Κλιματική Αλλαγή και Τεχνολογία Τοπίου

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Η συζήτηση και ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι κεντρικό θέμα και εστία προβληματισμού. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και καθημερινότητα επιβάλλουν τον προσανατολισμό του σχεδιασμού στη σωστή διαχείριση και αντιμετώπισή τους. Έννοιες όπως η βιωσιμότητα και η αειφορία δεν είναι πλέον αφηρημένοι όροι, αλλά μετρήσιμες παράμετροι σε κάθε σχεδιαστική απόπειρα.
Σκοπός του προγράμματος "Κλιματική Αλλαγή και Τεχνολογία Τοπίου" είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού ενός υπαίθριου χώρου, με γνώμονα την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, μέσα από την παρουσίαση της θεωρίας και των ειδικών γνώσεων και μεθόδων σχετικά με την αξιοποίηση, τη διάταξη και την ιεράρχηση των σχεδιαστικών επεμβάσεων, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τη δημιουργική διαδικασία σε έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας και θα ενσωματώσουν σε αυτή την απαραίτητη περιβαλλοντική διάσταση. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να οργανώσουν το σχεδιασμό σε δημιουργικό, περιβαλλοντικό και οικολογικό επίπεδο και να προχωρήσουν στην επιτυχή υλοποίησή του.
Στο πρώτο μάθημα «Κλιματική Αλλαγή - Φαινόμενα και Αντιμετώπιση» αναφέρονται αναλυτικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, προτείνονται τρόποι, τόσο αποκατάστασης του χώρου μετά την έλευση ενός τέτοιου φαινομένου όσο και πρόληψης. Στο δεύτερο μάθημα «Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων» οι εκπαιδευόμενοι/ες ανακαλύπτουν εκ νέου τους φυσικούς πόρους όπως ο αέρας, το νερό και ο ήλιος και εξοικειώνονται με τις τεχνολογίες που προωθούν την αξιοποίησή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ανεμογεννήτριες. Στο τρίτο μάθημα «H Τεχνολογία του Τοπίου στην Άμβλυνση της Κλιματικής Αλλαγής» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τεχνικές και εφαρμογές για μία πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη προσέγγιση στην κατασκευή υπαίθριων χώρων και στο σχεδιασμό των επιφανειών σε κτιριακά κελύφη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, πολιτικούς μηχανικούς, γεωπόνους, εργαζόμενους στον τομέα της κηποτεχνίας, συντηρητές πρασίνου, διακοσμητές.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα (Smart Energy Grid)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα (Smart Energy Grid)» έχει ως σκοπό την παροχή των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων, με βάση την επικείμενη αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των έξυπνων ενεργειακών δικτύων (Smart Energy Grids) και της απελευθερωμένης […]

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γσπ-Gis), Χαρτογραφία και Περιβάλλον: Ανάπτυξη Εφαρμογών με τη Χρήση Λογισμικών GIS

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Χαρτογραφία και Περιβάλλον: Ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση λογισμικών GIS», έχει ως στόχο να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, με εφαρμογές στη Χαρτογραφία και το […]

Ωκεανογραφία: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Κατανόηση, Παρακολούθηση και Πρόγνωση του Φυσικού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της Φυσικής Ωκεανογραφίας και τις μεθόδους παρακολούθησης και πρόγνωσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με τα κυρίαρχα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στις θάλασσες και τους ωκεανούς […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Web Design: Aπό τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Web Design: Από τον Σχεδιασμό μέχρι την Επεξεργασία της Επισκεψιμότητας» προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την κατασκευή websites. Ξεκινά με μια εισαγωγή στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του WWW, και συνεχίζει με τη μελέτη και ανάλυση […]

Η Προέλευση των Ελλήνων μέσα από τις Συνέχειες και Ασυνέχειες της Προϊστορικής Κατοίκησης στον Ελλαδικό Χώρο

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η προέλευση των Ελλήνων μέσα από τις συνέχειες και ασυνέχειες της προϊστορικής κατοίκησης στον ελλαδικό χώρο» διερευνάται το ζήτημα της εμφάνισης και της καταγωγής των Ελλήνων στην απώτατη εποχή της προϊστορίας του ελλαδικού χώρου. Βέβαια, όπως θα […]

Διαχείριση Συναισθηματικού, Ψυχικού Τραύματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Συναισθηματικού, Ψυχικού Τραύματος» έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Με χρήση στοιχείων και αναφορών από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram