Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya”, διάρκειας 269 διδακτικών ωρών (10,5 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024 και θα υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης zoom και της πλατφόρμας elearning του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχεται στις/στους εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενους, άδεια εκπαιδευτικής χρήσης του Autodesk Maya, διάρκειας ενός έτους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διδάσκων του προγράμματος είναι ο Δρ. Νικόλαος Αλέτρας, Μέλος ΕΕΠ του Τμήματος Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΠΘ).

Ο Νικόλαος Αλέτρας είναι Διδάκτορας Κινηματογράφου του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα να επικεντρώνονται στην παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού συνεχούς ροής (streaming) και στην ψηφιακή διανομή, στην ανάλυση του νοτιοκορεάτικου κινηματογράφου ως full service cinema, καθώς και στο είδος των School Movies (η μεταδιδακτορική του έρευνα αφορά την παραγωγή ενός 3D Animation School Movie). Είναι Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ, όπου διδάσκει μαθήματα του πεδίου της Κινηματογραφικής Παραγωγής, ενώ παράλληλα είναι εκπαιδευτής στο πρόγραμμα παραγωγής 3D Animation, Maya. Επιστημονικά του άρθρα έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί στα πρακτικά τους. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων School Movies, Η παγκόσμια φύση ενός κινηματογραφικού είδους (Αιγόκερως, 2020), Streaming και Ψηφιακή Διανομή (Αιγόκερως, 2020), Θεμελιώδεις Αρχές Παραγωγής 3D Animation (Αιγόκερως, 2023).

Στόχος του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3D ANIMATION: AUTODESK MAYA» έχει ως σκοπό να παράσχει τη δυνατότητα στις/στους επιμορφούμενες/ους να αποκτήσουν όλες εκείνες τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανές/οί να παράξουν τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια. Αυτό θα γίνει, αξιοποιώντας τo Autodesk Maya (ένα από τα πλέον πανίσχυρα εργαλεία software της σύγχρονης οπτικοακουστικής βιομηχανίας), το οποίo αποτελεί τον κεντρικό άξονα της επιμόρφωσης.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές συνθήκες στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου, κρίνεται ως αδήριτη η ανάγκη για την παραγωγή 3D Animation, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, τόσο στο πλαίσιο του ανεξάρτητου κινηματογράφου, όσο και στο mainstream περιβάλλον (σινεμά, τηλεόραση, διαφήμιση).  Αυτή η διαρκής ανάγκη προϋποθέτει την εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπων στα νέα τεχνολογικά εργαλεία, όπως το Autodesk Maya, το οποίο αποτελεί μια ολιστική και αποτελεσματική προσέγγιση (one stop shop) στην παραγωγή 3D περιεχομένου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • Περιγράφουν τις βασικές αρχές παραγωγής 3D ANIMATION
  • Έχουν γνώση και κατανόηση του περιβάλλοντος του προγράμματος Autodesk Maya
  • Χειρίζονται  και να αξιοποιούν το Autodesk Maya ώστε να παράξουν τρισδιάστατο κινηματογραφικό animation
  • Παράξουν μια ταινία τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων ελάχιστης διάρκειας δύο λεπτών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Νέες/ους «full service»  ανεξάρτητες/ους κινηματογραφίστριες/ές ή φοιτήτριες/ές κινηματογραφικών σχολών, οι οποίες/οι μπορούν να αξιοποιήσουν το 3D Animation, τόσο σε ταινίες τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων, όσο και στην προσθήκη VFX σε live action ταινίες.
  • Επαγγελματίες της παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, οι οποίες/οι στοχεύουν στη διεύρυνση των δεξιοτήτων τους μέσω του Autodesk Maya.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτες/οι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι ΑΕΙ, εν ενεργεία φοιτήτριες/ές. Η επιλογή των επιμορφούμενων θα γίνει με βάση το βιογραφικό τους.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Κρίνεται αναγκαίο οι υποψήφιες/οι επιμορφούμενες/οι να διαθέτουν εξοπλισμό (Η/Υ), ο οποίος θα πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Software:

Operating System

Microsoft® Windows® 11, 10

Apple® macOS® 12.x, 11.x, 10.15.x, 10.14.x

Hardware:

CPU

64-bit Intel® ή AMD® multi-core processor

Apple Mac models M series chip που υποστηρίζονται από  Rosetta 2 mode

Graphics Hardware (κατά προτίμηση): NVIDIA ή AMD

Maya Certified Hardware

RAM        τουλάχιστον 8 GB (συνιστάται: 16 GB)

Disk Space             Τουλάχιστον 7 GB ελεύθερου χώρου για την εγκατάσταση

Pointing Device: κατά προτίμηση εξωτερικό ποντίκι

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξ’ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση (έντεκα διαλέξεις συνολικά, κατανεμημένες ανά δεκαπενθήμερο) και εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (μελέτη σχετικού υλικού και εξάσκηση στη χρήση του προγράμματος Autodesk Maya).

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Σημειώσεις και παρουσιάσεις σε μορφή pdf

2. Οπτικοακουστικό υλικό

3. Άδεια εκπαιδευτικής χρήσης του προγράμματος Autodesk Maya, διάρκειας ενός έτους

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική εργασία, η οποία θα αφορά την παραγωγή μιας ταινίας 3D Animation, ελάχιστης διάρκειας 2 λεπτών (ατομική εργασία). Η εργασία θα παραδοθεί ένα μήνα μετά το τέλος των προγραμματισμένων συναντήσεων της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων δέκα μέρες πριν τη διεξαγωγή της τελευταίας διδακτικής ενότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 600 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο [πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής: η 1η δόση καταβάλλεται ταυτόχρονα με την ειδοποίηση αποδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την λήξη του προγράμματος, ήτοι στις 27/2/2024).

Εκπτωτική πολιτική

Έκπτωση 30%

Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
Άνεργες/οι
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
ΑμεΑ
Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τις/τους ήδη εγγεγραμμένες/ους.

Για την παροχή της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενες/οι οφείλουν να καταθέσουν στον ΕΥ του προγράμματος στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης, καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.  Αντίγραφο πτυχίου ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών.

2.  Σύντομο βιογραφικό

3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Mετεκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα καλύπτει ειδικότερες πτυχές της διαμεσολάβησης λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4640/2019 για την μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν ήδη αποδεδειγμένα βασικές γνώσεις στη διαμεσολάβηση, μπορούν να εμβαθύνουν […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται […]

Παιδική, νεανική ηλικία και πολιτισμός

Περιγραφή Προγράμματος   Η έλλειψη σε πανελλαδικό ακαδημαϊκό επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης που καταπιάνονται με την παιδική και τη νεανική  ηλικία και τη διαδραστική τους σχέση με τον πολιτισμό, καθιστά σημαντική την ανάγκη επιμόρφωσης στα συναφή πεδία των κοινωνικών και των […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες», διάρκειας 410 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί […]

CVML Short Course: Deep Learning and Computer Vision

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “CVML Short Course on Deep Learning and Computer Vision”, a 16-hour course will take place at KEDEA, 3is Septemvriou – Panepistimioupoli, 54636, Thessaloniki, […]

Εισαγωγή στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία γονιού-βρέφους

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εισαγωγή στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία γονιού-βρέφους», διάρκειας 415 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (Νοέμβριος 2023-Ιούνιος […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram