Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής, αλλά και τους επαγγελματίες στο πεδίο οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των φαινομένων σε επίπεδο πρόληψης αλλά και διαχείρισης των θυμάτων και των απωλειών που προκαλούνται.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει την παροχή επιστημονικής εξειδικευμένης γνώσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τις σύγχρονες μορφές του εγκλήματος και να έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής μικρής ή μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισής του.

Αναλυτικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες σε θέματα που συνδέονται με τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, το φόβο του εγκλήματος, την ειδική θεματολογία της νεανικής παραβατικότητας, των βίαιων εγκλημάτων κατά προσώπου και του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επιπρόσθετα έμφαση δίνεται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από φορείς που ασχολούνται ή στοχεύουν στην αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου και τη διαχείριση ομάδων που πλήττονται από τις συνέπειές του λ.χ. κρατικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία: Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης/Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Παιδείας) και ειδικότερα Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, φορείς κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων, κοινωνικές υπηρεσίες (Κράτους, Δήμων, ιδιωτικών φορέων), Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας, Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Κοινωνικού Αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων, απεξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κ.λπ.), Υπηρεσίες Αρωγής Θυμάτων Εγκληματικότητας, καθώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, ερευνητικούς φορείς και κέντρα μελετών αντεγκληματικής πολιτικής.

Στους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται η παροχή επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης στο πεδίο των κοινωνικών και εγκληματολογικών επιστημών, με πρακτικές δυνατότητες στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων που στόχο έχουν τη μείωση του φόβου και της ανασφάλειας απέναντι στο έγκλημα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών εγκλήματος και την δυνατότητα σχεδιασμού προγραμμάτων ανακούφισης των θυμάτων.

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. Παραβατικότητα ανηλίκων
  2. Το οργανωμένο έγκλημα
  3. Εγκλήματα βίας
  4. Ο φόβος του εγκλήματος
  5. Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Πτυχιούχοι  Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών επιστημών, πτυχιούχοι Αστυνομικών Ακαδημιών, απόφοιτοι/ες μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σπουδαστές των ως άνω Σχολών που εργάζονται ή επιθυμούν να εργασθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, Δήμους και Περιφέρειες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και Μ.Κ.Ο., οι οποίες ασχολούνται με την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικής συμπεριφοράς και του εγκλήματος ανηλίκων και ενηλίκων και τον σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - Κίνητρα για την Επαγγελματική Εξέλιξη των συμμετεχόντων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος χορηγείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική Προκήρυξη Προσλήψεων, καθώς επίσης, και για  προαγωγές  στελεχών του Δημοσίου Τομέα.

 

 

Διάρκεια Προγράμματος

400 ώρες

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ομιλία κυρίας Ζαραφωνίτου

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» - Διευθύντρια Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ)
 
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Πρώην αναπληρώτρια Πρύτανη.

Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Δικαίου, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών του Παρισιού (Université Paris II, Panthéon-Sorbonne), στο οποίο ολοκλήρωσε και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές της και έλαβε το Δίπλωμα D.E.A. des Sciences Pénales – Criminologie.

Εθνική Αντιπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό δίκτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος (EUCPN). Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας. Διευθύντρια Έκδοσης της Διεθνούς Επιστημονικής Επιθεώρησης με κριτές Urban Crime. An International Journal https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/about

Συγγραφέας πολλών επιστημονικών βιβλίων και άρθρων δημοσιευμένων σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά υπεύθυνη πολυάριθμων εγκληματολογικών ερευνών. Διδάσκει θέματα Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι επιβλέπουσα πολλών διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών.

Έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε ακαδημαϊκά όργανα και σε νομοπαρασκευαστικές και λοιπές επιστημονικές επιτροπές στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη. Συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή έγκριτων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών και σε επιστημονικές Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνών.

Έχει παρουσιάσει πληθώρα εισηγήσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει διοργανώσει πολλά επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες και με διεθνή απήχηση και συμμετοχή. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» - Διευθύντρια Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ)

Γεώργιος Χλούπης

Διδάκτωρ Νομικής- Λέκτορας Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Διδάκτωρ Νομικής του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ελένη Κοντοπούλου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασιλική Γιαννοπούλου

Κοινωνιολόγος - Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 480 ευρώ

Δυνατότητα καταβολής διδάκτρων: εφάπαξ ή σε δόσεις (προκαταβολή 150 ευρώ με την εγγραφή και δύο ισόποσες δόσεις - στο τέλος του 3ου μήνα και με την ολοκλήρωση του προγράμματος)

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση κατά την εγγραφή, του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι Έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους, Αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου και  ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει.

-25% έκπτωση σε τρίτεκνους και πολύτεκνους.

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές (5 άτομα και άνω).

-15% έκπτωση  λόγω εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού των διδάκτρων πριν από την έναρξη.

-25% έκπτωση σε αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

-25% έκπτωση σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

 

Δικαιούχοι Υποτροφίας:

Παρέχεται περιορισμένος αριθμός θέσεων Υποτροφίας κατόπιν κλήρωσης, για Ανέργους που διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας για συνεχές διάστημα 18 μήνες και άνω, με την προσκόμιση πρόσφατης Βεβαίωσης Ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. (τέως Ο.Α.Ε.Δ.).

 

 

Μετά την εγγραφή σας  καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται. Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το πρόγραμμα.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο/η επιμορφούμενος/η, καθώς και στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της επιμορφούμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή/τριας και επιμορφούμενων μέσω της χρήσης του Big Blue Button.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων διενεργούνται τεστ αξιολόγησης (quiz), με ερωτήσεις που μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και Σωστό - Λάθος, ένα για κάθε εκπαιδευτική ενότητα στο τέλος αυτής και με την ολοκλήρωση και της πέμπτης θεματικής ενότητας, θα κατατεθεί μία γραπτή εργασία (1.000 έως 1.500 λέξεων περίπου). Στις αξιολογήσεις (quiz) υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. Οι ερωτήσεις στα quiz και τα θέματα των εργασιών και ευρύτερα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα προέρχονται από το εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο/η επιμορφούμενος/η το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Περιγραφή Προγράμματος   Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τους κυριότερους τομείς ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις αντιτιθέμενες θεωρίες ερμηνείας της αναπτυξιακής […]

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Νέες Τεχνολογίες

Περιγραφή Προγράμματος Το διεπιστημονικό (Νομική/Πληροφορική) πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες εξειδίκευση τόσο σε θεωρία όσο και σε προγράμματα Νομικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα σήμερα δεν παρέχεται κανένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να αφορά στον πιο καινοτόμο και ταχέως αναπτυσσόμενο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram