Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα – Νομική Σχολή ΑΠΘ σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη», διάρκειας 55 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο διάστημα 10/2/2023 έως 7/4/2023 και θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, σύμφωνα  με το αναλυτικό πρόγραμμα που παρατίθεται πιο κάτω.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και συνεργάτης σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδώσει πέντε μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα με συγγραφή εκτενών αυτοτελών συμβολών, και έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και άρθρα σε τιμητικούς τόμους και περιοδικά. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και είναι μέλος σε διάφορα όργανα του ΑΠΘ και επιστημονικών ενώσεων.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής  Σχολής ΑΠΘ. Είναι Συν-διευθύντρια του κοινού ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό και συγκριτικό κοινωνικό δίκαιο» που διοργανώνουν το Α.Π.Θ και το Πανεπιστημίου της Τουλούζης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Απρίλιος 2015-Σεπτέμβριος 2019). Είναι μέλος  και μέλος της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT 2019- σήμερα) και υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2015-2022). Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κύρωση της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης (ν. 4531/2018), μέλος των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για το θεσμικό πλαίσιο των Ανεξάρτητων Αρχών (11/2016- 12/2017) και Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ουσιαστική ισότητα των φύλων (9/2010-10/2011). Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Master II του Πανεπιστημίου Paris Ouest (1/2015) και στο Πανεπιστήμιο της Μεσίνα (4/2005). Ιππότης του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Από τον 6/2020 είναι Ερευνήτρια στο τριετές ερευνητικό πρόγραμμα «Λαϊκιστικός συνταγματισμός», που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (κωδ. 96057).

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, καθώς και εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί στον τομέα του δημοσίου δικαίου.

Ειδικότερα διδάσκουν οι:

 • Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Κωνσταντίνος Γώγος, Kαθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι,  Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ          
 • Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αν. Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Δημοσθένης Λέντζης, Επ. Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Αν. Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Αναστάσιος Παυλόπουλος , Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
 • Βασίλειος Περγαντής, Επ. Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια, Νομική Σχολή   ΑΠΘ
 • Ιωάννης Συμεωνίδης, Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ
 • Βασίλειος Τσιγαρίδας,  Δρ. Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος
 • Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στόχος του προγράμματος

Η δημόσια διοίκηση επιφορτίζεται κατά κύριο λόγο με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του κράτους για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για τον λόγο αυτό, ο συντακτικός και ο κοινός νομοθέτης έχουν αναγνωρίσει ειδικά δικαιώματα στους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών, που με την άσκησή τους δεν εξασφαλίζουν απλώς την ουσιαστική προστασία των συμφερόντων τους, αλλά ελέγχουν την δημόσια διοίκηση και συμβάλλουν στην τήρηση της νομιμότητας. Με δυο λόγια, τα δικαιώματα του διοικουμένου έχουν σταδιακά αναδειχθεί και σε εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην συστηματική προσέγγιση και κριτική αξιολόγηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων από τους φορείς τους και να εξασφαλίζεται ο σεβασμός τους ενώπιον τόσο των διοικητικών αρχών, όσο και των δικαστηρίων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η διαρκώς εξελισσόμενη νομοθεσία, η διαπλοκή εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και η ένταση της νομολογίας έχουν προσδώσει στα δικαιώματα των διοικουμένων δυναμικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο τους εμπλουτίζεται διαρκώς και το κανονιστικό τους πεδίο μεταβάλλεται Εξάλλου, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και των διαδικασιών  αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων στην πράξη, ενώ ταυτόχρονα ευνοούν την καταχρηστική, μερικές φορές την παράνομη συμπεριφορά των υπαλλήλων. Η επιμόρφωση των νομικών και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και η εξοικείωσή τους με τις νομολογιακές εξελίξεις παρίσταται όχι μόνον ως επαγγελματικά σημαίνουσα ευκαιρία για τους ίδιους, αλλά και ως μέσο ενίσχυσης του σεβασμού του κράτους δικαίου στην ελληνική πραγματικότητα, με άλλα λόγια ως θεσμική αναγκαιότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο των σχέσεων διοικούμενων και δημόσιας διοίκησης, καθώς  και για τις θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης τόσο σε διαχρονικά, όσο και στα πλέον επίκαιρα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών Επιστημών και  άλλων επιστημών , που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στην πράξη (ενδεικτικά απόφοιτοι της ΕΣΔΑ), με την ιδιότητα π.χ. του δικηγόρου ή του δικαστικού λειτουργού ή του στελέχους της δημόσιας διοίκησης έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα που γεννώνται από τους περιορισμούς που τίθενται στα δικαιώματα των διοικουμένων ή από τις δυσκολίες που δημιουργεί το υφιστάμενο πλαίσιο οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ολοκληρώσει το βασικό κύκλο σπουδών [Πτυχίο ΑΕΙ (Νομικών Επιστημών και  άλλων επιστημών) – Πτυχίο ΤΕΙ για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ] και εντάσσονται στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών του προγράμματος.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιθυμητή η πρόσβαση σε μικρόφωνο και κάμερα υπολογιστή.

Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες θα προετοιμαστεί και θα δοθεί ηλεκτρονικά (λόγω της έκτασής του):

1. εκτεταμένος φάκελος εκπαιδευτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών,

2. πίνακας νομοθεσίας,

3. πίνακας νομολογίας,

4. πίνακας βιβλιογραφίας σχετικά με τα θέματα που θα αναπτυχθούν.

ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 διδακτικές/θεματικές ενότητες:

1.      Συνταγματική και διεθνής προστασία των δικαιωμάτων των διοικουμένων

2.      Η συμμετοχή του διοικούμενου στις διοικητικές διαδικασίες

3.      Η προστασία του φορολογουμένου

4.      Τα «εξ αντανακλάσεως» δικαιώματα των διοικουμένων

5.      Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Οι οποίες περιλαμβάνουν τις αναλυτικά αναφερόμενες στη Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος υποενότητες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ: Πρόγραμμα-δικαιώματα-διοικουμένων

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 55 διδακτικές ώρες και το πρόγραμμα παρέχει 4 ECTS.

 Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

Α) Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) Αν επιθυμούν να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης ECTS, θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία και την εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.

Γ) Θα πρέπει να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, 4 πιστωτικών μονάδων (4 ECTS), το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Βασικές κατηγορίες

Εκπαιδευόμενος               300 ευρώ

Νομικό πρόσωπο            390 ευρώ/εκπαιδευόμενο

Εκπτωτική πολιτική*

Ι. Ασκούμενος (δικηγόρος) – Ειδική εκπτωτική κατηγορία:  250 ευρώ

ΙΙ. Έκπτωση 15%

– Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ

– Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν

– Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

ΙΙΙ. Έκπτωση 30%:

– Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

– Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ

– Άνεργες/οι

– Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

– ΑμεΑ

– Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

* Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

 Οι αιτούντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα. Στις περιπτώσεις των εκπτωτικών κατηγοριών, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε  και στο e-mail [email protected].

 1. Πτυχίο σπουδών
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», (διάρκειας 420 ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Σεπτέμβριο του 2023 […]

Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Έλεγχοι Ενεργειακής Μετάβασης για επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας», διάρκειας 32 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση, σε […]

Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής”, διάρκειας 42 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και θα υλοποιηθεί […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram