Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: Όψεις της αφήγησης στο χαρτί και στην οθόνη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο . «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: Όψεις της αφήγησης στο χαρτί και στην οθόνη», διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί  3-7 Ιουλίου 2023 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής  και θα υλοποιηθεί διά ζώσης, με εισηγήσεις και εργαστήρια.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Βενετία Αποστολίδου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπαίδευσης και Διευθύντρια του Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγήτριες και καθηγητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, μέλη ΕΔΙΠ και διδακτόρισσες με ειδίκευση στα θέματα του θερινού σχολείου.

Στόχος του προγράμματος

Το θερινό σχολείο επικεντρώνεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στον κειμενικό τύπο της αφήγησης και προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης της σε διάφορα σημειωτικά και επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Βασική επιδίωξη είναι η ανάδειξη της κεντρικότητας και της σημασίας της αφήγησης για την κοινωνία και την εκπαίδευση, η παρουσίαση θεωρητικών και αναλυτικών εργαλείων για την προσέγγιση της, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για τη διδακτική αξιοποίησή της και για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επίγνωσης των γλωσσικών χαρακτηριστικών και των επικοινωνιακών λειτουργιών της. Οι εργασίες του θερινού σχολείου θα επικεντρωθούν στην κοινωνικές, γνωστικές και αισθητικές λειτουργίες της αφήγηση εξετάζοντας μια ευρεία γκάμα αφηγηματικών κειμενικών ειδών, ενώ μέσα από εργαστήρια θα διερευνηθούν οι τρόποι της διδακτικής αξιοποίησης τους. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συνομιλιακή αφήγηση στο περιβάλλον της σχολικής τάξης ως μέσου κατασκευής ταυτοτήτων αλλά και στην αφήγηση ως αντικείμενο διδασκαλίας μέσα στο παρόν σχολικό πλαίσιο και στις προοπτικές αναθεώρησης της θέσης της και διδασκαλίας της.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

H επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για το θερινό σχολείο βασίζεται στη διαπίστωση της σχετικά συγκεχυμένης γνώσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τον κειμενικό τύπο της αφήγησης, η οποία εν μέρει
μπορεί να αναχθεί στην αποσπασματικότητα με την οποία έχει εισαχθεί στο υπάρχον σχολικό πλαίσιο.
Ωστόσο η αφήγηση εντοπίζεται, ως κειμενικός τύπος, διάχυτος στην κοινωνία και τον πολιτισμό, και επιτελεί κεντρικές κοινωνικές, γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες. Η συστηματική γνώση γύρω από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη στην εποχή μας κατά την οποία τα πολυτροπικά περιβάλλοντα επιτρέπουν την παραγωγή υβριδικών κειμενικών ειδών και πολυφωνικών κειμένων όπου η αφήγηση ως μηχανισμός ερμηνείας της πραγματικότητας, καταγραφής της εμπειρίας και διαπραγμάτευσης νοημάτων και κανονικοτήτων παίζει κεντρικό ρόλο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα:

  • γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διάφορων αφηγηματικών ειδών και θα αναγνωρίζουν την κεντρικότητα της αφήγησης για την εκπαίδευση αλλά και την σύγχρονη επικοινωνία.
  • είναι σε θέση να προσεγγίζουν κριτικά τα αφηγηματικά κειμενικά είδη.
  • συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων αφηγηματικών κειμενικών ειδών με τις λειτουργίες τους. και με τις επικοινωνιακές συνθήκες καθώς και τα σημειωτικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία παράγονται και προσλαμβάνονται τα αφηγηματικά κείμενα.
  • έχουν ασκηθεί στην ανάγνωση και ερμηνεία συγκεκριμένων αφηγηματικών ειδών.
  • είναι σε θέση να διδάξουν τα συγκεκριμένα κειμενικά είδη αποτελεσματικότερα στην εκπαίδευση και έτσι να βοηθήσουν τους μαθητές τους στην κατανόηση και συγγραφή τους.
  • έχουν εξοικειωθεί με τους τρόπους διδακτικής αξιοποίησης των συγκεκριμένων ειδών.
  • έχουν εξοικειωθεί με την διαχείριση των αφηγήσεων που προκύπτουν στην σχολική τάξη ως μηχανισμού κατασκευής και εγγραφής ταυτοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, πτυχιούχους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες παιδαγωγικών σχολών και φιλολογιών, καθώς και σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα συνίσταται από εισηγήσεις οι οποίες θα αποσαφηνίσουν θεωρητικές έννοιες, εργαλεία και πλαίσια προσέγγισης της αφήγησης και των αφηγηματικών κειμενικών ειδών  και των γραμματισμών τους και από εργαστήρια κατά τα οποία οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες, δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά αλλά και ατομικά, θα εναλλαχθούν στους ρόλους των παραγωγών, παραληπτών και αναλυτών κειμένων, καθώς και θα εκπονήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σενάρια για την αξιοποίηση και διδασκαλία των αφηγηματικών κειμενικών ειδών.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Βιβλιογραφία γύρω από τη θεωρία της αφήγησης, των αφηγηματικών κειμενικών ειδών, καθώς και για κάθε ένα από τα κειμενικά και λογοτεχνικά είδη που θα διδαχθούν στο πρόγραμμα

2. Παραμύθια, μυθιστορήματα και διηγήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια.

3. Διαφόρων ειδών κείμενα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, αποσπάσματα από βιβλία καθώς και κείμενα από το διαδίκτυο τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια.

Το εκπαιδευτικό υλικό του θερινού σχολείου ανεβαίνει κάθε χρόνο στην πλατφόρμα του elearning στη σελίδα του θερινού σχολείου πριν από την έναρξη των εργασιών του προγράμματος.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει τις ασκήσεις στο πλαίσιο των εργαστηρίων και να έχουν υποβάλει την εργασία που προβλέπεται στο τέλος του προγράμματος

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 15/06/2022

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής: 130  ευρώ

Τρόπος καταβολής:  (τραπεζική κατάθεση)

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού: (θα ενημερωθείτε)

Εκπτωτική πολιτική

Εκπτωση: μία (1) υποτροφία με τη μορφή απαλλαγής από τα δίδακτρα

Κατηγορία δικαιούχων: εισοδηματικά κριτήρια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Πτυχίο ΑΕΙ, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τo αντίγραφο πτυχίου το οποίο μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά στο e-mail [email protected]

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος” , διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 12-14/5/2023  […]

Δημιουργική Γραφή. Θεωρία και Πράξη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο  «Δημιουργική Γραφή. Θεωρία και Πράξη», διάρκειας 63 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2023 και θα υλοποιηθεί με […]

Οι Θεσμοί και το Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Οι Θεσμοί και το Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», διάρκειας 32 ωρών(διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί το εαρινό χειμερινό εξάμηνο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram