Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους“, διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε πέντε αυτοδύναμους κύκλους σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο του 2022 καθώς και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και θα υλοποιηθεί διά ζώσης.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ευαγγελία Κουϊδή, Καθηγήτρια Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ.

Η κ. Ευαγγελία Κουιδή είναι πτυχιούχος φυσικής αγωγής, ιατρός-καρδιολόγος και Καθηγήτρια Αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό αντικείμενο της Αθλητιατρικής. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ και υπεύθυνη του Ιατρείου Προληπτικού Ελέγχου Υγείας Αθλουμένων που λειτουργεί στο Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Έχει εξειδικευθεί στη μελέτη της «αθλητικής καρδιάς» και τη διαφοροδιάγνωσή της από παθολογικές καταστάσεις. Βασικό μέρος της ερευνητικής της δραστηριότητας αφορά την μελέτη της αθλητικής καρδιάς, την διερεύνηση των προσαρμογών που επέρχονται από την άσκηση και την διαφοροδιάγνωση από την παθολογία. Είναι συντονίστρια της ΟΜ.Ε.Α. του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (2016-σήμερα) και Διευθύντρια του ΠΜΣ «Aνθρώπινη απόδοση» του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (2018-σήμερα). Έχει δημοσιεύσει 160 επιστημονικές μελέτες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες 106 σε ξενόγλωσσα, με 3497 αναφορές στο έργο της από άλλους ερευνητές (Scopus h index = 31). Είναι κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι ιδρυτικό μέλος των Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιρειών Θεραπευτικής άσκησης σε καρδιοπαθείς (EACPR) και νεφροπαθείς (EUREORECKD). Συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, από τα οποία τρία ευρωπαϊκά αφορούν τις επιδράσεις της άσκησης σε διάφορα συστήματα. Για τη ερευνητική της δραστηριότητα στο επιστημονικό πεδίο των θεραπευτικών εφαρμογών της Άσκησης, τιμήθηκε δύο φορές από το ΑΠΘ και οκτώ φορές από διεθνείς επιστημονικούς φορείς.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Νικόλαος Κουτλιάνος: Ο κ. Νικόλαος Κουτλιάνος είναι πτυχιούχος φυσικής αγωγής, ιατρός και Αναπληρωτής Καθηγητής Αξιολόγησης Σωματικής Υγείας Αθλουμένων στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα τον προασκησιακό έλεγχο υγείας, την πρόληψη αιφνιδίου καρδιακού θανάτου αθλουμένων, την κλινική εργοφυσιολογία αθλουμένων και ασθενών με χρόνιες παθήσεις, διαταραχές υγείας αθλουμένων, ασκησιογενείς προσαρμογές κυκλοφορικού, αναπνευστικού και αυτόνομου νευρικού συστήματος, εργογόνα βοηθήματα και doping.

Μαρία Ανυφαντή: Η κ. Μαρία Ανυφαντή είναι καρδιολόγος, ακαδημαϊκή υπότροφος του ΑΠΘ και επιστημονική συνεργάτις του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ. Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων «Αθλητική Καρδιολογία», «Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική» και «Διαταραχές υγείας αθλητών και πρώτες βοήθειες» του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ επί σειρά ετών.

Έναρξη προγράμματος: 25/06/2022. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) αυτοδύναμοι κύκλοι οι οποίοι θα είναι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι των 2 ημερών:

1ος κύκλος 25-26/06/2022

2ος κύκλος 27-28/08/2022

3ος κύκλος 22-23/10/2022

4ος κύκλος 18-19/02/2023

5ος κύκλος 29-30/04/2023

Λήξη προγράμματος: 30/04/2023

Διάρκεια: 7 διδακτικές ώρες

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση, εμπέδωση και δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, της χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή καθώς και της παροχής Α΄ Βοηθειών στα συχνότερα περιστατικά που επισυμβαίνουν στους αθλητικούς χώρους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν εκπαιδευτεί και καταστεί ικανοί να προσφέρουν Α΄ Βοήθειες κατά την άσκηση.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η δυνατότητα παροχής Α΄ Βοηθειών στους αθλητικούς χώρους έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης που πρέπει να έχουν όσοι ασχολούνται με τη γύμναση και τον αθλητισμό (προπονητές, ιατροί, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, αθλητές) για την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών και την αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία οι προπονήτριες/προπονητές οφείλουν να έχουν δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για τη  δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα φέρουν γνώσεις (από τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα) και πρακτική εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες, για την εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε περιπτώσεις Καρδιακής Ανακοπής σε ενήλικες και παιδιά, σύμφωνα με τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC (Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης). Επίσης, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας αντιμετώπισης των σοβαρότερων και συχνότερων περιστατικών στους αθλητικούς χώρους.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σε πτυχιούχους των ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διατροφής και αποφοίτους τμημάτων/σχολών Ιατρικής των Πανεπιστημίων της Χώρας ή ομοταγών τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ), στελέχη σωμάτων ασφαλείας, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και ιδιώτες ενδιαφερόμενους κατόχους απολυτηρίου λυκείου.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

–         Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ

–         Πτυχιούχοι ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας

–         Πτυχιούχοι ΤΕΙ Νοσηλευτικής

–         Πτυχιούχοι ΤΕΙ Μαιευτικής

–         Πτυχιούχοι ΤΕΙ Διατροφής & Διαιτολογίας

–         Πτυχιούχοι Ιατρικής

–         Στελέχη σωμάτων ασφαλείας

–         Επαγγελματίες υγείας

–         Εκπαιδευτικοί

–         Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου

ή ομοταγών τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ)

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας

Μέθοδος υλοποίησης

Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος (3 διδακτικές ώρες) και η πρακτική άσκηση (3 διδακτικές ώρες) θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση με xρήση συγκεκριμένης διαδικτυακής e-learning πλατφόρμας θα προτιμηθεί μόνο εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες λόγω πανδημίας Covid-19 και μπορεί να αφορά μόνο το θεωρητικό μέρος του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Παρουσιάσεις Powerpoint (σε μορφή εκτύπωσης αρχείου pdf)

2. Κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών επιστημονικών οργανισμών

3. Διευθύνσεις ιστοσελίδων επιστημονικών οργανισμών για παροχή Α΄ βοηθειών

4.  Επιστημονικά άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Θεωρητικό μέρος – Παροχή Α΄ Βοηθειών στους αγωνιστικούς χώρους

–         Βασική φυσιολογία του ανθρώπου, Έμφραγμα μυοκαρδίου, Καρδιακή ανακοπή, Κλήση υπηρεσιών υγείας, Αντιμετώπιση αιμορραγίας, Αντιμετώπιση πνιγμονής, Αντιμετώπιση τραυματισμών (1 ώρα).

–         Αντιμετώπιση λιποθυμικού επεισοδίου, Πλάγια θέση ασφαλείας, ΚΑΡΠΑ, Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (2 ώρες)

Πρακτική άσκηση – Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στους αγωνιστικούς χώρους

–         Αντιμετώπιση Τραυματισμών, Αντιμετώπιση πνιγμονής, Πλάγια θέση ασφαλείας (1 ώρα)

–         ΚΑΡΠΑ, Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (2 ώρες)

Σύνολο διδακτικών ωρών θεωρητικής διδασκαλίας: 3

Σύνολο ωρών Πρακτικής Άσκησης: 3

Παρεχόμενα ECTS: 0,3

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση με βαθμό >5/10 τόσο στο θεωρητικό (γραπτά) όσο και στο πρακτικό μέρος του προγράμματος. Η εξέταση θα διαρκέσει 1 διδακτική ώρα συνολικά για τη θεωρία και την πράξη και θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της 2ης ημέρας κάθε κύκλου.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 26/04/2023 για τον 5ο κύκλο (μέχρι 3 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε αυτοδύναμου κύκλου)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής είναι 30 Ευρώ.

Εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail: [email protected]

1. Σύντομο βιογραφικό στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα.

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και […]

Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό» διάρκειας 300 ωρών.   […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2 », διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά […]

School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στον Γ΄ κύκλο του  εκπαιδευτικού προγράμματος  με τίτλο “School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο”, διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί […]

Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φαντιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης με τίτλο «Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φαντιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία» (Residual Alveolar Ridge Reconstruction – Preprosthetic Oral Surgery – Advanced […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram