Κλιματική Αλλαγή: Οικονομικές-Κοινωνικές Επιπτώσεις και Πολιτικές Αντιμετώπισης

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ένα θέμα επείγουσας και μείζονος σημασίας για την επιβίωση των σημερινών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η εμβάθυνση των συμμετεχόντων/ουσών στις δημόσιες/κρατικές πολιτικές των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου, να δραστηριοποιηθούν ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες και να μπορούν να εκπονούν συγκεκριμένους τρόπους/μοντέλα αντιμετώπισής του. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απαρτίζεται από θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τη διεθνή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί, τους τρόπους αντιμετώπισης συγκεκριμένων καταστροφικών φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, την υπερεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τη γενικότερη οικολογική επιβάρυνση του οικοσυστήματος. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι/ες, μέσα από την αναγκαία θεωρητική ανάλυση, τη μελέτη επιλεκτικών παραδειγμάτων και περιστατικών και εστιάζοντας σε βιώσιμα εναλλακτικά μοντέλα, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν πολιτικές αντιμετώπισης και διαχείρισης του πολυδιάστατου φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, σε ένα διευρυμένο πλαίσιο κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, το πρόγραμμα εντάσσει την κλιματική αλλαγή στις δυνάμεις που πρόκειται να διαμορφώσουν το μελλοντικό κόσμο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι μεγάλες μακροκοινωνικές τάσεις που αναμένεται να αλλάξουν την κοινωνική δομή και τις οικονομικές συνθήκες, και επομένως το επίπεδο της ανθρώπινης ευημερίας, όπως είναι η αστικοποίηση και οι δημογραφικές και μεταναστευτικές αλλαγές, η εισαγωγή των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η κλιματική αλλαγή και η παγκοσμιοποίηση σε έναν πολυκεντρικό (multipolar) πλέον κόσμο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•    στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
•    στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
•    στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
•    στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
•    στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών,
•    στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
•    στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι),
•    στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
•    ενεργούς πολίτες (όπως εθελοντές – εθελοντικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο., κ.ά.), που θέλουν να καταρτιστούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, προτάσσοντας την ατομική ευθύνη και τις ατομικές περιπτώσεις αντιμετώπισης της.
 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ωκεανογραφία: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Κατανόηση, Παρακολούθηση και Πρόγνωση του Φυσικού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της Φυσικής Ωκεανογραφίας και τις μεθόδους παρακολούθησης και πρόγνωσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με τα κυρίαρχα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στις θάλασσες και τους ωκεανούς […]

Υποθαλάσσια Χαρτογράφηση - Μεθοδολογία και Γεωκίνδυνοι: Επεξεργασία, Διαχείριση, Απεικόνιση και Ανάλυση Δεδομένων

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τη θαλάσσια και παράκτια χαρτογράφηση, με τη χρήση γεω-χωρικών τεχνολογιών και με την επεξεργασία δορυφορικών απεικονίσεων. Δίνεται έμφαση στις βασικές έννοιες της ακουστικής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε ο εκπαιδευόμενος να […]

Σύγχρονες Εφαρμογές Κλιματισμού (Μελέτη, Εγκατάσταση, Επισκευή)

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει εκπαιδευτεί πλήρως στην μεθοδολογία, επιστήμη και τεχνική που ασκείται τόσο σε ότι αφορά στην δημιουργία εγκαταστάσεων κλιματισμού άνεσης ή και βιομηχανικού κλιματισμού όσο και σε ότι αφορά στην παρακολούθηση και συντήρηση […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Νανοϋλικά: Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Σύγχρονες Εφαρμογές

Η Νανοεπιστήμη είναι η μελέτη των δομών και των υλικών στην κλίμακα των νανομέτρων. Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των δομών στη νανοκλίμακα. Η καινοτόμος […]

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές για την […]

Εισαγωγή στη Νανοϊατρική

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Νανοϊατρική» έχει ως στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευομένων για την απόκτηση των βασικών γνώσεων στη νανοϊατρική, καθώς και την παρακίνησή τους να εμβαθύνουν περισσότερο, προκειμένου να εξειδικευτούν στα πλαίσια της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι εκπαιδευόμενοι, μετά […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram