Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής: στοχοθεσία, μεθοδολογία και αξιολόγηση

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής: στοχοθεσία, μεθοδολογία και αξιολόγηση”, διάρκειας 300 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας E–Learning και Zoom .

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κύριος Βασίλειος Μπαρκούκης, Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει πολυετή διδακτική εμπειρία και ερευνητικό έργο διδακτική της σχολικής φυσικής αγωγής.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένες/οι καθηγήτριες/τές των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα διδάσκουν οι:

Μπαρκούκης Βασίλειος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ – ΠΘ
Μουρατίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Γρούιος Γεώργιος, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Μάνου Βασιλική, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Αργυριάδου Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Κοίδου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Τσιούμης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΦΠΨ – ΑΠΘ
Ροδαφηνός Άγγελος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Βαρσάμης Παναγιώτης, Επίκουρος καθηγητής, ΠΑ.ΜΑΚ
Κοκαρίδας Δημήτριος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΤΕΦΑΑ – ΠΘ
Δανιά Ασπασία, Επίκουρη καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ – ΕΚΠΑ
Χριστοδουλίδης Τριαντάφυλλος, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Κοσμίδου Ευδοξία, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Οικονομόπουλος Γεώργιος, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Θεοδοσίου Αργύριος, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Ούρδα Δέσποινα, ΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ
Δαρόγλου Γαρυφαλλιά, Π.Δ. 407, ΤΕΦΑΑ – ΑΠΘ

Στόχος του προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης της φυσικής αγωγής στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί: α) να εφοδιάσει τις/τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής και τις/τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής με γνώσεις και δεξιότητες για τις κυρίαρχες τάσεις στην διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής,, β) να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και  τους πτυχιούχους να εφαρμόσουν στην πράξη τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην διδακτική πράξη, γ) να κατευθύνει  τις/τους εκπαιδευτικούς και τις/τους πτυχιούχους να εφαρμόσουν στη διδακτική πράξη καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, και δ) να προετοιμάσει τις/τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς για την επικείμενη πολυδιάστατη αξιολόγηση τόσο της σχολικής μονάδας όσο και του έργου τους. Το προτεινόμενο πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μεταφοράς της επιστημονικής γνώσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των πτυχιούχων φυσικής αγωγής α) στις νέες επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους διδασκαλίας, β) στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διδασκαλία της φυσικής αγωγής σε τάξεις ένταξης, γ) στη διαχείριση ακραίων αντικοινωνικών συμπεριφορών μέσω της φυσικής αγωγής, δ) στη διαχείριση ειδικών περιεχομένων  διδασκαλίας από αθλήματα όπως π.χ. IAAFKidsAthletics, και δ) στη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στη διδακτική διαδικασία όσο και για την αποτίμηση του διδακτικού έργου.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες και τα κενά τόσο των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής όσο και των πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν έχουν λάβει συστηματική επιμόρφωση τα τελευταία χρόνια για τις επιστημονικής εξελίξεις στη διδακτική μεθοδολογία και την παιδαγωγική της φυσικής αγωγής. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένης της επικείμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, της πρόσληψης νέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και της πρόσληψης νέων μόνιμων εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής στις παραγωγικές και αναπαραγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και στην εφαρμογή τους στα γνωστικά αντικείμενα της σχολικής φυσικής αγωγής. Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας έχει ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα και θα εξετασθεί η αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη των στόχων της φυσικής αγωγής. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής θα επιμορφωθούν σε νέα περιεχόμενα, όπως του IAAF Kids Athletics για τη διδασκαλία του κλασικού αθλητισμού, καθώς και σε προσεγγίσεις διαχείρισης αντικοινωνικής συμπεριφοράς και τάξεων ένταξης. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής θα ενημερωθούν για τις υφιστάμενες διαδικτυακές πλατφόρμες σε γνωστικά αντικείμενα του μαθήματος και θα επιμορφωθούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών τόσο για τη διδασκαλία των αντικειμένων του μαθήματος όσο και για τους τρόπους άμεσης αξιολόγησής τους. Επιπλέον, η αναγκαιότητα του προγράμματος τεκμαίρεται επίσης και από την έντονη ανάγκη για παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση των πτυχιούχων φυσικής αγωγής καθώς η πλειοψηφία τους απασχολείται σε αθλητικές ακαδημίες όπου δίνεται έμφαση όχι μόνο στην προπονητική αλλά στη διά βίου άθληση. Η επίτευξη αυτών των στόχων προϋποθέτει τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις του παιδιού και τη χρήση καινοτόμων μαθητοκεντρικών μορφών διδασκαλίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν μάθει:

α) τις σύγχρονες προσεγγίσεις της παιδαγωγικής της φυσικής αγωγής

β)  τις σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής της φυσικής αγωγής

γ) τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού κλίματος διδασκαλίας

δ) τη διδακτική μεθοδολογία των ατομικών αθλημάτων στη σχολική φυσική αγωγή

ε) τη διδακτική μεθοδολογία των ομαδικών αθλημάτων στη σχολική φυσική αγωγή

στ) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία

ζ) την παιδαγωγική της ένταξης και ενσωμάτωσης στη σχολική φυσική αγωγή

η) τις διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις και πρακτικές της σχολικής φυσικής αγωγής

θ) τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη σχολική φυσική αγωγή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής που επιθυμούν να επιμορφωθούν στις νέες τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης και τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές. Επίσης απευθύνεται σε πτυχιούχους φυσικής αγωγής, οι οποίοι επιθυμούν να καταρτισθούν στη διδακτική μεθοδολογία της σχολικής φυσικής αγωγής και γενικότερα να βελτιώσουν την παιδαγωγική και διδακτική τους κατάρτιση για την αποτελεσματικότερη ενασχόληση τους σε περιβάλλοντα εργασίας με παιδιά.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Κατοχή προσωπικού e–mail

Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

80% Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

20% Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Μαθήματα σε ηλεκτρονική μορφή

2. Σημειώσεις από τους εκπαιδευτές

3. Ερευνητικά άρθρα και προτάσεις για σχετικά βιβλία

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

1.      Εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία(10 ώρες)

2.      Παιδαγωγική της φυσικής αγωγής Ι (22 ώρες)

3.      Παιδαγωγική της φυσικής αγωγής ΙΙ (14 ώρες)

4.      Παιδαγωγική των διαταραχών συμπεριφοράς Ι (26 ώρες)

5.      Γνωστική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού και εφήβου (18 ώρες)

6.      Ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού και εφήβου(18 ώρες)

7.      Κινητική μάθηση και κινητική συμπεριφορά (14 ώρες)

8.      Μέθοδοι διδασκαλίας (20 ώρες)

9.      Μέθοδοι εξάσκησης δεξιοτήτων – Σχεδιασμός και προγραμματισμός διδασκαλίας (14 ώρες)

10.    Διδακτική ατομικών αθλημάτων (20 ώρες)

11.    Διδακτική ατομικών δραστηριοτήτων (20 ώρες)

12.    Διδακτική ομαδικών αθλημάτων (26 ώρες)

13.    Αξιολόγηση διδακτικής πράξης (10 ώρες)

14.    Φυσική αγωγή στην προσχολική ηλικία (14 ώρες)

15.    Διαπολιτισμική και διαθεματική εκπαίδευση στη φυσική αγωγή (18 ώρες)

16.    Νέες τεχνολογίες και εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση στη διδασκαλία της φυσικής (18 ώρες)

17.    Διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας/εκπαιδευτικού οργανισμού (18 ώρες)

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις/τεστ (40%), την εργασία (30%) και τα υποδειγματικά πλάνα διδασκαλίας (30%).

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 360 ευρώ. Η καταβολή του κόστους μπορεί να γίνει σε 3 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί πριν τις 3/6/2022, η δεύτερη δόση πριν τις 30/9/2022 και η τρίτη δόση πριν τις 30/12/2022.  Η πληρωμή των δόσεων θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό, για τον οποίο θα ενημερωθείτε άμεσα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση Εταιρειών

Περιγραφή Προγράμματος Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες πρακτικές γνώσεις σε στελέχη που είτε ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν είτε ήδη δραστηριοποιούνται ως Χρηματοοικονομολόγοι (Treasurers), στα αντίστοιχα τμήματα των επιχειρήσεων.   Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει τη θεωρία […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R, διάρκειας 75 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως […]

Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  με τίτλο  «Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση» το οποίο χωρίζεται σε δύο αυτοτελείς ανεξάρτητες ενότητες. 1.     «Συγγραφή», 50 διδακτικές ώρες. Θα διεξαχθεί  από […]

Σχεδιασμός και διαχείριση Προγραμμάτων Erasmus + για εκπαιδευτικούς

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και διαχείριση Προγραμμάτων Erasmus + για εκπαιδευτικούς», διάρκειας 86 διδακτικών ωρών (6 εβδομάδες), το οποίο θα διεξαχθεί κατά το […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram