Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής, αλλά και τους επαγγελματίες στο πεδίο οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των φαινομένων σε επίπεδο πρόληψης αλλά και διαχείρισης των θυμάτων και των απωλειών που προκαλούνται.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει την παροχή επιστημονικής εξειδικευμένης γνώσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τις σύγχρονες μορφές του εγκλήματος και να έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής μικρής ή μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισής του.

Αναλυτικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες σε θέματα που συνδέονται με τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, το φόβο του εγκλήματος, την ειδική θεματολογία της νεανικής παραβατικότητας, των βίαιων εγκλημάτων κατά προσώπου και του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επιπρόσθετα έμφαση δίνεται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από φορείς που ασχολούνται ή στοχεύουν στην αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου και τη διαχείριση ομάδων που πλήττονται από τις συνέπειές του λ.χ. κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία: Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης/Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Παιδείας) και ειδικότερα Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, φορείς κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων, κοινωνικές υπηρεσίες (Κράτους, Δήμων, ιδιωτικών φορέων), Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Κοινωνικού Αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων, απεξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κ.λπ.), Υπηρεσίες Αρωγής Θυμάτων Εγκληματικότητας, καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικούς φορείς και κέντρα μελετών αντεγκληματικής πολιτικής.

Στους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται η παροχή επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης στο πεδίο των κοινωνικών και εγκληματολογικών επιστημών, με πρακτικές δυνατότητες στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων που στόχο έχουν τη μείωση του φόβου και της ανασφάλειας απέναντι στο έγκλημα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών εγκλήματος και την δυνατότητα σχεδιασμού προγραμμάτων ανακούφισης των θυμάτων.

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Παραβατικότητα ανηλίκων
 2. Το οργανωμένο έγκλημα
 3. Εγκλήματα βίας
 4. Ο φόβος του εγκλήματος
 5. Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Πτυχιούχοι ή/και φοιτητές Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σχολών, απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας, σπουδαστές Αστυνομικών σχολών που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε Δημόσιες υπηρεσίες, Δήμους και Περιφέρειες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και Μ.Κ.Ο., οι οποίες ασχολούνται με την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικής συμπεριφοράς και του εγκλήματος ανηλίκων και ενηλίκων και τον σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - Κίνητρα για την Επαγγελματική Εξέλιξη των συμμετεχόντων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος εκδίδεται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική Προκήρυξη Προσλήψεων. Τέλος, σε ότι αφορά τις  προαγωγές  στελεχών του Δημοσίου Τομέα[1],  συμφώνα με τις διατάξεις του  Ν.3839/2010 [2] μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης.

Λόγω της δημόσιας ιδιότητας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου, η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, δύναται να μοριοδοτηθεί ανάλογα με την εκάστοτε Προκήρυξη (Προσλήψεις Α.Σ.Ε.Π., Κρίσεις & Αξιολογήσεις Προϊσταμένων και Στελεχών Δημοσίου Τομέα κ.ά.).

Επίσης, παρέχει μοριοδότηση στις Προκηρύξεις για την ένταξη στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ.: Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ. κ.λπ.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] ΒΛ.ΣΧΕΤ.: Ν.3528/2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 47  Υπηρεσιακή εκπαίδευση 1. Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γίνεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

[2] Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3839/2010, μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια).

 

 

Διάρκεια Προγράμματος

400 ώρες

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας και Διευθύντρια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Χριστίνα Ζαραφωνίτου είναι Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» καθώς και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, Chief Editor: Urban Crime - An International Journal.

Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» για την Επανένταξη Αποφυλακιζομένων και Εθνική Αντιπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό δίκτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος (EUCPN).

Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Δικαίου, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών του Παρισιού (Université Paris II, Panthéon-Sorbonne), στο οποίο ολοκλήρωσε και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές της και έλαβε το Δίπλωμα D.E.A. des Sciences PénalesCriminologie.

Διδάσκει θέματα Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής σε προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι επιβλέπουσα πολυάριθμων διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών βιβλίων και άρθρων δημοσιευμένων σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά υπεύθυνη πολυάριθμων εγκληματολογικών ερευνών.

Έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε ακαδημαϊκά όργανα και σε νομοπαρασκευαστικές και λοιπές επιστημονικές επιτροπές. Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας. Συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή έγκριτων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών και σε επιστημονικές Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας.

Έχει παρουσιάσει πληθώρα εισηγήσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει διοργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες και με διεθνή απήχηση και συμμετοχή.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Ιάκωβος Φαρσεδάκης

Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας

Γιάννης Πανούσης

Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας

Βασιλική Βλάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Χλούπης

Διδάκτωρ Νομικής- Λέκτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στυλιανή Παπαμιχαήλ

Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου- Ακαδημαϊκή υπότροφος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΠαΔΑ

Ιωάννης Τζιβάρας

Διδάκτωρ Νομικής, PhD Διεθνούς Δικαίου, Νομική σχολή ΔΠΘ και Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ευτυχία Κατσιγαράκη

Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Διδάκτωρ Νομικής του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Έλλη Ανίτση

Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου

Κοντοπούλου Ελένη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 600 ευρώ

Τρόπος καταβολής διδάκτρων (Εφάπαξ ή Δόσεις)

3 δόσεις:

 • 1η δόση: 200 ευρώ με την εγγραφή
 • 2η δόση: 200 ευρώ στο τέλος του 3ου μήνα
 • 3η δόση: 200 ευρώ με την ολοκλήρωση

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι Έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους, Αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου και  ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει.

-30% έκπτωση σε τρίτεκνους και πολύτεκνους.

-15% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές (πάνω από 3 άτομα).

-15% έκπτωση  λόγω εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού των διδάκτρων πριν από την έναρξη.

-25% έκπτωση σε αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

-25% έκπτωση σε εκπαιδευτικούς.

 

 

Δικαιούχοι Υποτροφίας:

Παρέχεται περιορισμένος αριθμός θέσεων Υποτροφίας κατόπιν κλήρωσης, για Ανέργους που διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, με την προσκόμιση πρόσφατης Βεβαίωσης Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

 

 

 

 

 

 

Μετά την εγγραφή σας και την πληρωμή των διδάκτρων, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται. Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το πρόγραμμα.

 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

 1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
 2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (download: 1 Mbps, upload: 0.5 Mbps).

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:

 1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
 2. Κατεβάσουν στον υπολογιστή τους (Download) εάν δεν διαθέτουν το πρόγραμμα Adobe Flash Player.
 3. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά και προαιρετικά και μια κάμερα.

Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό (364 ώρες ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, 36 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Η διδασκαλία μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του Big Blue Button.

Ο καθηγητής διδάσκει ζωντανά (real time) το μάθημα έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν.

Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας του ιδίου αλλά και των εκπαιδευομένων.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και με τον εκπαιδευτή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ιδιωτική συνομιλία).

Οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων διενεργούνται τεστ αξιολόγησης (quiz), με ερωτήσεις που μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και Σωστό - Λάθος, ένα για κάθε εκπαιδευτική ενότητα στο τέλος αυτής και με την ολοκλήρωση και της πέμπτης θεματικής ενότητας, θα κατατεθεί μία γραπτή εργασία (1.000 έως 1.500 λέξεων περίπου). Στις αξιολογήσεις (quiz) υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους/στις συμμετέχοντες/ες.  Οι ερωτήσεις στα quiz και τα θέματα των εργασιών και ευρύτερα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα προέρχονται από το εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο/η εκπαιδευόμενος/η το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης δίνεται στους/στις  επιμορφούμενους/ες η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας τόσο με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος όσο και με τους/τις υπόλοιπους συμμετέχοντες/ουσες του ίδιου τμήματος 24 ώρες την ημέρα.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των επιμορφούμενων τόσο από τους/τις ίδιους/ίδιες, όσο και από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, ενώ η οργάνωση του χρόνου και η τήρηση των προθεσμιών υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.

Προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»,  έχει σκοπό να μυήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  στις  έννοιες του σύγχρονου Management και των αρχών του PsychoManagement, όπως και στο περιεχόμενο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την δημιουργία του […]

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Θετική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου διεξάγει το πρόγραμμα "Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Θετικής Ψυχολογίας". Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους ενήλικους συμμετέχοντες εξειδίκευση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δυνατότητες διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, να βελτιώσει τις προοπτικές επαγγελματικής ένταξης […]

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τριμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στάση […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram