«Πράσινες» θέσεις εργασίας στην κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και βιοοικονομία

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

   Καθώς η κοινωνία και η οικονομία αποτελούν δυναμικές οντότητες που αλλάζουν στο χρόνο και στον χώρο, πρέπει να αναζητηθούν νέες μορφές οικονομίας, όπως είναι η βιοοικονομία, η οποία στηρίζεται στην κυκλική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν, θα επιχειρηθεί η εκτίμηση και ασφάλιση των περιβαλλοντικών ρίσκων και ζημιών, η ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στην χρηματοπιστωτική ανάλυση και αξιολόγηση, οι εφαρμογές της πράσινης τραπεζικής και χρηματοοικονομικής.

 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

1.Η εξοικείωση με τις επιχειρησιακές αρχές της κυκλικής οικονομίας υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

2.Η αξιοποίηση των κλιματικών υπηρεσιών του αγροτικού τομέα.

3.Η εξοικείωση με το σύστημα ESG, σύστημα αξιολόγησης σε σχέση με περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες.

4.Η αξιοποίηση των εθελούσιων αγορών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) (Νέα ΚΑΠ-Διασφάλιση της αειφορίας στην αγροτική παραγωγή).

5.Η εξοικείωση με την εκτίμηση και ασφάλιση των περιβαλλοντικών ρίσκων και ζημίων.

 

Θεματικές Ενότητες

1. Κυκλική οικονομία (10 ώρες)

Αρχές κυκλικής οικονομίας. Αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Ενδεικτικές πολιτικές εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

2.Πολιτικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής (10 ώρες)

Φυσικές μέθοδοι μετριασμού κλιματικής αλλαγής. Προδιαγραφές IPCC για μέτρηση της δέσμευσης CO2. Ο αγροτικός τομέας στην υπηρεσία της κλιματικής αλλαγής.

3. Πράσινη τραπεζική (10 ώρες)

Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής επίδοσης στην Τραπεζική Αξιολόγηση. Τα κριτήρια Environmental, Social and Governance (ESG) στην τραπεζική και χρηματιστηριακή αγορά.

4. Εθελούσιες αγορές CO2 (10 ώρες)

Διεθνής εμπειρία στις εθελούσιες αγορές CO2. Διεθνή πρότυπα πιστοποίησης δέσμευσης CO2.

5. Περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη (10 ώρες)

Περιβαλλοντικά ατυχήματα. Εκτίμηση κόστους και ασφάλισης. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/EC.   

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματίες που επιθυμούν να ενσωματώσουν τις αρχές και τις αξίες της κυκλικής οικονομίας στις επιχειρήσεις τους, καθώς επίσης, σε κάθε ενδιαφερόμενο/η για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση. 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Παντείου Πανεπιστημίου εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training = ECVET), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αντιστοιχεί σε  7 μονάδες ECVET.

Διάρκεια Προγράμματος

50 ώρες, 3 μήνες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Κωνσταντίνος Μπίθας

Καθηγητής Οικονομικής Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο Κωνσταντίνος Μπίθας είναι Καθηγητής Οικονομικής Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και επισκέπτης ερευνητής Institute for system integration and sustainability. Michigan State University, USA. Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και διδακτορικό από το Vrije University, Amsterdam, Department of Regional and Environmental Economics. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων και έχει συγγράψει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Παναγιώτης Καλημέρης

Διδάκτωρ στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Ελένη Κοιλάκου

Υποψήφια Διδάκτωρ στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Χαράλαμπος Μέντης

Υποψήφιος Διδάκτωρ στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Μπίθας

Καθηγητής Οικονομικής Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αντώνης Ροβολής

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Παντεπιστημίου

Ο Αντώνης Ροβολής είναι Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΑ σε Urban and Regional Studies από το Πανεπιστήμιο του Sussex, PhD από το London School of Economics.  Έχει υπάρξει research fellow στο Queen Mary College, University of London και ως υπότροφος της Καναδικής κυβέρνησης έχει πραγματοποιήσει επιστημονική έρευνα στα πανεπιστήμια McGill, Concordia, Université du Québec, York University of Toronto, University of Toronto. Έχει διδάξει στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος των διδάκτρων είναι 500€ με δυνατότητα καταβολής σε 2 δόσεις.

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω.  Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι έκπτωσης:

•30% έκπτωση για ανέργους, ΑμεΑ, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τρίτεκνους, πολύτεκνους,

•50% έκπτωση για αποφοίτους και εργαζόμενους Παντείου Πανεπιστημίου,

•30% έκπτωση για ομαδική εγγραφή τουλάχιστον πέντε ατόμων. 

 

Το 50% του συνολικού κόστους των διδάκτρων καταβάλλεται κατά την εγγραφή. Στην περίπτωση δικαιούχου κάποιας έκπτωσης βάσει της ως άνω εκπτωτικής πολιτικής, καταβάλλεται κατά την εγγραφή, το 50% του συνολικού κόστους των διδάκτρων, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν αφαίρεσης του ποσοστού έκπτωσης από το αρχικό κόστος των διδάκτρων. 

 

Υποτροφίες

Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας πλήρους απαλλαγής των διδάκτρων, για ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., για συνεχές διάστημα 18 μηνών και άνω.

 

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας εμπίπτετε σε κάποια από τις ομάδες δικαιούχων. Τα ποσοστά έκπτωσης δεν αθροίζονται. Επιστροφή διδάκτρων γίνεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας και σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στον κύκλο για τον οποίον εγγραφήκατε, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενη περίοδο υλοποίησης (εκπαιδευτικό κύκλο) του ίδιου σεμιναρίου.

 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως μάθηση, μέσω πλατφόρμας που παρέχει τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 

Oι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου, έχουν πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Ανάλυση Συμπεριφοράς σε 5 κατευθύνσεις Τα μαθήματα "Ανάλυσης Συμπεριφοράς" υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Πιστοποίηση και Μοριοδότηση σε πέντε κατευθύνσεις:  Ειδική Αγωγή Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία Υγεία Διοίκηση Μοριοδότηση με: 2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. […]

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τριμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στάση […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και […]

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Dexiotites.gr

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram