Πώληση Διαφημιστικών Yπηρεσιών στην Ψηφιακή Εποχή

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πώληση διαφημιστικών υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή. 
Το πρόγραμμα επιδιώκει να καταρτίσει ουσιαστικά, πρακτικά και πολύπλευρα, πωλητές διαφημιστικών υπηρεσιών και εργαλείων, ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και επιτυχείς στο έργο τους στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας ημέρα. 
Οι εκπαιδευτές είναι έμπειρα στελέχη του κλάδου που φέρουν στο πρόγραμμα παραδείγματα από το πεδίο και παρέχουν στους ωφελούμενους γνώσεις, τεχνικές και εργαλεία ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τη δυναμική της αγοράς, να αναλύουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον και να δημιουργούν στρατηγικές σε όλο το φάσμα των διαδικασιών που άπτονται των διαφημιστικών υπηρεσιών. 
Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των πωλήσεων διαφημιστικών προϊόντων, τη χρήση και την αποτελεσματικότητα όλης τη γκάμας των διαφημιστικών υπηρεσιών ώστε να σχεδιάζουν πλήρη και βιώσιμα οικονομικά πλάνα για τους πελάτες τους με ξεκάθαρους στόχους.
Ταυτόχρονα,  οι συμμετέχοντες  ενισχύονται με το πλήρες φάσμα των δεξιοτήτων (skills and competencies), καθώς και τη γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών και εργαλείων που απαιτούνται, ώστε να ανταποκρίνονται στην  αποστολή τους. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τεχνικές πωλήσεων, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων, τεχνικές διαχείρισης χρόνου,  καθώς και τη χρήση σύγχρονων λογισμικών για τη διαχείριση του πελατολογίου. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:  
•    Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας  και εξοικείωση με τη  χρήση Microsoft Office Suite  καθώς και zoom, Google meet, teams
•    Επαγγελματίες με εξοικείωση σε:

 Social Media, Facebook / Instagram, LinkedIn 

Google, Google analytics, YouTube 

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι επιθυμητή η γνώση Canva

Η ενότητα του μαθήματος "Αξιολόγηση" διεξάγεται μέσω υποχρεωτικής live streaming συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημέρα και απογευματινές ώρες.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Οινικό Marketing

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οινικό Marketing» φιλοδοξεί να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές του οινικού μάρκετινγκ, εστιάζοντας σε τρόπους με τους οποίους ένα οινοποιείο μπορεί να προωθήσει τα προϊόντα του και να επικοινωνήσει εποικοδομητικά την εταιρική εικόνα του. Εκτός από […]

Εξαγωγικό Μάρκετινγκ: Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Εξαγωγές στις Διεθνείς Αγορές

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης, συστηματικής και επιστημονικής προσέγγισης σχετικά με τις πλέον αποτελεσματικές στρατηγικές και τακτικές Μάρκετινγκ για την επιτυχημένη άσκηση εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων  με τις σύγχρονες τάσεις που […]

Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων» έχει ως σκοπό να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις βασικές τεχνικές του μάρκετινγκ, τα στάδια της έρευνας αγοράς, τον ορθό προγραμματισμό, την εφαρμογή και υλοποίηση ενός σχεδίου […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ανασκαφική Συντήρηση και Πρώτα Σωστικά για τους Αρχαιολόγους Πεδίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανασκαφική συντήρηση και πρώτα σωστικά για τους αρχαιολόγους πεδίου» επικεντρώνεται στη σημασία της συντήρησης και των άμεσων ενεργειών που μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια μιας ανασκαφής. Έμφαση δίνεται στις «πρώτες βοήθειες» που απαιτούνται κατά την έρευνα […]

Μετεωρολογικά Φαινόμενα: Κατανόηση και Ερμηνεία

Στόχος του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, με απλό και κατανοητό τρόπο, όχι μόνο στις βασικές αρχές της Μετεωρολογίας, αλλά και στην ανάλυση μετεωρολογικών χαρτών για την κατανόηση των μετεωρολογικών φαινομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν στη […]

Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης

Σκοπός του προγράμματος "Επιθετική και Βίαιη Συμπεριφορά: Επαγγελματική Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Εφαρμογή Τεχνικών Αποκλιμάκωσης" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε μεθόδους εκτίμησης της επικινδυνότητας -με έμφαση στην επιθετικότητα- εντός και εκτός του ψυχιατρικού πλαισίου και του πλαισίου των επειγόντων του […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram