Προγράμματα άσκησης για πρόληψη και φυσική αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Προγράμματα άσκησης για πρόληψη και φυσική αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων», διάρκειας 301 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 1/11/2022 έως 16/6/2023 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας ZOOM και με φυσική παρουσία.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΙΔΗ, Καθηγήτρια Αθλητιατρικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  Σ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ. – Καρδιολόγος – Διευθύντρια του εργαστηρίου Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές του ΑΠΘ, μέλη και εξωτερικοί συνεργάτες του εργαστηρίου Αθλητιατρικής, οι οποίοι έχουν επί μακρόν εργαστεί στον τομέα της άσκησης για κλινικούς πληθυσμούς, καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες-επαγγελματίες της άσκησης, που έχουν διακριθεί στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε χρόνια νοσήματα.

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση και εμπέδωση της βασικής παθοφυσιολογίας (μηχανισμός, κλινική εικόνα, παράγοντες κινδύνου, συμπτώματα, κ.ά.), των στρατηγικών πρόληψης και των μεθόδων φυσικής αποκατάστασης μέσω της άσκησης των κυριότερων χρόνιων παθήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα προγράμματα άσκησης σε άτομα με διαταραχές υγείας σε γυμναστήρια, νοσοκομεία, Κ.Α.Π.Η., κέντρα αποκατάστασης, κέντρα αδυνατίσματος κ.ά.

 Αναγκαιότητα προγράμματος

Η εφαρμογή κατάλληλων στοχευμένων προγραμμάτων άσκησης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης αντιμετώπισης των χρόνιων παθήσεων. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, να επιδράσουν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνιες παθήσεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Απόκτηση γνώσης (από τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα) σχετικά με την παροχή καθοδήγησης στους ασκούμενους με χρόνιες παθήσεις για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη και λειτουργική διαχείριση των προβλημάτων υγείας, μέσω προγραμμάτων άσκησης. Απόκτηση νέας εξειδικευμένης γνώσης για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων, αποτελεσματικών και ασφαλών προγραμμάτων άσκησης και φυσικής δραστηριότητας για ασθενείς με χρόνια νοσήματα, σε κλειστούς  και υπαίθριους χώρους, στην ξηρά και στο νερό μέσω της χρήσης εξειδικευμένων μέσων και τεχνικών. Επίσης, απόκτηση γνώσης σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους ενός προγράμματος άσκησης και φυσικής δραστηριότητας σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, την προσαρμογή του προγράμματος άσκησης και φυσικής δραστηριότητας με βάση την παθοφυσιολογία του κάθε νοσήματος, τη διόρθωση λαθών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων άσκησης και την υποστήριξη των ασθενών με τις πιο ενδεδειγμένες τεχνικές για την εξασφάλιση της παραμονής τους σε προγράμματα άσκησης.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου, σε πτυχιούχους των ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διατροφής Ελλάδας και Κύπρου και αποφοίτους τμημάτων/σχολών Ιατρικής των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου, ή ομοταγών  τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

 Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

– Τελειόφοιτοι Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου

– Πτυχιούχοι ΑΕΙ των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου

– Πτυχιούχοι των ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Ελλάδας και Κύπρου

– Απόφοιτοι τμημάτων/σχολών Ιατρικής Ελλάδας και Κύπρου

ή ομοταγών  τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

 Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

► Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μέθοδος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα αφορά το θεωρητικό μέρος του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό) θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

 1. Παρουσιάσεις Powerpoint (σε μορφή εκτύπωσης αρχείου pdf)
 2. Κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών επιστημονικών οργανισμών
 3. Διευθύνσεις ιστοσελίδων επιστημονικών οργανισμών για άσκηση & υγεία
 4. Επιστημονικά άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

 1. Ένταξη ατόμων με διαταραχές υγείας σε προγράμματα άσκησης – Επιπτώσεις της υποκινητικότητας στην υγεία – Οργάνωση κέντρων πρόληψης και φυσικής αποκατάστασης χρόνιων παθολογικών καταστάσεων (14)
 2. Στεφανιαία νόσος – Καρδιακή ανεπάρκεια – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (24)
 3. Αρτηριακή υπέρταση – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
 4. Χρόνια νεφρική νόσος – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
 5. Παχυσαρκία – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (14)
 6. Σακχαρώδης διαβήτης – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
 7. Κακοήθη νοσήματα (καρκίνος μαστού, παχέος εντέρου, πνευμόνων, προστάτη, ενδομητρίου) – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
 8. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και βρογχικό άσθμα) – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
 9. Μεταβολικό σύνδρομο – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
 10. Νευρολογικά νοσήματα – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (Γεροντική άνοια – νόσος Alzheimer – Νόσος Parkinson – Σκλήρυνση κατά πλάκας) (22)
 11. Οστεοπόρωση – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
 12. Κυστική ίνωση – Φυσική αποκατάσταση (6)
 13. Αρθροπάθειες (οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδής αρθρίτιδα) – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
 14. Μεταμοσχεύσεις οργάνων – Κατάλληλα προγράμματα γύμνασης (8)
 15. Μεσογειακή Αναιμία – Κατάλληλα προγράμματα γύμνασης (8)
 16. Άσκηση για γυναίκες με ιδιαιτερότητες (Εγκυμοσύνη – Λοχεία και δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους) (8)

Σύνολο διδακτικών ωρών: 168

Σύνολο ωρών Πρακτικής Άσκησης: 133

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

 Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση με βαθμό >5/10

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 3/2/2023

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής είναι 800 Ευρώ.

Εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων.

  Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά  να αποστείλετε στο e-mail: [email protected]

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου (ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) ή βεβαίωση φοίτησης στο τελευταίο έτος σπουδών

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψηφιακός πολιτισμός και αναδυόμενες τεχνολογίες

Περιγραφή Προγράμματος Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές/ριες στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς (ΠΚ) στρέφονται όλο και περισσότερο στη μελέτη και στην ανάπτυξη νέων τρόπων ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου με στόχο να προσεγγίσουν ευρύτερες ομάδες κοινού και ειδικά εκείνες τις ομάδες που […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις” , διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15/3/2022 έως 15/6/2022  και θα υλοποιηθεί […]

Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος», διάρκειας 78 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2023 και […]

Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής 2

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής, διάρκειας 42 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και θα υλοποιηθεί […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram