Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας”, διάρκειας 44 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από 29 Νοεμβρίου έως 20 Φεβρουαρίου και θα υλοποιηθούν τα θεωρητικά μαθήματα με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας zoom και τα πρακτικά μαθήματα θα διεξαχθούν διά ζώσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θωμάς Μοσχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΑΠΘ, εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των τυροκομήσεων.

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε θέματα ορθής βιομηχανικής πρακτικής έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο παρασκευής των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς επίσης να περιορίσουν τυχόν ελαττώματα-αστοχίες στο τελικό προϊόν. Συγκεκριμένα, θα έχουν επαρκή πρακτική εξάσκηση παρασκευάζοντας οι ίδιοι ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα κυρίως λευκά τυριά άλμης (φέτα, τελεμές), τυριά τυρογάλακτος (μυζήθρα, ανθότυρος, μανούρι), κασέρι, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, γιαούρτι κ.α. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν στις απαραίτητες αναλύσεις του γάλακτος και των προϊόντων του για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, απόφοιτοι του προγράμματός μας που δεν είχαν άλλη εμπειρία στην παρασκευή προϊόντων γάλακτος, έχουν ανοίξει δικιά τους επιχείρηση (Τυροκομείο)

Αναγκαιότητα προγράμματος

Λόγω της οικονομικής κρίσης που βίωσε η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, καθώς και οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία, εικάζεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω η ανεργία στον τομέα των προϊόντων του γάλακτος . Συνέπεια των παραπάνω θα είναι η αύξηση των εισαγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων, με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγής των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόταση θα βοηθήσει νέους επιχειρηματίες, που επιθυμούν με την επιστημονική, συμβουλευτική αλλά και την επιχειρηματική να μπορέσουν να εκπαιδευτούν συνολικά σε όλους του τομείς, έτσι ώστε να εμβαθύνουν στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων για να στελεχώσουν γαλακτοβιομηχανίες ή να ιδρύσουν βιώσιμες επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τόπο τους θα δοθεί επίσης η δυνατότητα αναβίωσης διάφορων παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται τοπικά καθώς και μείωση της ανεργίας στον τομέα του γάλακτος και των προϊόντων του στις μειονεκτικές περιοχές

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης παρασκευάζοντας οι ίδιοι γαλακτοκομικά προϊόντα (λευκά τυριά άλμης, τυριά τυρογάλακτος, κ.α). Παράλληλα θα εκπαιδευτούν στις απαραίτητες αναλύσεις του γάλακτος και των προϊόντων του σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους, έτσι ώστε να μπορούν να παρασκευάσουν προϊόντα σταθερής και ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα επιστημονικής συμβουλευτικής καθοδήγησης από ειδικούς επιστήμονες εξειδικευμένους στο χώρο. Η καθοδήγηση θα αφορά την οικονομοτεχνική μελέτη, τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, τον προσδιορισμό της σύστασης και διατροφικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων τους, το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών, τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής των προϊόντων και στο σχεδιασμό της συσκευασίας τους με την κατάλληλη ετικέτα. Παράλληλα θα καθοδηγούνται ως προς την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες της εταιρίας τους

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης, τα σεμινάρια απευθύνονται ακόμα και σε τυροκόμους, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στην τυροκομία προκειμένου να περιορίσουν τυχόν ελαττώματα στο τελικό προϊόν, αλλά και να παρασκευάσουν νέα γαλακτοκομικά προϊόντα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προαπαιτούμενα:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μέθοδος υλοποίησης

Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom: Σεμινάρια Τυροκομίας ΑΠΘ, Meeting ID 946 2071 6555

Τα πρακτικά μαθήματα θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του εργ. Τεχνολογίας Γάλακτος του ΑΠΘ και  στις εγκαταστάσεις του τυροκομείου με την επωνυμία «Το Χωράφι του Γέροντος Θεοφίλου», στην περιοχή Μικρή Βόλβη, στο Σταυρό

Η πρώτη συνάντηση-ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου στις 17.00 μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ (Meeting ID 946 2071 6555) https://authgr.zoom.us/j/94620716555

Για την πρώτη συνάντηση- ενημέρωση δεν απαιτείται κάποια αίτηση ή οικονομική επιβάρυνση.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Βιβλίο Τεχνολογία προϊόντων γάλακτος, Ζερφυρίδης , Εκδόσεις Γιαχούδη
  2. Σημειώσεις μαθημάτων

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Θεωρητικά μαθήματα (36 ώρες)

Εισαγωγή στη τεχνολογία γάλακτος και των προϊόντων του: Θεωρητική προσέγγιση

Εισαγωγικά-Θρεπτική αξία γάλακτος και των προϊόντων του: Παρουσίαση προγράμματος, αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών, ζήτηση στον κλάδο των γαλακτοκομικών και στατιστικά στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης

Φυσικοχημικές ιδιότητες γάλακτος: Από το γάλα στο τυρόπηγμα

Πρώτες ύλες για την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων: O ρόλος και η σπουδαιότητα της επιλογής κατάλληλων ενζύμων, καλλιέργειας, γάλακτος, αλατίσματος, CaCl2 στην τυροκόμηση

Τεχνολογία τυροκόμησης: Αναλυτική περιγραφή των σταδίων τυροκόμησης

Εξοπλισμός και υγιεινή των εγκαταστάσεων των βιομηχανιών γάλακτος/ τυροκομίων: Περιγραφή του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και της οργάνωσης ενός σύγχρονου πιστοποιημένου τυροκομείου. Ορθές πρακτικές υγιεινής

Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του γάλακτος: Ο ρόλος της διατροφής των προβάτων/αιγών γαλακτοπαραγωγής

Νομοθεσία των γαλακτοκομικών προϊόντων: Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Εξετάσεις

Πρακτικά μαθήματα (8 ώρες)

Φυσικοχημικές αναλύσεις γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων: Πιστοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης γαλακτοκομικών προϊόντων (λιποπεριεκτικότητα, αλάτι κ.α)

Λευκό τυρί άλμης (τελεμές)/ Τυριά τυρογάλακτος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (γραπτές εξετάσεις)

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 05/01/2023

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

300  €

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων (13), το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως […]

Κινηματογραφικά Είδη: Θεωρία και Ιστορία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Κινηματογραφικά Είδη: Θεωρία και Ιστορία, διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15/3/2022 έως 15/6/2022  και θα υλοποιηθεί […]

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram