Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας, Έρευνας και Πράξης

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη σχολική πραγματικότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται ένα εύρος προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι σε τομείς που σχετίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε επίπεδο τάξης, σχολείου και κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε ποικίλα ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της Σχολικής Ψυχολογίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παρουσίαση της θεωρίας, της έρευνας και της πράξης της Σχολικής Ψυχολογίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, καθώς και στην περιγραφή του πολυδιάστατου σύγχρονου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν σύγχρονοι ορισμοί και ευρήματα σχετικά με τη διαμόρφωση της Σχολικής Ψυχολογίας ως επιστήμης και επαγγελματικής πρακτικής, δίνοντας έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα περιγραφούν ζητήματα τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση, την εποπτεία και τη δεοντολογία στη Σχολική Ψυχολογία, καθώς και ζητήματα που αφορούν στις σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση στην διεπιστημονική συνεργασία όλων των επαγγελματιών που εργάζονται στη σχολική κοινότητα. Επιπροσθέτως, θα γίνει περιγραφή βασικών μέσων για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για παιδιά και εφήβους ως προς τη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις, ο σκοπός και τα στάδια της συμβουλευτικής και της διαλεκτικής συμβουλευτικής, για την επίτευξη συνεργατικών πρακτικών στη σχολική κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης για την ενίσχυση του θετικού σχολικού κλίματος και της ψυχικής ευεξίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση κρίσεων. Τέλος, θα παρουσιαστεί ένα σύγχρονο μοντέλο για τη διασύνδεση της θεωρίας, της έρευνας και της πράξης στη Σχολική Ψυχολογία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Απευθύνεται σε:
- ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας,
- εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και όλων των βαθμίδων, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας,
- μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, όλων των ειδικοτήτων, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη γνώση τους στη Σχολική Ψυχολογία,
- παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνιολόγους και αποφοίτους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών,
- εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους, που εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία ή άλλους φορείς,
- επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψυχικές διαταραχές στην εφηβεία: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχικές διαταραχές στην εφηβεία: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση» απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς αλλά και γονείς που ενδιαφέρονται για την αναγνώριση, κατανόηση και αντιμετώπιση παθολογικών συμπεριφορών της εφηβείας που μπορεί […]

Ψυχιατρική του Παιδιού και του Εφήβου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχιατρική του Παιδιού και του Εφήβου» απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται για την κατανόηση και αντιμετώπιση της ψυχικής παθολογίας των παιδιών και των εφήβων. Βασικός σκοπός του είναι η αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών της παιδικής […]

Βιοψυχοκοινωνική Προσέγγιση των Προβλημάτων του Παιδιού από τους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας

Σκοπός του προγράμματος "Βιοψυχοκοινωνική Προσέγγιση των Προβλημάτων του Παιδιού από τους Ειδικούς Ψυχικής Υγείας" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση των προβλημάτων των παιδιών και των εφήβων. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις αρχές της Κοινοτικής Παιδοψυχιατρικής ως τον […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Δημοσιογραφία, Δημοσιογραφική Έρευνα και Social Media

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει τα τελευταία χρόνια το λειτούργημα. Ειδικότερα, το […]

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές για την […]

Εναλλακτική Συμπληρωματική Θεραπευτική με έμφαση στη Μικρασιατική Τραπεζούντιο Θεραπεία

Σκοπός, του προγράμματος είναι να προαγάγει την νέα γνώση και να δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να εφαρμόσουν συμπληρωματικά θεραπευτικά πρωτόκολλα αυτόνομα ή σε συνδυασμό με την κλασσική ιατρική. Είναι η παρουσίαση των θέσεων θεραπείας της Τραπεζούντιου και ιδιαιτέρως […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram