Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR)  με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity" είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στον σύγχρονο αναδυόμενο χώρο της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Εικονική/ Επαυξημένη / Μικτή Πραγματικότητα), προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης Unity. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα εξοικειωθούν με το εύρος των εφαρμογών, τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην εξέλιξή του εν λόγω πεδίου, τα συστήματα προβολής και διάδρασης και τα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι έννοιες της κατασκευής ενός εικονικού τρισδιάστατου χώρου και της μεταφοράς των στοιχείων του σε διάφορες κλίμακες θέασης και διάδρασης, σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα αποκτήσουν τη θεώρηση του χώρου καθώς και τις κατάλληλες κατασκευαστικές δεξιότητες και θα εξασκηθούν στην αντιμετώπιση ειδικών τεχνικών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα μηχανισμών, εργαλείων και μορφών περιεχομένου. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τη διατύπωση προτάσεων και την ανάπτυξη σύνθετων πρότζεκτ εκτεταμένης πραγματικότητας.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες εκτέλεσης του προγράμματος Unity με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Για Windows Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 (SP1+) και Windows 10, μόνο 64-bit versions. 

           CPU: αρχιτεκτονική X64 με υποστήριξη SSE2 instruction set
           Κάρτα γραφικών: GPUs που υποστηρίζουν DX10, DX11, και DX12
           RAM: 16GB  

  • Για MacOS Λειτουργικό σύστημα: High Sierra 10.13+ 

           CPU: αρχιτεκτονική X64 architecture με υποστήριξη SSE2 instruction set 
           Κάρτα γραφικών: GPUs με υποστήριξη τεχνολογίας Metal 
           RAM: 16GB

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον χώρο της πληροφορικής και των θετικών επιστημών, προγραμματιστές και developers, οι οποίοι στοχεύουν να ενταχθούν σε χώρους που αξιοποιούν τις τεχνολογίες και τις τεχνικές της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (π.χ. διαφήμιση, πληροφορική, δημιουργικές βιομηχανίες, ψηφιακές τέχνες).

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Κρυπτογραφία

Σκοπός του προγράμματος "Κρυπτογραφία" είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε θέματα που αφορούν στη σύγχρονη κρυπτογραφία και τις εφαρμογές της. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση, κυρίως, σε πρακτικά ζητήματα και εφαρμογές, καθώς και στη δημιουργία ενός βασικού […]

Ψηφιακός σχεδιασμός με AutoCAD

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός σχεδιασμός με AutoCAD» επιδιώκει, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής, την εισαγωγή στα βασικά εργαλεία, τις βασικές έννοιες και το βασικό τρόπο σκέψης του ψηφιακού σχεδιασμού, μέσω της χρήσης του σχεδιαστικού λογισμικού AutoCAD. Αφού γίνει […]

Πρότυπα Διοίκησης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα πρότυπα διοίκησης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με την Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Οργάνωση της Έρευνας Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων

Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργάνωση της Έρευνας Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων» παρουσιάζει διεξοδικά όλα τα στάδια που προηγούνται της κυκλοφορίας ενός φαρμάκου, από την ανακάλυψη της δραστικής ουσίας μέχρι την κυκλοφορία του στην αγορά. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα […]

SEO & SEM

Σκοπός του προγράμματος SEO & SEM είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στο αντικείμενο των μηχανών αναζήτησης του ψηφιακού μάρκετινγκ, με έμφαση στη θεωρία και την πρακτική προσέγγιση του Search Engine Optimization (SEO) και του Search Engine Marketing (SEM) σε συνδυασμό […]

Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα

Το πρόγραμμα “Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση και ∆ιοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών ∆ημοσίων Σχέσεων για τον ∆ημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, ∆ήμοι και Κοινότητες, ∆ΕΚΟ, Ινστιτούτα κ.α.)“ είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την παροχή γνώσης για τον σχεδιασμό και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram