Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης" είναι η προσέγγιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αντιμετώπισή του. Η διεθνής βιβλιογραφία και έρευνα επισημαίνει ότι μια ολοκληρωμένη «ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση» συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική μείωση του σχολικού εκφοβισμού και καταγράφει τα ακόλουθα εννέα στοιχεία ως βασικά συστατικά αυτής της προσέγγισης:
1.    Ισχυρή πολιτική ηγεσία και νομοθετικό πλαίσιο.
2.    Εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
3.    Πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία και μάθηση σε ένα σχολικό κλίμα αγάπης και φροντίδας.
4.    Ασφαλές ψυχολογικό και φυσικό περιβάλλον της τάξης και του σχολείου.
5.    Μηχανισμοί αναφοράς, υπηρεσίες υποστήριξης και παραπομπής.
6.    Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντές, κ.ά.).
7.    Ενδυνάμωση και συμμετοχή των μαθητών.
8.    Συνεργασίες και συνέργειες του σχολείου με διάφορους φορείς (π.χ. ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα, ψηφιακές πλατφόρμες).
9.    Παρακολούθηση του φαινομένου με χρήση δεδομένων.

Το παρόν πρόγραμμα διαμορφώθηκε στη βάση των παραπάνω εννέα στοιχείων και επιδιώκει την ανάλυση του σχολικού εκφοβισμού, όπως αυτός εκδηλώνεται στην παραδοσιακή του μορφή μέχρι τις σύγχρονες τάσεις του. Επίσης, αποσκοπεί στην περιγραφή του θεσμικού πλαισίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και την ανάδειξη του ρόλου της δυναμικής των ομάδων, της διαχείρισης του σχολείου και της σχολικής τάξης, της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών στο φαινόμενο, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Τέλος, παρουσιάζονται κατάλληλες προσεγγίσεις και μέθοδοι παρέμβασης και επιχειρείται η ανάδειξη καλών πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Δεδομένου ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής), τα Τμήματα Ψυχολογίας και τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας συμπεριλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό μαθημάτων σχετιζόμενων με το πρόγραμμα, γίνονται δεκτοί σε αυτό και τελειόφοιτοι και επί πτυχίω φοιτητές. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•    εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας), 
•    απόφοιτους Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών όλων των γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων σε τυπικές δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης,
•    στελέχη εκπαίδευσης,
•    ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σε όσους επαγγελματίες επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε προληπτικό και παρεμβατικό επίπεδο,
•    όσους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν τη σχολική βία, τον σχολικό εκφοβισμό, το θετικό σχολικό κλίμα και την ψυχοπαιδαγωγική ενδυνάμωση των επαγγελματιών στον σχολικό χώρο.
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν επίσης τελειόφοιτοι και επί πτυχίω φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Νόσος Alzheimer και Συναφείς Άνοιες: Παθολογία της Τρίτης Ηλικίας

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης στη νόσο Alzheimer και τις συναφείς μη αναστρέψιμες άνοιες (αγγειακή άνοια, άνοια με σωμάτια Lewy, άνοια στη νόσο του Parkinson και μετωποκροταφική άνοια) και να προτείνει μη φαρμακευτικούς […]

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Εφήβων Και Ενηλίκων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Εφήβων και Ενηλίκων» στοχεύει στην παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τα συγκεκριμένα αυτά θέματα, τόσο θεωρητικά, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσονται περιλαμβάνονται το περιεχόμενο και τα […]

Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης

Σκοπός του προγράμματος "Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε μεθόδους εκτίμησης της επικινδυνότητας -με έμφαση στην επιθετικότητα- εντός και εκτός του ψυχιατρικού πλαισίου και του πλαισίου των επειγόντων του […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Κινηματογράφος: Ιστορία, Πρακτικές και Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κινηματογράφος: Ιστορία, Πρακτικές και Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας» έχει ως στόχο την εμβάθυνση στην τέχνη και στις πρακτικές του κινηματογράφου, καθώς και στην κατανόηση των βασικών αρχών που καθορίζουν την κινηματογραφική σκηνοθεσία, με παραδείγματα από σημαντικές ταινίες, κινήματα, […]

Ιστορία και Αποφάσεις: Η Εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας μέχρι και την Πανδημία του Κορονοϊού

Σκοπός του Προγράμματος δεν είναι μόνο να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με οικονομικού - ιστορικού χαρακτήρα γνώσεις, αλλά το σημαντικότερο να τους εκπαιδεύσει ώστε να αντιληφθούν ότι η γνώση της ιστορικής εξελικτικής πορείας είναι κρίσιμος παράγοντας για την λήψη αποφάσεων σε […]

Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσίας (Εκμάθηση του Λογισμικού Singular Logic HCM)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσίας (Εκμάθηση του Λογισμικού Singular Logic HCM)» εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ψηφιακής Πρακτικής και Εκπαίδευσης (Digital Practice & Education - D.P.E.). Αποτελεί την πιο τεκμηριωμένη και επιστημονικά ολοκληρωμένη πρόταση θεωρητικής […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram