Οικονομική εγκληματικότητα και το έγκλημα πίσω από το έγκλημα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Επιδίωξη του προγράμματος είναι να επιμορφωθούν άτομα τα οποία επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο της οικονομικής εγκληματικότητας, καθώς και επαγγελματίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, τόπου διαμονής, προβλημάτων υγείας ή άλλων δυσκολιών. Ως εκ τούτου, η άρση των παραπάνω περιορισμών, όπως επίσης, η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, έστω και από απόσταση και η διασύνδεση της διά βίου μάθησης με την απασχόληση, αποτελούν σταθερές κατευθυντήριες αρχές του προγράμματος.

Ειδικότερα, εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων για την οικονομική εγκληματικότητά και το τετράγωνο του εγκλήματος: έγκλημα, δράστης, θύμα, κρατικοί φορείς, το οποίο αφορά είτε άτομα ή επιχειρήσεις ή οργανώσεις. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των  εκπαιδευομένων για θέματα που αφορούν την πρακτική των δραστών και των επιλογών τους. Η μελέτη περιπτώσεων θα συνοδεύει το θεωρητικό και νομοθετικό πλαίσιο ανάλυσης μαζί με τις εφαρμοσμένες πολιτικές για την πρόληψη και τον περιορισμό της οικονομικής εγκληματικότητας.

Θεματικές Ενότητες

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες:

1. Εταιρικό Έγκλημα

2. Απάτη στο Χρηματιστήριο

3. Απάτη στο Τραπεζικό σύστημα

4. Λαθρεμπόριο

5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα

βρώμικου χρήματος)

6. Οικονομία του ποδοσφαίρου και οικονομικό έγκλημα στο ποδόσφαιρο

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κοινωνιολόγους, νομικούς, ψυχολόγους, οικονομολόγους, υπαλλήλους και προσωπικό σωφρονιστικών ιδρυμάτων, εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας και προστασίας του πολίτη, υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας (security), φοιτητές Κοινωνικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Νομικής, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με την οικονομική εγκληματικότητα.

Ο/Η απόφοιτος/η θα καταρτισθεί σε:

1. βασικές έννοιες, θεωρήσεις και μεθόδους της οικονομικής εγκληματικής δράσης

2. διαφορετικές μορφές οικονομικής εγκληματικής πρακτικής και δράσης, καθώς και χαρακτηριστικά των ομάδων δραστών κατά περίπτωση εφόσον αυτά είναι συγκεκριμένα, μέσα από την εγκληματολογική θεωρία και έρευνα

3. σχετικά με την κάθε μορφής οικονομική εγκληματικής δράσης νομοθεσία, καθώς και τις πολιτικές πρόληψης

4. βασικά αποτελέσματα εγκληματολογικών ερευνών γύρω την οικονομική εγκληματικότητα και τις μεθόδους αντιμετώπισής της

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:

1. αντιλαμβάνεται πλήρως τις έννοιες, τις θεωρίες και τα μοντέλα που επεξηγούν τη σύνθετη εγκληματική οικονομική πρακτική και τα πορίσματα των εμπειρικών ερευνών  για το θέμα,

2. σχηματίσει ορθή αντίληψη, κατά το δυνατόν, για την οικονομική εγκληματικότητα, τις μορφές της και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την κοινωνία και την οικονομία, και να

3. αναπτύξει βασικές δεξιότητες αναγνώρισης ενδεχόμενων κινδύνων οικονομικής εγκληματικής δράσης, καθώς επίσης και ουσιώδεις γνώσεις για έναν γενικό σχεδιασμό πολιτικών αντιμετώπισής της, αν ενδιαφέρεται περισσότερο.

Επιπλέον, με το πέρας του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.

Διάρκεια Προγράμματος

3 μήνες – 170 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Ευσταθία Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου του Βielefeld Γερμανίας. Διδακτορικό από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας στην Εγκληματολογία - Σωφρονιστική Πολιτική. Συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Εγκληματολογίας του Ινστιτούτου Max-Planck για αλλοδαπό και διεθνές ποινικό δίκαιο, στο Freiburg Γερμανίας. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Visiting Fellow του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Κύρια ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις και διδασκαλία (ενδεικτικά): Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, σωφρονιστική πολιτική, αστυνομία-αστυνόμευση, παράνομες αγορές, κοινωνιολογία των σύγχρονων πόλεων και θέματα διαχείρισης της ασφάλειας, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργία και εφαρμογή των νόμων, διαφθορά, επιστημολογία.

Μέλος διαφόρων ad hoc Επιτροπών Νομοθετικής Μεταρρύθμισης στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (1996-2004, ΥπΔικ, 2019 - , ΥπΠροΠο). Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας (2018-21). Κριτής διεθνών και ευρωπαϊκών περιοδικών στον τομέα αυτό. Συνεργασίες με διεθνή και ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και Οργανισμούς.

(https://sociology.panteion.gr/index.php/el/home-300/home-13/79-2018-11-28-09-02-14/202-lampropoulou)

Κόστος Προγράμματος

Κόστος: 295€

60€ κατά την εγγραφή και δυνατότητα αποπληρωμής σε 3 δόσεις.

  • 25% έκπτωση σε: Δημόσιους Υπαλλήλους, ανέργους και σε Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.
  • 25% Εφάπαξ προεξόφληση ποσού
  • 25% Μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων
  • 50% έκπτωση για: Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • 50% για όλους όσοι παρακολουθούν ή ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες πριν από την έναρξη του παρόντος ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):ολιστική προσέγγιση», «Θετική ψυχολογία», «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», «Θετική ψυχολογία στην εκπαίδευση», «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», «Διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», «Ετήσια επιμόρφωση στη σχολική ψυχολογία», «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ψυχολογία της νεανικής σχέσης», «Παιδοψυχολογία: ολιστική προσέγγιση», «Εφαρμοσμένη εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», «Πολιτιστικός τουρισμός και εφαρμοσμένη επικοινωνία: το παράδειγμα της κεντρικής Μακεδονίας».
  • 50% σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, και στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.  

 


Παροχές – Υποτροφίες

1.Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

- Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

- Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

- Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.

- Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποτροφία μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.
 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

Επίσης, προσφέρεται υλικό οδηγιών χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, όπου αυτό χρειάζεται, καθημερινά, για τους υποψηφίους από τις 10:00πμ έως 18:00μμ στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210 3009703).

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, , με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιμορφούμενων με την εκπαιδευτική ομάδα μέσω ειδικού πεδίου στην πλατφόρμα. Στο ειδικά σχεδιασμένο αυτό πεδίο υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και της εκπαιδευτικής ομάδας, είτε σε δημόσια συνομιλία είτε ιδιωτικά σε προσωπικό μήνυμα.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης.

Οι επιμορφούμενοι/ες θα αξιολογούνται με τεστ ερωτήσεων σε κάθε κεντρική εκπαιδευτική ενότητα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Η επικοινωνία με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας 24 ώρες την ημέρα. Επίσης, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις από την εκπαιδευτική ομάδα και από την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Ο χρόνος μελέτης και εξάσκησης των συμμετεχόντων ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του καθενός και βασίζεται στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού. Για την οργάνωση του χρόνου μελέτης και την τήρηση των προθεσμιών της διαδικασίας αξιολόγησης ο χρήστης της πλατφόρμας υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου που εμφανίζεται στο ταμπλό της πλατφόρμας και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό» διάρκειας 300 ωρών.   […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα της Διδακτικής της Ελληνικής έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram