Σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων με χρήση Power BI

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος:

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μάθει τον/την εκπαιδευόμενο/η τεχνικές διαχείρισης και οπτικοποίησης μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω εργαλείων Business Intelligence (Power BI).

Ειδικότερα θα του/της μάθει να εισάγει δεδομένα από διάφορες πηγές σε μοντέλα δεδομένων, να δημιουργεί σύνθετους υπολογισμούς, να ανανεώνει αποτελέσματα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, να χρησιμοποιεί αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και τις γλώσσες R και Python για την ανάλυση των δεδομένων και να παρουσιάζει αναλύσεις για χρήση σε PC ή κινητές συσκευές. Παρέχονται σημειώσεις για όλα τα παραπάνω.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που καλύπτει όλους τους εκπαιδευόμενους από οποιονδήποτε ερευνητικό ή και εργασιακό τομέα προέρχονται. Ξεκινώντας τις αντίστοιχες μεθοδολογίες από την βάση τους και φτάνοντας στην εφαρμογή τους μέσα από την μελέτη περιπτώσεων, πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα, και την χρήση ενδεδειγμένης διεθνούς βιβλιογραφίας, το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να καλύψει πλήρως τον αρχάριο χρήστη αλλά και να διευρύνει τις γνώσεις του έμπειρου χρήστη.

Ταυτόχρονα, στο πρόγραμμα θα περιγραφούν προχωρημένα θέματα στατιστικής ανάλυσης και θα τρέξουν εφαρμογές σε πραγματικά δεδομένα, με σκοπό την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τον τομέα της Μηχανικής Μάθησης.

Συγκεκριμένα, σε αυτό το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να προγραμματίζουν (DAX) και να χρησιμοποιούν επαρκώς τις γλώσσες R και Python μέσα από το Power BI  για την ανάλυση πάση φύσεως δεδομένων.

Τέλος, μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα έχει αναπτύξει την δεξιότητα οπτικοποίησης και παρακολούθησης μεγάλων βάσεων δεδομένων με διαδραστικό τρόπο μέσω του πιο διαδεδομένου εργαλείου σε αυτόν τον τομέα του Power BI. Το  γεγονός αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί  τόσο ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευόμενος/η ως χειριστής/στρια όσο και για την διάδοση πληροφοριών σε άλλους μεμονωμένους χρήστες σε εργασιακό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Το σύνολο αυτών των δεξιοτήτων θα αναπτυχθεί με στόχευση στον  χώρο των επιχειρήσεων και της υγείας και τα δεδομένα που παράγονται γύρω και μέσα από αυτούς, αλλά η γνώση που θα προκύψει  μέσα από την εκμάθηση του Power BI μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα εξοπλίζοντας τον εκπαιδευόμενο με ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συμμαχία – ΟΔΟΣ

Σκοπός του ΣΠΣ “Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συμμαχία” είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενών με κατάγματα ευθραυστότητας (ΚΕ) αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης. Το ΣΠΣ “ΟΔΟΣ” έχει ως στόχο να […]

Σύγχρονες Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης και παρουσίασης Ιατρο-βιολογικών δεδομένων με χρήση R, Python και Power BI

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκμάθηση των γλωσσών προγραμματισμού R και Python και του εργαλείου οπτικοποίησης και διαχείρισης δεδομένων Power BI, ώστε να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στη διαχείριση στατιστικών προβλημάτων.

Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συνεργασία – ΟΔΟΣ

Σκοπός του ΣΠΣ “Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συμμαχία” είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενών με κατάγματα ευθραυστότητας (ΚΕ) αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης. Το ΣΠΣ “ΟΔΟΣ” έχει ως στόχο να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση των Συνεταιρισμών – 2ος Κύκλος

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο πεδίο του συνεργατισμού και της διοίκησης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να είναι […]

Διαχείριση Χρόνου και Ανάθεση Δραστηριοτήτων για Μάνατζερς

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι η μετατόπιση των συνήθων αντιλήψεων για τον χρόνο και η σταδιακή υιοθέτηση μιας νέας οπτικής γωνίας που ελευθερώνει την ροή των έργων και ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις τόσο στο πλαίσιο του χώρου εργασίας, όσο και […]

Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην διαχείριση των φυσικών καταστροφικών 4 φαινομένων που εμφανίζονται να αλληλεπιδρούν με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή που συντελείται στον πλανήτη, εκτός από την επίδρασή […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram