές αντιλήψεις, αποτελούν τον ιδανικό τόπο για τη μελέτη των αλλαγών στην αναπαράσταση των  κοινωνικών φύλων με τη πάροδο του χρόνου ή/και την ανάλυση των διαφορετικών τρόπων άρθρωσης του φύλου την ίδια χρονική περίοδο. Συνεπώς, οι οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις του φύλου είναι μια χρήσιμη πηγή για την κατανόηση και την αποκωδικοποίηση των περίπλοκων μηχανισμών του στην εκάστοτε ιστορική συγκυρία).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να

1) Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και θεωρίες του κοινωνικού φύλου και της εφαρμογής τους στον κινηματογράφο

2) Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη στην αναπαράσταση των θηλυκοτήτων και αρρενωποτήτων στον αμερικάνικο κινηματογράφο

2) Να αναλύουν κριτικά την αναπαράσταση κοινωνικών φύλων σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά αποσπάσματα

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται* σε κινηματογραφόφιλους/ες που θέλουν να μάθουν ή/και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις σπουδές φύλου (gender studies) και την οπτικοακουστική αναπαράστασή τους. Επίσης, σε απόφοιτες/ους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστήμων, αλλά και άλλων συναφών ειδικοτήτων που θέλουν να μελετήσουν πώς η δημοφιλής κουλτούρα αλληλεπιδρά με κοινωνικά ζητήματα που αφορούν στο φύλο. Τέλος, σε εκπαιδευτικούς/τριες που εστιάζουν σε ζητήματα κοινωνικού φύλου και αναπαράστασης.

*Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γιατί το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα αγγλικά

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Όλοι/Όλες οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα παρακάτω προαπαιτούμενα

προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

► καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Μέθοδος υλοποίησης

Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν πρόσβαση, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. σε μαγνητοσκοπημένα εξειδικευμένα μαθήματα και αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. μαγνητοσκοπημένα μαθήματα

2. αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό (ηλεκτρονικής μορφής και γραμμένο στην αγγλική γλώσσα). Περιλαμβάνει άρθρα και αποσπάσματα βιβλίων  που αφορούν τόσο τη θεωρία του κοινωνικού φύλου στον κινηματογράφο γενικά, όσο και εφαρμογές της θεωρίας σε συγκεκριμένα φιλμικά και τηλεοπτικά κείμενα

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει τρίμηνη διάρκεια και συνοδεύεται από βεβαίωση επιτυχούς περάτωσής του στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η εξ αποστάσεως ολοκλήρωση 3 θεματικών ενοτήτων (10 διδακτικές ενότητες συνολικής διάρκειας 25 ωρών) και επιπλέον η μελέτη υλικού και ταινιών (35 ώρες). Οι συνολικά 60 ώρες απασχόλησης αντιστοιχούν σε 2 Διδακτικές Μονάδες (ECTS).

Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις 2

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (παράδοση μικρο-εργασιών, οι οποίες θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις διδάσκουσες).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail   [email protected]  και [email protected]

1.   Απόκομμα καταβολής διδάκτρων (270€)

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Medical Law and Bioethics “Patient autonomy: legal, medical and ethical considerations

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the 7th International Summer School: Medical Law and Bioethics “Patient autonomy: legal, medical and ethical considerations”, a 40-hour course, which will take place in […]

Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους», διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε πέντε αυτοδύναμους κύκλους σπουδών κατά το […]

Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος” , διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 12-14/5/2023  […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram