Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR)  με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity" είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στον σύγχρονο αναδυόμενο χώρο της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Εικονική/ Επαυξημένη / Μικτή Πραγματικότητα), προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης Unity. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα εξοικειωθούν με το εύρος των εφαρμογών, τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην εξέλιξή του εν λόγω πεδίου, τα συστήματα προβολής και διάδρασης και τα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι έννοιες της κατασκευής ενός εικονικού τρισδιάστατου χώρου και της μεταφοράς των στοιχείων του σε διάφορες κλίμακες θέασης και διάδρασης, σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα αποκτήσουν τη θεώρηση του χώρου καθώς και τις κατάλληλες κατασκευαστικές δεξιότητες και θα εξασκηθούν στην αντιμετώπιση ειδικών τεχνικών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα μηχανισμών, εργαλείων και μορφών περιεχομένου. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τη διατύπωση προτάσεων και την ανάπτυξη σύνθετων πρότζεκτ εκτεταμένης πραγματικότητας.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες εκτέλεσης του προγράμματος Unity με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Για Windows Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 (SP1+) και Windows 10, μόνο 64-bit versions. 

           CPU: αρχιτεκτονική X64 με υποστήριξη SSE2 instruction set
           Κάρτα γραφικών: GPUs που υποστηρίζουν DX10, DX11, και DX12
           RAM: 16GB  

  • Για MacOS Λειτουργικό σύστημα: High Sierra 10.13+ 

           CPU: αρχιτεκτονική X64 architecture με υποστήριξη SSE2 instruction set 
           Κάρτα γραφικών: GPUs με υποστήριξη τεχνολογίας Metal 
           RAM: 16GB

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον χώρο της πληροφορικής και των θετικών επιστημών, προγραμματιστές και developers, οι οποίοι στοχεύουν να ενταχθούν σε χώρους που αξιοποιούν τις τεχνολογίες και τις τεχνικές της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (π.χ. διαφήμιση, πληροφορική, δημιουργικές βιομηχανίες, ψηφιακές τέχνες).

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Internet of Things (ΙοΤ) and Machine Learning Applications

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ή Internet of Things (IoT) αποτελεί ένα νέο στάδιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία συντελείται στις μέρες μας. Η ανάπτυξη στον τομέα του ΙοΤ αναμένεται να προσφέρει βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογιών ή τη διαμόρφωση νέων […]

IT and Cyber Security: Διαχείριση Απειλών και Πολιτικές Ασφάλειας

Ως Απειλή (Threat) ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ορίζεται οτιδήποτε οδηγεί σε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή υλική ζημιά στην υποδομή του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ακαδημαϊκή κατάρτιση των εκπαιδευομένων, ώστε να είναι ικανοί να συγγράψουν και να […]

Multi-Cloud DevOps Engineer

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί, αφενός να εισαγάγει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη μηχανική μοντέρνων εφαρμογών υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού, αφετέρου να τους εκπαιδεύσει σχετικά με την προγραμματιστική διαχείριση των υποκείμενων υπολογιστικών πόρων και περιβαλλόντων ενορχήστρωσης δοχειοποιημένων εφαρμογών. Στο […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Κλιματική Αλλαγή: Οικονομικές-Κοινωνικές Επιπτώσεις και Πολιτικές Αντιμετώπισης

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ένα θέμα επείγουσας και μείζονος σημασίας για την επιβίωση των σημερινών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η εμβάθυνση των […]

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται ο στρατηγικός ρόλος και η σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση […]

Ειδικά Θέματα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδικά θέματα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» έχει ως βασικό σκοπό να παρουσιάσει τις κύριες τεχνολογίες μετατροπής των ενεργειακών πηγών (ανανεώσιμων και μη) σε τελική μορφή ενέργειας και τους φορείς αυτής. Αναλύει παραμέτρους όπως η διαθέσιμη τεχνογνωσία, η επιστημονική […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram