Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται συχνά ως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού και μια πιθανή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και του εργατικού δυναμικού. Για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικά και αποτελεσματικά, οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες, τις τεχνικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, καθώς σχετίζονται με τη διαδικασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπων. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εισάγει τους συμμετέχοντες στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων ως πεδίο θεωρητικής μελέτης και επαγγελματικής πρακτικής. Συζητά τους στρατηγικούς, διαχειριστικούς και επιχειρησιακούς ρόλους της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό, που πρέπει να γίνουν κατανοητοί για μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Η φιλοσοφία του Προγράμματος είναι τέτοια ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες μια κατανόηση των αρχών και πρακτικών της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν σε βασικά πλαίσια, θεωρίες και υποδείγματα όσον αφορά το Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων. Θα εξετασθούν ζητήματα που αναφέρονται στις πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αυξήσουν τόσο την ευημερία των εργαζομένων όσο και την οργανωτική αποτελεσματικότητα

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων να αναλύουν τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού των σύγχρονων οργανισμών από στρατηγική σκοπιά. Κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικές θεωρίες και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού και θα πρέπει να είναι σε θέση να εξετάσουν την προσαρμογή μεταξύ αυτών των πρακτικών, ώστε να επηρεάσουν τη στρατηγική λήψη αποφάσεων ενός οργανισμού.

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Οικονομική Διαχείριση Έργων

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της […]

Οικονομική Επιστήμη, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης σε θέματα ειδικής αγωγής και η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Το πρόγραμμα εξετάζει ζητήματα, όπως η εκπαίδευση σπουδαστών με ειδικές ανάγκες και […]

Πρακτικές Οδηγίες για Τηλε-Εκπαίδευση

Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι με απλό και πρακτικό τρόπο τα βήματα που πρέπει να κάνουν για να οργανώσουν συνεδρίες τηλε-εκπαίδευσης. Θα κατανοήσουν πώς να συνδυάσουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Λογιστική με Έμφαση στη Φορολογία

Σκοπός του εξ’ αποστάσεως προγράμματος είναι θεωρητική αλλά και πρακτική συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων. Τα έντυπα που συνυποβάλλονται με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση τυχόν απαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος, και τέλος αναλυτικός φορολογικός […]

Μέθοδοι Στατιστικής και Επιστήμης των Δεδομένων

Η Επιστήμη των Δεδομένων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πεδίο που έχει ως αντικείμενο την κατανόηση πολύπλοκων συστημάτων και την καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων μέσω της ανάλυσης δεδομένων. Συνθέτει στοιχεία από πολλούς άλλους βασικούς επιστημονικούς […]

Τραπεζική Διοίκηση & Στρατηγική

Το πρόγραμμα περιγράφει τα κύρια προϊόντα και τις κύριες λειτουργίες των τραπεζών, καθώς και τους κινδύνους που (πρέπει να) αναλαμβάνουν οι τράπεζες προκειμένου να συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία, εξετάζει τον ρόλο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των άλλων δυνάμεων αλλαγής […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram