Τεκμηριωμένη Παιδιατρική Διατροφή

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τεκμηριωμένη Παιδιατρική Διατροφή», διάρκειας 208 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning και zoom meetings και θα υλοποιηθεί με συνδυασμό σύγχρονης εξ αποστάσεως και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Μιχάλης Χουρδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Διατροφολογίας-Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής, του ΑΠΘ και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» (https://nutrition.web.auth.gr/) του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Ο κος Χουρδάκης έχει επιδείξει πολυετή διδακτική και κλινική εμπειρία στον τομέα της Ιατρικής Διατροφολογίας, με σημαντική παρουσία σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια, καθώς και σημαντικό επιστημονικό συγγραφικό έργο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ενώ είναι ο υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας Nutriclab (https://nutriclab.med.auth.gr/).

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΑΠΘ, καθώς επίσης και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό και κλινικό προσωπικό στον τομέα της παιδιατρικής διατροφής και μεθοδολογίας της ιατρικής έρευνας.

Μεταξύ της 25μελούς ομάδας ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αλφαβητικά:

1.      Γιαννουλάκη Παρθένα, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Διατροφής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

2.      Ζουγανέλη Σοφία, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Αττικόν»

3.      Κατσαγώνη Χριστίνα, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

4.      Λιθοξοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεογνολογίας και Παιδιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5.      Μπασκίνη Μαρία, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

6.      Πετροπούλου Ελεάννα, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

7.      Σταμπουλή Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

8.      Τραγιαννίδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9.      Χατζηαγόρου Ελπίς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τεκμηριωμένη Παιδιατρική Διατροφή» έχει ως βασικό στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία του ανθρώπινου μεταβολισμού σε επίπεδο μακρο- και μικροθρεπτικών συστατικών, προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει σε βάθος τις βασικές αρχές παιδιατρικής διατροφής. Σε συνδυασμό με την εκπαίδευση στις διαδικασίες διατροφικής αξιολόγησης, το πρόγραμμα στοχεύει στη λεπτομερή αναγνώριση της διατροφικής κατάστασης τόσο του υγιούς, όσο και του νοσηλευόμενου ή ασθενούντος παιδιατρικού πληθυσμού. Για την εξασφάλιση της παροχής ολιστικής υποστήριξης των βρεφών, παιδιών και εφήβων στόχος είναι να δοθούν λεπτομερείς οδηγίες για τη διατροφική διαχείριση ασθενών με διαφορετικές κλινικές παθήσεις (π.χ. καρδιομεταβολικά, ηπατοχολικά, παγκρεατικά, γαστρεντερικά, νεφρικά, πνευμονολογικά, ογκολογικά νοσήματα κ.λπ.), καθώς και συστάσεις ειδικών διατροφικών σχημάτων, εντερικής και παρεντερικής διατροφής σε παιδιά. Τέλος, για την πληρέστερη κατανόηση όλων των παραπάνω, σκοπό του προγράμματος αποτελεί και η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της διατροφικής έρευνας.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι τομείς της παιδιατρικής διατροφής, αλλά και της διατροφικής έρευνας έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, για τον λόγο αυτό οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι και καταρτισμένοι σε βάθος για όλα τα σύγχρονα δεδομένα. Ζητήματα δυσθρεψίας/υποθρεψίας και ανάπτυξης σχετιζόμενα με νόσους αποτελούν συχνό πρόβλημα των παιδιατρικών ασθενών που χρήζουν φροντίδας εντός και εκτός νοσοκομείου και σχετίζονται με αύξηση της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας, την ανάπτυξη επιπλοκών κατά την διάρκεια της νοσηλείας και την αύξηση των επανεισαγωγών. Η αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τεκμηριωμένη Παιδιατρική Διατροφή» έγκειται στην κατάρτιση και επιμόρφωση ατόμων με ενδιαφέρον για τους τομείς της παιδιατρικής και της σχετικής μεθοδολογίας της έρευνας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεκμηριωμένη Παιδιατρική Διατροφή», οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα είναι εξοικειωμένες/οι με τις βασικές αρχές διατροφής και μεταβολισμού των παιδιών και εφήβων, με την αναγνώριση παιδιατρικών ασθενών σε διατροφικό κίνδυνο, ενώ θα έχουν λάβει πληροφορίες σχετικές με τις εξειδικευμένες διατροφικές ανάγκες σε πληθώρα παθολογικών καταστάσεων, συχνών στον παιδιατρικό πληθυσμό, που απαιτούν διατροφική υποστήριξη εντός ή εκτός νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, θα γνωρίζουν τα είδη των διατροφικών μελετών και τις βασικές αρχές στατιστικής, καθώς επίσης θα είναι σε θέση να αξιολογούν τις κατευθυντήριες συστάσεις και την ποιότητα των διατροφικών μελετών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τεκμηριωμένη Παιδιατρική Διατροφή» απευθύνεται σε:

•        Επαγγελματίες υγείας (απόφοιτους ημεδαπής Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΙΕΚ ή αλλοδαπής σχετικών τμημάτων π.χ., Διατροφής και Διαιτολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, κ.α.).

•        Φοιτητές επαγγελμάτων υγείας (π.χ. Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, κ.α.).

•        Επαγγελματίες υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. τεχνολόγους τροφίμων, τραπεζοκόμους, μάγειρες, κ.α.)

•        Επαγγελματίες στον τομέα του αθλητισμού (π.χ. γυμναστές, προπονητές, κ.α.)

•        Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις στις βασικές αρχές της παιδιατρικής διατροφής

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι διαθέτουν ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

•        Αντίγραφο πτυχίου για τους αποφοίτους

•        Βεβαίωση φοίτησης σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές

•        Απολυτήριο λυκείου για άτομα χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν οριστεί τα εξής:

•     Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

•     Κατοχή προσωπικού e-mail

•     Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων ξεπερνάει τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων του προγράμματος, θα δοθεί έμφαση στην συνάφεια του πτυχίου/αντικειμένου σπουδών των υποψηφίων για την τελική επιλογή.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Η ασύγχρονη εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning, στην οποία θα είναι αναρτημένα το εκπαιδευτικό υλικό καθώς επίσης και οι βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των διδασκόντων. Η σύγχρονη εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος Zoom Meetings και θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου του μήνα Ιουνίου.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

2. Εκπαιδευτικό υλικό (που περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις σε όλες τις ενότητες της ασύγχρονης διδασκαλίας και επιστημονικά άρθρα για περαιτέρω μελέτη)

3. Εκπαιδευτικό σύγγραμμα με τίτλο «Εγχειρίδιο Παιδιατρικής Διατροφής» από τις Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.

Δομή-Εκπαιδευτικού-προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική εξέταση, καθώς και τα επιμέρους κουίζ αξιολόγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (ποσοστό επιτυχίας στην τελική εξέταση και τα κουίζ=50%)

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι το τέλος του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα), το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 600€. Παρέχεται η δυνατότητα εκπτωτικών πολιτικών βάσει των παρακάτω:

Έκπτωση 30%

Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
Άνεργοι
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
ΑμεΑ
Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά σειρά προτεραιότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου των συμμετεχόντων.

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συνολικού ποσού σε δύο (2) δόσεις οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

1) Υποψήφιος που δεν εμπίπτει σε κάποια εκπτωτική κατηγορία: 1η δόση 350€ και 2η δόση 250€
2) Υποψήφιος στην εκπτωτική κατηγορία 15%: 1η δόση 350€ και 2η δόση 160€
3) Υποψήφιος στην εκπτωτική κατηγορία 30%: 1η δόση 300€ και 2η δόση 120€”

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν στο e-mail: [email protected]

1. Αντίγραφο πτυχίου για τους αποφοίτους ή Βεβαίωση φοίτησης σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές ή Απολυτήριο λυκείου για άτομα χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

3. Τυχόν έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η/ο υποψήφια/υποψήφιος εμπίπτει σε κάποια από τις προαναφερόμενες εκπτωτικές κατηγορίες (π.χ. ενεργή κάρτα ανεργίας, ευρωπαϊκή κάρτα νέων κ.α.)

4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό» διάρκειας 300 ωρών.   […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα της Διδακτικής της Ελληνικής έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Προγράμματα άσκησης για πρόληψη και φυσική αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Προγράμματα άσκησης για πρόληψη και φυσική αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων», διάρκειας 301 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 1/11/2022 έως […]

Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα – Νομική Σχολή ΑΠΘ σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Τα δικαιώματα των […]

Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R”, διάρκειας 75 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram