Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα », διάρκειας 29 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από  01/09/2022- έως  31/03/2023 και θα υλοποιηθεί διά ζώσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι Αν.Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΑΠΘ, κ. Άγγελος Δανιηλίδης

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι κάτωθι:

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδος καθώς και εξωτερικοί πιστοποιημένοι στην ενδοσκόπηση (λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση) συνεργάτες:

Γεώργιος Αντωνάκης, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αντώνης Γκουτζιούλης, Επιστημονικός Συνεργάτης της Γ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Γρηγόριος Γκριμπίζης,  Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Άγγελος Δανιηλίδης ,Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Αλέξανδρος Δαπόντε, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Δίνας,   Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Ιωάννης Καλογιαννίδης, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Γεώργιος Μαυροματίδης, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Νταφόπουλος, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστήμιο Λάρισας
Νικόλαος Νικολέτος, Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Μίχος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Πανταζής, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Αθανάσιος Πρωτόπαππας Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Πάντος,  Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Αλέξιος Παπανικολάου,  Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Μηνάς Πασχόπουλος,  Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γεώργιος – Χρυσόστομος  Πρατίλας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ

Νικόλαος Τσαμπάζης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ

Κίμων Χατζησταματίου, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Λυμπέρης Αναστάσιος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Δημητριάδης Χαράλαμπος ,Μαιευτής ΙΓΝΘ

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός η θεωρητική παρουσίαση βασικών αρχών της λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής, αλλά και αφετέρου η πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων ώστε, στο τέλος του σεμιναρίου να έχουν αποκτήσει βασική εξοικείωση στη χρήση των γυναικολογικών λαπαροσκοπικών χειρουργικών εργαλείων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η ενδοσκοπική χειρουργική τα τελευταία χρόνια αποτελεί τη βάση της σύγχρονης αντιμετώπισης πληθώρας γυναικολογικών προβλημάτων που απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση. Η εξέλιξη των τεχνικών που εφαρμόζονται πλέον στη σύγχρονη κλινική πράξη είναι τόσο μεγάλη που απαιτούνται εξειδικευμένες δεξιότητες ώστε να πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις με επιτυχία και ασφάλεια για την ασθενή.

Η πρακτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε μικρές ομάδες ατόμων  πάνω σε ειδικά προκατασκευασμένα προπλάσματα και περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και θεωρητικές διαλέξεις.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να αποκτήσουν

τη θεωρητική γνώση των βασικών αρχών της ενδοσκοπικής χειρουργικής αλλά και αφετέρου την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων ώστε, στο τέλος του σεμιναρίου να έχουν αποκτήσει βασική εξοικείωση στη χρήση των γυναικολογικών ενδοσκοπικών χειρουργικών εργαλείων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα/σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς μαιευτήρες γυναικολόγους και γενικούς χειρουργούς καθώς και σε ειδικευόμενους γυναικολογίας ή γενικής χειρουργικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και πρακτική εξάσκηση στη λαπαροσκοπική χειρουργική.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Απαραίτητο προσόν το πτυχίο Ιατρικής και η έναρξη ειδικότητας στη  Γυναικολογία ή τη Γενική χειρουργική. Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μέθοδος υλοποίησης

Κάθε κύκλος εκπαίδευσης θα αποτελείται ουσιαστικά από  μαθήματα άσκησης στα οποία θα συμμετέχουν μικρές ομάδες εκπαιδευομένων. Κάθε κύκλος θα  αποτελείται από μαθήματα πρακτικής άσκησης στη χρήση, συντήρηση και εργονομία των λαπαροσκοπικών και υστεροσκοπικών εργαλείων, μαθήματα πρακτικής άσκησης στη λαπαροσκοπική συρραφή ιστών, μαθήμα επεμβατικής υστεροσκόπησης, μεθόδων πνευμοπεριτοναίου και λαπαροσκοπικής κυστεκτομής-έκτοπης κύσης. Για κάθε μάθημα θα υπάρχει σύντομη θεωρητική παρουσίαση power point και προβολή βίντεο. Οι ασκήσεις πρακτικής εκπαίδευσης θα γίνονται με βάση αντίστοιχα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκόπησης και στα αντίστοιχα προπλάσματα.

Συγκεκριμμένα η πρακτική εκπαίδευση αποτελείται από:

7 θεωρητικές διαλέξεις

εργονομία και ενδοσκοπικά εργαλεία

τεχνικές πνευμοπεριτοναίου

η χρήση της διαθερμίας στην ενδοσκόπηση

λαπαροσκοπική συρραφή

σύγχρονες μέθοδοι υστεροσκόπησης

επιπλοκες ενδοσκόπησης

η εκπαίδευση στην ενδοσκόπηση

5 Ασκήσεις εργονομίας

  • Χειρισμός λαπαροσκοπικής Κάμερας (Camera Navigation)
  • Εργονομία κάμερας-χεριών (Hand-eye coordination)
  • Εργονομία χεριών (manual coordination)
  • Συντονισμός εργονομίας 2 χεριών (Bi-manual coordination)
  • Χειρισμός υστεροσκοπικής κάμερας (Camera Navigation)

1 Άσκηση λαπαροσκοπικής συρραφής

1 Άσκηση επεμβατικής υστεροσκόπησης

1 Άσκηση μεθόδων πνευμοπεριτοναίου, λαπαροσκοπικής κυστεκτομής-έκτοπης κύησης

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Διανέμεται Δωρεάν (έχει ζητηθεί άδεια από τον εκδοτικό οίκο και έχει εγκριθεί)

  • Εγχειρίδιο με τίτλο <Βασικές Αρχές Λαπαροσκόπησης στη Γυναικολογία> Εκδόσεις Γράφημα 2015 ISBN: 978-960-6865-93-0>

Άγγελος Δανιηλίδης, Δημήτρης Μπαλαούρας, Δημήτρης Χίτζιος, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Ευστράτιος Ασημακόπουλος

Σε ηλεκτρονική μορφή PDF (ελεύθερα στο διαδίκτυο www.websurg.com):

  • Manual of Gynecological Laparoscopic Surgery. Luca Mencaglia, Luca Minelli, Arnaud Wattiez. 2nd edition2013, Tuttlingen, Germany Printed in Germany, ISBN 978-3-89756-405-3
  • Laparoscopic suturing in the vertical zone. Charles H Koh. 2013 Published by, Tuttlingen ISBN 978-3-89756-519-7

Διαδικτιακές παραπομπές σε αντίστοιχες δημοσιεύσεις και site πιστοποιημένωνεπιστημονικών εταιρειών:

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

300 €/ΝΑΙ

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD): ενημέρωση καταναλωτών στην πράξη.

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή […]

Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

Start-up με τη χρήση Ψηφιακών Προγραμμάτων (Λογισμικών)

Περιγραφή Προγράμματος 1. Marketing και Οργάνωση  Πωλήσεων Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1.      Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης 1.2.      Υφιστάμενα Οικονομικά Στοιχεία 1.3.      Ανάλυση SWOT Β. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο 1.4.      Καθορισμός Στόχων & Κατάρτιση Διοικητικού Πλάνου 1.5.      Κατάρτιση Πλάνου […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Κινηματογραφικά Είδη: Θεωρία και Ιστορία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Κινηματογραφικά Είδη: Θεωρία και Ιστορία, διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15/3/2022 έως 15/6/2022  και θα υλοποιηθεί […]

Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki and the Research Institute for Transparency, Corruption and Financial Crime, Faculty of Law-Aristotle University of Thessaloniki (https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/) welcome you to the Summer School “Current developments on financial […]

Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας», διάρκειας 108 ωρών, το οποίο θα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram