Κλιματική Αλλαγή και Τεχνολογία Τοπίου

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Η συζήτηση και ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι κεντρικό θέμα και εστία προβληματισμού. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και καθημερινότητα επιβάλλουν τον προσανατολισμό του σχεδιασμού στη σωστή διαχείριση και αντιμετώπισή τους. Έννοιες όπως η βιωσιμότητα και η αειφορία δεν είναι πλέον αφηρημένοι όροι, αλλά μετρήσιμες παράμετροι σε κάθε σχεδιαστική απόπειρα.
Σκοπός του προγράμματος "Κλιματική Αλλαγή και Τεχνολογία Τοπίου" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού ενός υπαίθριου χώρου, με γνώμονα την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, μέσα από την παρουσίαση της θεωρίας και των ειδικών γνώσεων και μεθόδων σχετικά με την αξιοποίηση, τη διάταξη και την ιεράρχηση των σχεδιαστικών επεμβάσεων, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τη δημιουργική διαδικασία σε έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας και θα ενσωματώσουν σε αυτή την απαραίτητη περιβαλλοντική διάσταση. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να οργανώσουν το σχεδιασμό σε δημιουργικό, περιβαλλοντικό και οικολογικό επίπεδο και να προχωρήσουν στην επιτυχή υλοποίησή του.
Στο πρώτο μάθημα «Κλιματική Αλλαγή - Φαινόμενα και Αντιμετώπιση» αναφέρονται αναλυτικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, προτείνονται τρόποι, τόσο αποκατάστασης του χώρου μετά την έλευση ενός τέτοιου φαινομένου όσο και πρόληψης. Στο δεύτερο μάθημα «Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων» οι εκπαιδευόμενοι/ες ανακαλύπτουν εκ νέου τους φυσικούς πόρους όπως ο αέρας, το νερό και ο ήλιος και εξοικειώνονται με τις τεχνολογίες που προωθούν την αξιοποίησή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες. Στο τρίτο μάθημα «H Τεχνολογία του Τοπίου στην Άμβλυνση της Κλιματικής Αλλαγής» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τεχνικές και εφαρμογές για μία πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη προσέγγιση στην κατασκευή υπαίθριων χώρων και στο σχεδιασμό των επιφανειών σε κτιριακά κελύφη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, πολιτικούς μηχανικούς, γεωπόνους, εργαζόμενους στον τομέα της κηποτεχνίας, συντηρητές πρασίνου, διακοσμητές.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Κλιματική Αλλαγή: Οικονομικές - Κοινωνικές Επιπτώσεις και Πολιτικές Αντιμετώπισης

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ένα θέμα επείγουσας και μείζονος σημασίας για την επιβίωση των σημερινών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η εμβάθυνση των […]

Γεωαρχαιολογία - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σε Σύγχρονες Μεθόδους και Τεχνικές

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα γεωαρχαιολογίας και γεωχρονολογήσεων, καθώς και η συστηματοποίηση και διεύρυνση των γνώσεών τους σε μεθόδους και τεχνικές της γεωαρχαιολογίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε […]

Βιομηχανική Διοίκηση

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στον δυναμικό και πολυδιάστατο τομέα της Βιομηχανικής Διοίκησης, έναν τομέα κρίσιμο για την αποδοτική λειτουργία και τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης και βιομηχανίας. Το πρόγραμμα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα, από την εισαγωγή […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Growth Hacking Marketing

Σκοπός του προγράμματος Growth Hacking Marketing είναι να δημιουργήσει ένα συναρπαστικό μοντέλο διασταύρωσης του μάρκετινγκ και του ψηφιακού κόσμου. Απευθυνόμενο ειδικότερα σε στελέχη μάρκετινγκ, επιχειρεί να τους υποδείξει τον τρόπο να ηγηθούν στην ψηφιακή εποχή, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον […]

Telemarketing : Αποτελεσματικές Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην απομακρυσμένη πώληση αγαθών και υπηρεσιών (telemarketing).    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που ασχολούνται με το telemarketing  και θέλουν να γίνουν πιο […]

Θετική Ψυχολογία: Η Επιστήμη της Ευτυχίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θετική Ψυχολογία: Η Επιστήμη της Ευτυχίας» αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες, αλλά και ειδικούς της ψυχικής υγείας και ευρύτερα επαγγελματίες του χώρου της υγείας, αναφορικά με την προσέγγιση της θετικής […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram