Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων.

Θα αποτελέσει φορέα πολυδιάστατης μελέτης του σύνθετου πεδίου της λειτουργίας ,διοίκησης και οργάνωσης στον τουρισμό.

Η συμβολή του τουριστικού κλάδου στο πεδίο της οικονομίας, της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού , μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, απαιτεί την εξειδίκευση στελεχών. Η κατανόηση των αρχών της διοίκησης, γνώσεων οικονομικής διαχείρισης, αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ, η αποτελεσματική επικοινωνία προς τους πελάτες συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Επιπλέον στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εργαζομένων στις τουριστικές μονάδες, αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων παρέχει, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα και την αξιολογική εργασία, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που δραστηριοποιούνται ως ιδιοκτήτες μονάδων ή απασχολούνται στο χώρου της Τουρισμού, να εξελίξουν το αντικείμενό τους, με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες τους και να προσφέρουν στο πεδίο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, με την τεχνογνωσία και με νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

-Ο/η απόφοιτος θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 1. Να γνωρίζει τις βασικές μορφές μονάδων τουριστικής δραστηριότητας , τις λειτουργικές διαδικασίες που τις διέπουν.
 2. Να γνωρίζει την οικονομική και λογιστική θεωρία που διέπει τον τουριστικό κλάδο.
 3. Να γνωρίζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του Marketing, με εστίαση στην τουριστική δραστηριότητα.

-Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να:

 1. Να εφαρμόζει αποτελεσματική επικοινωνία με βάση το θεωρητικό πλαίσιο στην πράξη.
 2. Να εφαρμόζει ενισχυτικές δεξιότητες ψυχικής ανθεκτικότητας.
Θεματικές Ενότητες

1. Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων
2. Οικονομικά Τουριστικών Μονάδων
3. Marketing στον Τουρισμό
4. Επικοινωνία – Εξυπηρέτηση στον Τουρισμό
5. Ψυχική Ανθεκτικότητα Εργαζομένων στον Τουρισμό

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στον τουριστικό κλάδο. Συγκεκριμένα, σε άτομα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο της φιλοξενίας, σε άτομα που απασχολούνται ως στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό σε τουριστικές μονάδες και φιλοδοξούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας. Απευθύνεται επίσης σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

 

Διάρκεια Προγράμματος

Διάρκεια προγράμματος  6 μήνες – 350 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Καθηγητής Γεράσιμος Καραμπελιάς

Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Ι. Σπουδές-Πτυχία
 

 • 1995. Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από τη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (School of Oriental and African Studies) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UNIVERSITY OF LONDON)
 • 1991 Μεταπτυχιακός τίτλος (Μ.Α.) στην Πολιτική Επιστήμη από το Graduate School of Arts and Sciences, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NEW YORK UNIVERSITY)-Η.Π.Α.
 • 1988 Πτυχίο (Β.Α.) με έπαινο (Magna Cum Laude) στις Κοινωνικές Σπουδές από το Dyson College of Arts and Sciences του PACE UNIVERSITY- Η.Π.Α.
 • 1985 Δίπλωμα Διδασκάλου-Παιδαγωγική Ακαδημία (Τρίπολη)

ΙΙ. Διδασκαλία
Α.1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • 1997-2023 Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Προπτυχιακά: (1) Οργανωσιακή Κοινωνιολογία, Ηγεσία και Ένοπλες Δυνάμεις (2) Κοινωνικά Κινήματα και Διαχείριση Κρίσεων στα Βαλκάνια και (3) Εθνική Ταυτότητα και Διασπορά.
 • Μεταπτυχιακά: Δημογραφία και Μετανάστευση, Κοινωνική Εξέλιξη και Τεχνολογική Μετασχηματισμοί.

Α.2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • Διδάσκω στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (2000-2023) στον Τομέα «Στρατιωτική Διοίκηση και Ηγεσία» (5ον Τομέα) όπου έχω και την επίβλεψη των ατομικών αλλά και ομαδικών εργασιών των σπουδαστών. Επιπρόσθετα, είμαι διδάσκων-επιβλέπων ατομικών εργασιών και υπεύθυνος της Δ! Κατεύθυνσης «Leadership, Negotiations and Crisis Management» του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού της προγράμματος.
 • Επίσης διδάσκω στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας (1999-2023) και τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολέμου Ναυτικού (1996-2023) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία (2017-2023) το μάθημα «Διοίκηση-Ηγεσία». Επίσης, έχω διδάξει το μάθημα «Ηγεσία» στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (2017-18) και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου (2015-16)).
 • Έχω την επίβλεψη και βαθμολόγηση μεταπτυχιακών διατριβών σε ΣΕΘΑ, ΣΔΙΕΠΝ, ΣΔΙΕΠ σε θέματα που αφορούν το ρόλο της Διοίκησης-Ηγεσίας σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες, κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές.
 • Τέλος, το φθινόπωρο του 2015, μέσω του προγράμματος Scholars του Ιδρύματος Ωνάση έδωσα διαλέξεις και σεμινάρια στα ακόλουθα πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ και του ΚΑΝΑΔΑ:
 1. Simon Fraser University-Vancouver CA, (Stavros Niarchos Foundation Center for Hellenic Studies)
 2. Loyola Marymount –Los Angeles USA, (Basil Caloyeras Center for Modern Greek Studies)
 3. University of Washington-Seattle USA, (Henry M. Jackson School of International Studies)
 4. Stanford University – San Francisco USA, (The Mediterranean Studies Forum)
 5. John Jay College of Criminal Justice – New York, USA and
 6. Queens University-New York, USA (Center for Byzantine and Modern Greek Studies

ΙΙΙ. Δημοσιεύσεις
Βιβλία και Επιστημονικές Μονογραφίες

 • ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2009) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Συγκριτική ανάλυση των μεταπολεμικών στρατιωτικών επεμβάσεων (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2001).
 • «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Χαρισματικός Ηγέτης-Στρατιωτική Ιδιοφυία» ΑΘΗΝΑ, νο.54 (2023)
 • «Εισαγωγή» - Επιστημονικός Σύμβουλος στο Ειδικό Αφιέρωμα του περιοδικού της Σχολής Εθνικής Άμυνας-ΑΘΗΝΑ «Ηγεσία - Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» (2022)
 • «Η Ηγεσία από την Αρχαιότητα ως τις Μέρες μας: Παραδείγματα Αντιμετώπισης Κρίσεων», Πρακτικά Συνέδριου Διαχείρισης Διακρατικών Κρίσεων, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (2021)
 • «Η έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας και ταυτότητας στην Ελλάδα της. κρίσης: Το παράδειγμα του ΕΟΠΥΥ», Πρακτικά 4ου Συνεδρίου-Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (2014)
 • Άρθρα μου έχουν επίσης εκδοθεί σε refereed αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά όπως τα: Middle Eastern Studies, Oxford Research Encyclopedia of Politics. Journal of Political and Military Sociology, Mediterranean Quarterly, Turkish Studies, Oriente Moderno και Balkan Studies, καθώς και σε βιβλία υπό την επιμέλεια ξένων και Ελλήνων κοινωνικών επιστημόνων.

IV. Διοικητικό Έργο

 • Μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Erasmus του Παντείου Πανεπιστημίου από το 2001-2010
 • Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου για το LLP και της Επιτροπής Διεθνοποίησης του Παντείου Πανεπιστημίου (2015-16).
 • Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» του Διεθνούς Πανεπιστημίου (2021-23)
 • Διευθυντής Σπουδών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (2017-18 έως 2022-23).
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας, (2013-14 έως 2019-20)
 • Διευθυντής του ΠΜΣ (2020-22).
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου «ΜΕΘΕΞΗ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του (2018-23)
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου.
Εισηγητές - Εισηγήτριες

Καθηγήτρια Μοίρα Πολυξένη

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κόστος Προγράμματος

Κόστος: 690€

60€ κατά την εγγραφή και δυνατότητα αποπληρωμής σε 5 δόσεις.

 • 25% έκπτωση: σε ανέργους και σε Άτομα με Αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.
 • 25% έκπτωση: σε εργαζόμενους σε τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες
 • 25% έκπτωση: σε Ιδιοκτήτες τουριστικών/ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • 25% έκπτωση: σε Απόφοιτους τμημάτων ΑΕΙ / ΑΤΕΙ τουριστικών σπουδών & απόφοιτους ΙΕΚ τμημάτων τουριστικών σπουδών
 • 25% έκπτωση: σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη)
 • 25% έκπτωση: Εφάπαξ προεξόφληση ποσού
 • 25% έκπτωση: Μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων
 • 50% έκπτωση για: Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • 50% σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου και στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • 50% για όλους όσοι παρακολουθούν ή ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες πριν από την έναρξη του παρόντος ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου: «Eτήσια επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία», «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων», «Διαπολιτισμική εκπαίδευση», «Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση», «Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση», «Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας», «Ετήσια επιμόρφωση στη Σχολική ψυχολογία», «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ψυχολογία της νεανικής σχέσης», «Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: Ολιστική προσέγγιση», «Εφαρμοσμένη εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», «Ετήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας», «Social Media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό», «Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιοποίηση εργαλείων σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δημιουργία προσαρμοστικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού», «Αποτελεσματική Επικοινωνία», «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Mini-MBA)», «Πολιτιστικός τουρισμός και εφαρμοσμένη επικοινωνία: το παράδειγμα της κεντρικής Μακεδονίας», «Οικονομική εγκληματικότητα και το έγκλημα πίσω από το έγκλημα»,  «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», «Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα».

 

Παροχές – Υποτροφίες

 

Σε όλα τα Προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας ως εξής:

- Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα.

- Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 μέχρι και 50 άτομα.

- Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 μέχρι και 100 άτομα.

- Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποτροφία μπορούν να κάνουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα που επιθυμούν (εδώ).
 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, παρέχεται πρόσβαση σε συλλογές της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς επίσης, η δυνατότητα δανεισμού και διαδανεισμού βιβλίων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι άνεργοι που διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τη χρήση της πλατφόρμας moodle απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:
1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:
1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
2. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά και προαιρετικά και μια κάμερα.

Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

Επίσης, προσφέρεται υλικό οδηγιών χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, όπου αυτό χρειάζεται, καθημερινά, για τους υποψηφίους από τις 10:00πμ έως 18:00μμ στο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210 3009703.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του ΖΟΟΜ ή του Big Blue Button. Ο εκπαιδευτής διδάσκει ζωντανά (real time) το μάθημα έχοντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφάνειες, εικόνες, video και ιστοσελίδες και οι εκπαιδευόμενοι το παρακολουθούν από οπουδήποτε επιθυμούν. Ο καθηγητής επικοινωνεί με τους εκπαιδευόμενους μέσω ήχου, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της εικόνας του ιδίου αλλά και των εκπαιδευομένων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων και με τον καθηγητή, με δυνατότητα αποστολής γραπτού μηνύματος σε όλους τους συμμετέχοντες (δημόσια συνομιλία) ή σε συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ιδιωτική συνομιλία).
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας ερωτήσεις, δίνοντας προφορικές ή/και γραπτές απαντήσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύουν την τηλεδιάσκεψη και να επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές χρειαστεί.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν 3 ζωντανές ψηφιακές συναντήσεις διάρκειας, έκαστη, 2 ωρών, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα περίπου κάθε 2 μήνες.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε τεστ αξιολόγησης & γραπτές εργασίες.
Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα-σπόνδυλο και οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, ελεύθερου κειμένου και προκύπτουν μέσω τράπεζας θεμάτων. Στις αξιολογήσεις υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων και εμφάνισής τους στους συμμετέχοντες. Για κάθε επιμέρους τεστ αξιολόγησης θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος/η να συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας ≥ 60%. Τα κουίζ θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων 100άδων ερωτήσεων και θα προκύπτουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε μαθητή χωρίς καμία περιοδικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μετρήσιμο μαθησιακό αποτέλεσμα, μιας και θα πρέπει να έχει αναγνώσει ο μαθητής το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής ομάδας, εργασίες, οι οποίες υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας.

Η επικοινωνία με την εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος γίνεται μέσω της πλατφόρμας 24 ώρες την ημέρα. Επίσης, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις από την εκπαιδευτική ομάδα και από την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (e-mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Ο χρόνος μελέτης και εξάσκησης των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του καθενός και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού. Για την οργάνωση του χρόνου μελέτης και την τήρηση των προθεσμιών της διαδικασίας αξιολόγησης ο χρήστης της πλατφόρμας υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου που εμφανίζεται στο ταμπλό της πλατφόρμας και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.

Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο εκπαιδευόμενος καλείται να καλύψει το συνολικό κόστος της επιμόρφωσης και να επιτύχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή από την κεντρική γραμματεία σε διάστημα έναν έως τρεις μήνες από την επίσημη λήξη του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Δικηγόρων/Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Η πρακτική εφαρμογή της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) – Προστασία καταναλωτών

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή οικονομολόγοι, προκειμένου […]

Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Περιγραφή Προγράμματος   Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Παιδοψυχολογία: Ολιστική Προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τους κυριότερους τομείς ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις αντιτιθέμενες θεωρίες ερμηνείας της αναπτυξιακής […]

Εθελοντισμός και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, […]

Πολιτιστικός Τουρισμός και Εφαρμοσμένη επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης προσφέρει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας» διάρκειας 16 εβδομάδων - 300 ωρών. Το πρόγραμμα αυτό […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram