Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα στις επιστήμες του Ανθρώπου 2

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα στις επιστήμες του Ανθρώπου», διάρκειας 146 ώρες, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής ΑΠΘ Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου

Ο Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου σπούδασε Θεολογία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. KlimentOhridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η μετάφραση του Βίου του Βασιλείου του Νέου στα πλαίσια της απόκρυφης βουλγαρικής γραμματείας κατά το 13ο και 14ο αιώνα». Είναι Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».

Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων Πανελληνίων και Διεθνών. Επίσης έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ. Ασχολείται ιδιαίτερα με τα εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του έργο εντός και εκτός του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ. Έχει διδάξει μαθήματα, έχει δώσει διαλέξεις και έχει λάβει μέρος σε κρίσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών όπως και σε εκλογές και εξελίξεις μελών ΔΕΠ εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Επίσης συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή της ψηφιακής επετηρίδας Fragmenta Hellenoslavica. Όλη αυτή η εμπειρία αποδείχτηκε πολύτιμη κατά τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και της υποχρεωτικής χρήσης μόνο ψηφιακών μέσων για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας.

Έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό μελετών (μονογραφίες και άρθρα). Κυριότερα έργα του είναι:

1. Ορθόδοξος σλαβικός μοναχισμός: Τομές στην ιστορία και την εξέλιξή του, [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2020.

2. Άγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο, [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2018.

3. Ο ησυχασμός στον κόσμο των νοτίων Σλάβων τον 14ο αιώνα. Επιδράσεις στον πνευματικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό τους βίο, [Εκδόσεις Πουρναρά] Θεσσαλονίκη 2010, (σελ. 391) και β΄ έκδοση [Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2018 (σελ. 307).

4. Ιστορία της μεσαιωνικής γραμματείας των Ορθοδόξων Σλάβων, [Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη] Θεσσαλονίκη 2017 (σελ. 326).

5. Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015,

6. SLAVIA ORTHODOXA. Τομές στην πνευματική και πολιτιστική ιστορία του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, [Εκδόσεις Βάνιας] Θεσσαλονίκη 2011 (σελ. 294).

7. Λόγια και απόκρυφη βουλγαρική γραμματεία στον ύστερο Μεσαίωνα. Η περίπτωση του Βίου του Βασιλείου του Νέου, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 9, University Studio Press] Θεσσαλονίκη 2007, (σελ. 250).

8. Γλωσσικές και εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τον 14ο αιώνα. Η συμβολή του πατριάρχη Τυρνόβου Ευθυμίου, Διπλωματική Εργασία, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 3, University Studio Press] Θεσσαλονίκη 2002, (σελ. 180).

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Δρ. Αθανάσιος Αθανασιάδης, Ε.ΔΙ.Π. ΑΠΘ

Ο Αθανάσιος Γ. Αθανασιάδης γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλης. Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου. Ενεγράφη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου όπου αργότερα υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η θρησκευτική διάσταση των εθνικών αντιπαραθέσεων στον χώρο των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας 1990-1995». Μεταδιδακτορικές σπουδές ολοκλήρωσε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (Σύγχρονη Εκκλησιαστική Ιστορία) με θέμα: «Η ισλαμική διάσταση στην εθνογένεση των μουσουλμάνων της Βοσνίας. Ιστορικές καταβολές και σύγχρονες εξελίξεις» υπό τον καθ. Darko Takansković (Φιλολογική  Σχολή). Παράλληλα ασχολήθηκε ερευνητικά με τον σχηματισμό στα όρια της πρώην Γιουγκοσλαβίας των εθνικών πολιτικών ταυτοτήτων των επί μέρους Δημοκρατιών της. Το επιστημονικό του πεδίο εστιάζεται στον σλαβικό κόσμο των Βαλκανίων γενικότερα με έμφαση στις αναφορές των βυζαντινών πηγών στη διαμόρφωση του ευρύτερου πολιτιστικού και χριστιανικού περιβάλλοντος των Νοτιοσλάβων.

Έχει λάβει μέρος στο πλαίσιο ακαδημαϊκού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Wellesley College of Boston (U.S.A.) σε επιμορφωτικό Σεμινάριο Ιστορίας.

Έχει συμμετάσχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Εθνότητες στην π. Γιουγκοσλαβία» του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου υπό τον καθ. Rad. Popović.

Είναι πτυχιούχος της Σερβικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (Φιλοσοφική Σχολή Βελιγραδίου-Κέντρο Σερβικής Γλώσσας).

Είναι κάτοχος διπλώματος αγγλικής γλώσσας (LRN).

Είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ (Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας Χριστιανικής Γραμματείας Αρχαιολογίας και Τέχνης) και διδάσκει και στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών.

Ενδεικτικά Επιστημονικά δημοσιεύματα – Μονογραφίες :

• Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία (1990-1995). Πτυχές της ιστορικής και θρησκευτικής του διάστασης, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2018.

• Islamska dimenzija etnogeneze Bošnjaka. Istorijski tokovi i savremeno stanje, Kragujevac 2015

• Ιδεατά έθνη στα Βαλκάνια. Η εθνογένεση των μουσουλμάνων της Βοσνίας, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2019.

Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε Πρακτικά Συνεδρίων περί τα 19 άρθρα και μελέτες που αφορούν το Βυζάντιο και τους Σλάβους και την συμβίωση τους σε ένα βαλκανικό περιβάλλον.

Έχει μεταφράσει από τα σερβοκροατικά στα ελληνικά και αντίστροφα άρθρα και επιστημονικές μελέτες.

Έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή Βαλκανικών Σπουδών) και στο Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Υποψ. Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ι.Δ.Α.Χ. ΑΠΘ

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στα υδραυλικά έργα, καθώς και Θεολογία. Διατέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Κρήτης 2012-2014 (ΟΑΚ) και διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει μεταπτυχιακές στο Τμήμα Θεολογίας, του οποίου είναι υποψήφιος Διδάκτορας (αναμένεται η υποβολή της Διατριβής του).

Διαθέτει πλούσια εμπειρία από ερευνητικά έργα ως επιμορφωτής στην Ακαδημία Κρήτης σε προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο ΙΕΚ Σούδας (Χανιά) σε προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τη μεθοδολογίας της επιστήμης και της έρευνας.

Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά (άριστη γνώση), και είναι άριστος χρήστης των νέων τεχνολογιών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2012 – 2013 Βεβαίωση Προγράμματος Σεμιναρίων Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας.

Έργο: Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή χειρογράφων, εντύπων και μικροφίλμ της συλλογής του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης.

2013-2014 Βεβαίωση Προγράμματος Σεμιναρίων Επιστημονικής Μεθοδολογίας Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας.

2012-2014 Επιστημονικός συνεργάτης Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τομέας: Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων ερευνητικών προγραμμάτων Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ερευνητικά Προγράμματα-Συνέδρια-Διεθνή Projects

(Οργάνωση, συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων στην Ακαδημία Κρήτης)

Θετικών επιστημών:

Βιολογίας – FASEB-300 συμμετέχοντες

Φυσικής – Dareclimed 2013-150 συμμετέχοντες

Ιατρικής – ΤΕRPNET – 250 συμμετέχοντες

Μαθηματικών – OMS – 200 συμμετέχοντες

Εντομολόγων – Whitefly ‘13 – 200 συμμετέχοντες

Θεωρητικών επιστημών:

Φιλοσοφίας – International Society of the Study of Time (Ερευνητικό πρόγραμμα) – 100 συμμετέχοντες

Οικολογίας – SAPREJ – 100 σύνεδροι

Θεολογίας – Ecological Theology and Environmental Ethics – 100 σύνεδροι (Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

Πολιτικών Επιστημών και

Διεθνών σχέσεων:

World Council of Churches – 400 συμμετέχοντες

(Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

Δρ. Ηλίας Καγιάρας, Ε.ΤΕ.Π. ΑΠΘ

1987:  Εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ

1992: Λήψη του πτυχίου του Τμήματος Φυσικής με βαθμό 7,37 (λίαν

καλώς).

1992: Εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

του Α.Π.Θ., ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις.

2004: Λήψη του διπλώματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών

Η/Υ με βαθμό 6,92 (λίαν καλώς).

2005: Εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος        Θεολογίας ΑΠΘ στον Κλάδο Συστηματικής Θεολογίας με ειδίκευση “Κοινωνιολογία”.

2010: Λήψη του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος   Θεολογίας ΑΠΘ με βαθμό 10,00 (άριστα).

2013: Εγγραφή στο δεύτερο κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

2021: Λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Θεολογίας με βαθμό 10,00 (άριστα).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1) Eπιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Εγκατάσταση, Συντήρηση και Υπο¬στήριξη Συστημάτων Η/Υ», από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφίον» (4/10/1995- 8/12/1995).

2) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα Μαθήματα «Στοιχειώδη Σωμάτια και Θεμελιώδεις Δυνάμεις», «Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική Ι: Οι Βασικές Αρχές», «Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική ΙΙ: Οι Βασικές Εφαρμογές», «Εισαγωγή στην Σχετικότητα και την Κοσμολογία», που διεξάγονται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης (Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019).

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εμπειρία στα λειτουργικά συστήματα της Microsoft και της Apple.
 • Εξειδικευμένη χρήση του πακέτου Office της Microsoft.
 • Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού:
 • C
 • Pascal
 • Fortran
 • Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον του υπολογιστικού πακέτου Matlab.
 • Εμπειρία χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Εμπειρία στο πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών και εικόνων Adobe    Photoshop.
 • Εμπειρία χρήσης του  συστήματος  διαχείρισης και δημοσίευσης   ηλεκτρονικών περιοδικών O.J.S.
 • Εμπειρία χρήσης του εξειδικευμένου προγράμματος Musaios.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • «Υπολογιστική Ανάλυση Διατάξεων Μικρολωρίδας με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων». (Διπλωματική εργασία – Τ.Η.Μ.Μ.Υ. ΑΠΘ)
 • «Η Χωροταξική Θέση του Ναού σε Βαλκανικές Πόλεις Μετά τον 15ο Αιώνα». (Διπλωματική εργασία – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ)
 • «Αξιολόγηση των Ιστοσελίδων των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Κοινωνιολογική προσέγγιση και Ανάλυση Κοινωνικών Παραμέτρων». (Διδακτορική Διατριβή – Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ)
 • «Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (TLG)», στο: Λάμπρος Σιάσος, Μυρσίνη – Ασκητική της Έρευνας, (Αθήνα: εκδ. Αρμός, 2007), σ. 497-503.

Δρ. Γιώργος Φούζας, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ο Γιώργος Φούζας είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στη θεωρία και μεθοδολογία επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση για την αειφορία και το περιβάλλον και κατέχει πτυχίο διεθνών σχέσεων και οργανισμών. Έχει διδάξει, σε προπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου  μαθήματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, θεωριών μάθησης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει σε φοιτητές του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το αντικείμενο της προαγωγής υγείας και τροποποίησης συμπεριφοράς. Έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει εργασίες του σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων ως υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος για πάνω από 350 προγράμματα και καινοτόμες δράσεις κατά τη διετία 2014-2015.  Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας MEDIAPEDAGOGYτου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου και με αυτή του την ιδιότητα επιμόρφωσε πάνω από 400 εκπαιδευτικούς σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών, εργαλείων  και πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά εργάζεται ως αποσπασμένος στο τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ όπου, μεταξύ άλλων καθηκόντων, μετέχει και στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους των πανεπιστημιακών τμημάτων και ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα εργαλεία και τα μέσα της σύγχρονης έρευνας ιδιαίτερα στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά επίσης και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να καλύψουν τις προσωπικές και τις επαγγελματικές τους ανάγκες ή να ενταχθούν σε κάποιο ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα ή σε κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Είναι κοινή πεποίθηση ότι κατά τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο κατά την οποία η οικονομική κρίση έπληξε τη χώρα μας, οι απόφοιτοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων αλλά κυρίως στην κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με την ερευνητική διαδικασία, τα μέσα, τα εργαλεία και τη μεθοδολογία της. Η κατάσταση αυτή τα τελευταία δύο χρόνια επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο εξαιτίας της πανδημίας, η οποία σχεδόν σταμάτησε την έρευνα αφού έκλεισε τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία εμποδίζοντας τους ερευνητές να προχωρήσουν την έρευνά τους τουλάχιστον με τα οικεία συμβατικά μέσα.

Η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσανατολίσουμε τους ερευνητές μας τόσο τους νεότερους που δεν έχουν προλάβει ακόμα να αποκτήσουν το φιλέρευνο πνεύμα που πρέπει να διακρίνει τον επιστήμονα όσο και τους μεγαλύτερους, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα σύγχρονα μέσα έρευνας, με τα νέα ψηφιακά μέσα που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και παράλληλα να τους ενημερώσουμε για την τήρηση της μεθοδολογίας και της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει την έρευνα στον ψηφιακό μας κόσμο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος:

Θα γνωρίζουν και θα είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία και την εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας ιδιαίτερα από τη νεωτερική εποχή και μέχρι τις μέρες μας.

Θα γνωρίζουν και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.

Θα γνωρίζουν και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν βασικά συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία για να διευκολύνουν την έρευνά τους αλλά και την επιστημονική τους συνεργασία.

Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της ακαδημαϊκής έρευνας καθώς και τους κανόνες και τις αρχές της επιστημονικής τεχνογραφίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ή τελειόφοιτους ελληνικών ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έρευνα εντασσόμενοι σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή Π.Μ.Σ., προκειμένου να εξελιχθούν επιστημονικά και ακαδημαϊκά.

Επίσης το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους και μη) όλων των βαθμίδων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έρευνα είτε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, είτε για ενταχθούν σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή σε κάποιο Π.Μ.Σ., είτε τέλος επειδή φιλοδοξούν να ασχοληθούν με την έρευνα από προσωπικό ενδιαφέρον.

Τέλος το Πρόγραμμα απευθύνεται στους επιστήμονες επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι, λόγω της φύσεως της επαγγελματικής τους δραστηριότητας να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα, να γνωρίζουν τη μεθοδολογία τους και τις απαιτήσεις της αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία για να τη φέρουν με επιτυχία σε πέρας ιδιαίτερα στις μέρες που τα ψηφιακά μέσα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Οι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού.

Φοιτήτριες/Φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

►Κατοχή προσωπικού e-mail.

►Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή των αιτήσεων.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονης) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr. Επίσης θα διατεθούν στους συμμετέχοντες οπτικοακουστικό υλικό και σημειώσεις για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Οπτικοακουστικό υλικό

2. Σημειώσεις

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών αναπτύσσεται σε 3 ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά 12 υποενότητες (4 υποενότητες ανά ενότητα) συνολικής διάρκειας 146 ωρών.

Η 1η Ενότητα με τίτλο: «Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και θεωρία. Ψηφιακές Βάσεις Πηγών και Βιβλιογραφίας» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.      Εισαγωγή στην έννοια και την ιστορία της επιστήμης με σταχυολογημένα, ιεραρχημένα χρονικά και ιστορικά παραδείγματα. Απαρίθμηση και ανάλυση των σύγχρονων επιστημών σε τομείς με ταυτόχρονη μελέτη της χρησιμότητας και αξίας των επιστημών στη ζωή μας. (12 ώρες)

2.      Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των επιστημονικών κατηγοριών με παραδείγματα και ψηφιακό υλικό. Επισκόπηση και προλεγόμενα σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων σε κάθε επιστημονική περιοχή. (12 ώρες)

3.      Ψηφιακές Βάσεις Πηγών και Βιβλιογραφίας Α΄

Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες Ψηφιακές Βάσεις και οι δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες τους:

https://www.lib.auth.gr/el/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82

https://arxiv.org/

https://www.base-search.net/

https://link.springer.com/

https://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/reg.jsp

http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html (12 ώρες)

Πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφορίας CANVA (12 ώρες)

4.      . Ψηφιακές Βάσεις Πηγών και Βιβλιογραφίας Β΄

Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες Ψηφιακές Βάσεις και οι δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες τους:

https://anemi.lib.uoc.gr/

https://www.kallipos.gr/el

https://dl.acm.org/

https://www.doaj.org/

https://archive.org/

Η 2η Ενότητα με τίτλο: «Πολυμεσικά και συνεργατικά εργαλεία» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.      Βασικά συνεργατικά εργαλεία της Google (12 ώρες)

2.      Google Forms (12 ώρες)

3.      Συνεργατικές Πλατφόρμες (12 ώρες)

4.      Πλατφόρμα πολυμεσικών εφαρμογών 123 APPS. Επεξεργασία ήχου για ημιδομημένες συνεντεύξεις και θεωρία μεθοδολογία έρευνας και ημιδομημένης συνέντευξης. (12 ώρες)

Η 3η Ενότητα με τίτλο: «Ερευνητική μεθοδολογία και επιστημονική τεχνογραφία» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

1.      Βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας (12 ώρες)

2.      Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας (12 ώρες)

3.      Επιστημονική Τεχνογραφία Α΄ (12 ώρες)

4.      Επιστημονική Τεχνογραφία Β΄ (12 ώρες)

Κάθε υποενότητα θα ολοκληρώνεται με ένα σύντομο κουίζ. Ολόκληρο το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα τελικό κουίζ αξιολόγησης του ίδιου του προγράμματος.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Α) Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.

Β) Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα κουίζ των υποενοτήτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Μελέτης Περίπτωσης, καθώς και το τελικό κουίζ του προγράμματος. Τα κουίζ θα τίθενται υπόψη των επιμορφούμενων στο τέλος της κάθε υποενότητας και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες. Επιτυχής θα θεωρείται η ορθή απάντηση των μισών τουλάχιστον απαντήσεων από τους επιμορφούμενους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/Στους συμμετέχουσες/οντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα κουίζ του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά επιμορφούμενη/ο. Το ποσό αυτό θα κατατεθεί εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Δικαιούνται έκπτωση οι ακόλουθες κατηγορίες επιμορφούμενων:

Εργαζόμενες/οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (20%)

Φοιτήτριες/Φοιτητές (20%)

Άνεργοι (30%)

ΑμεΑ (30%)

Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (20%)

Απόφοιτοι του Α.Π.Θ. (20%)

Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (20%)

Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) (30%)

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες /ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγονται ως ακολούθως:

Φοιτήτριες/Φοιτητές (Βεβαίωση γραμματείας ή Αναλυτική Βαθμολογία)

Άνεργοι (Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ)

ΑμεΑ (Κάρτα Αναπηρίας)

Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (Κάρτα Πολυτέκνων/Τριτέκνων)

Απόφοιτοι του Α.Π.Θ. (Αντίγραφο Πτυχίου)

Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (Σχετική Πιστοποίηση ή Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος)

Εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές (Βεβαίωση Υπηρεσίας από Σχολείο ή Διεύθυνση)

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση Εταιρειών

Περιγραφή Προγράμματος Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες πρακτικές γνώσεις σε στελέχη που είτε ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν είτε ήδη δραστηριοποιούνται ως Χρηματοοικονομολόγοι (Treasurers), στα αντίστοιχα τμήματα των επιχειρήσεων.   Η καινοτομία του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει τη θεωρία […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εισαγωγή στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία γονιού-βρέφους

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εισαγωγή στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία γονιού-βρέφους», διάρκειας 415 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (Νοέμβριος 2023-Ιούνιος […]

1st Greek Summer School on Synchrotron Radiation: Properties and Applications

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “1st Greek Summer School on Synchrotron Radiation: Properties and Applications”, a 32-hour course program via on-site and on-line lectures and lab-courses on data […]

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες 6ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram