Τεχνολογία Blockchain και Εφαρμογές στον κλάδο της Υγείας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το πρόγραμμα στοχεύει να φωτίσει την προοπτική των εφαρμογών βασισμένων στην τεχνολογία blockchain στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, έχοντας ως υπόβαθρο τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας, όπως τα κατανεμημένα συστήματα, τους μηχανισμούς συναίνεσης και τα έξυπνα συμβόλαια. Επιπλέον, θα αναδείξει τις προκλήσεις του υγειονομικού τομέα, που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εν λόγω τεχνολογία, όπως είναι οι ανεπάρκειες στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων καθώς και τα επί μέρους θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Ταυτόχρονα, θα αναλύσει τα πλεονεκτήματα και περιορισμούς της χρήσης της τεχνολογίας blockchain σε εφαρμογές, όπως τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας. Τέλος, η εντρύφηση στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη θέση και τον ρόλο της τεχνολογίας blockchain στον ευρωπαϊκό χώρο υγείας και υγειονομικής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά (STEAM) για Εκπαιδευτικούς

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η διεύρυνση και επικαιροποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων (ομάδες-στόχος) για τις STEM και STE(A)M προσεγγίσεις. Ειδικότερα, η STE(A)M προσέγγιση αποτελεί την πλέον σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση στην μάθηση η οποία αξιοποιεί τις […]

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος: Σκοπός: 1 Το πρόγραμμα στοχεύει στη διδασκαλία και ενημέρωση των σπουδαστών της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των Ελλήνων στον γεωγραφικό χώρο του Πόντου και των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, μέσα από […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Έρευνα – Επιστήμη – Μέθοδος την εποχή του Διαδικτύου: από τη θεωρία στην πράξη

Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων για τους ωφελούμενους μέσω πρακτικών εφαρμογών στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας παραδείγματα και δεδομένα της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας. Συγκεκριμένα: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δώσει στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες θεωρητική αλλά […]

Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (SPSS)

Το μάθημα αφορά στις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική. Δίνεται έμφαση τόσο στην περιγραφική όσο και στην επαγωγική στατιστική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών και οι αντίστοιχοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τους περιγράψουμε. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη […]

Καινοτομία και Πνευματική Ιδιοκτησία για το Περιβάλλον

Η καινοτομία, και ειδικότερα η πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), είναι κρίσιμοι κινητήριοι μοχλοί για την οικονομική ανάπτυξη, επιτρέποντας την αξιοποίηση των αναπτυξιακών στοιχείων στις οικονομίες. Αυτά τα στοιχεία παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον παγκόσμιο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram