Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR)  με τη Χρήση της Εφαρμογής Unity" είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στον σύγχρονο αναδυόμενο χώρο της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (Εικονική/ Επαυξημένη / Μικτή Πραγματικότητα), προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές Εκτεταμένης Πραγματικότητας (AR & VR) με τη χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης Unity. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα εξοικειωθούν με το εύρος των εφαρμογών, τις ειδικότητες που εμπλέκονται στην εξέλιξή του εν λόγω πεδίου, τα συστήματα προβολής και διάδρασης και τα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι έννοιες της κατασκευής ενός εικονικού τρισδιάστατου χώρου και της μεταφοράς των στοιχείων του σε διάφορες κλίμακες θέασης και διάδρασης, σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα αποκτήσουν τη θεώρηση του χώρου καθώς και τις κατάλληλες κατασκευαστικές δεξιότητες και θα εξασκηθούν στην αντιμετώπιση ειδικών τεχνικών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα μηχανισμών, εργαλείων και μορφών περιεχομένου. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τη διατύπωση προτάσεων και την ανάπτυξη σύνθετων πρότζεκτ εκτεταμένης πραγματικότητας.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες εκτέλεσης του προγράμματος Unity με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Για Windows Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 (SP1+) και Windows 10, μόνο 64-bit versions. 

           CPU: αρχιτεκτονική X64 με υποστήριξη SSE2 instruction set
           Κάρτα γραφικών: GPUs που υποστηρίζουν DX10, DX11, και DX12
           RAM: 16GB  

  • Για MacOS Λειτουργικό σύστημα: High Sierra 10.13+ 

           CPU: αρχιτεκτονική X64 architecture με υποστήριξη SSE2 instruction set 
           Κάρτα γραφικών: GPUs με υποστήριξη τεχνολογίας Metal 
           RAM: 16GB

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον χώρο της πληροφορικής και των θετικών επιστημών, προγραμματιστές και developers, οι οποίοι στοχεύουν να ενταχθούν σε χώρους που αξιοποιούν τις τεχνολογίες και τις τεχνικές της Εκτεταμένης Πραγματικότητας (π.χ. διαφήμιση, πληροφορική, δημιουργικές βιομηχανίες, ψηφιακές τέχνες).

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψηφιακός σχεδιασμός με AutoCAD

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακός σχεδιασμός με AutoCAD» επιδιώκει, μέσω του συνδυασμού θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής, την εισαγωγή στα βασικά εργαλεία, τις βασικές έννοιες και το βασικό τρόπο σκέψης του ψηφιακού σχεδιασμού, μέσω της χρήσης του σχεδιαστικού λογισμικού AutoCAD. Αφού γίνει […]

Προγραμματισμός με Python: Επιχειρησιακές, Ψηφιακές Δεξιότητες

Σκοπός του νέου προγράμματος είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό. Με την παρακολούθηση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις γνώσεις του και […]

Πρότυπα Διοίκησης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα πρότυπα διοίκησης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με την Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) αποτελεί έναν νευραλγικό χώρο που έχει ως ρόλο την υποδοχή, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με οξέα και επείγοντα προβλήματα. Η βέλτιστη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή […]

Μεταβολομική και Κλινική Εφαρμογή στα Αυτοάνοσα και Χρόνια Νοσήματα

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την κλινική εφαρμογή της Μεταβολομικής σε Αυτοάνοσα και Χρόνια Νοσήματα. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν βασικές έννοιες μεταβολομικής, βιοχημείας, -omics sciences, ιατρικής ακριβείας και κλινικής ανοσολογίας, με σκοπό την […]

Ψυχοπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχoπαθολογία του Βρέφους, του Παιδιού και του Εφήβου» αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διεργασιών που συντελούνται στην αναπτυξιακή πορεία του ανθρώπινου όντος, εστιάζοντας στην κλινική έκφραση των προβληματικών ή παθολογικών εκδοχών και εκβάσεών τους.  Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram