Καινοτομία και Πνευματική Ιδιοκτησία για το Περιβάλλον

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Η καινοτομία, και ειδικότερα η πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), είναι κρίσιμοι κινητήριοι μοχλοί για την οικονομική ανάπτυξη, επιτρέποντας την αξιοποίηση των αναπτυξιακών στοιχείων στις οικονομίες.

Αυτά τα στοιχεία παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τεχνολογική υπεροχή, με την προστιθέμενη αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας να αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη.

Η γνώση των δεδομένων πνευματικής ιδιοκτησίας και οι δεξιότητες ερμηνείας και εκμετάλλευσης είναι το κλειδί για πολλαπλά οφέλη: από την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας, τον εμπλουτισμό των δικών μας δημιουργικών δραστηριοτήτων, μέχρι την κατανόηση των μελλοντικών τάσεων, των αναδυόμενων τάσεων και των πιθανών συνεργατών και ανταγωνιστών, ή πιθανών απαιτούμενων αδειών για τη μεταφορά τεχνολογίας.

Από το γεγονός αυτό μπορεί δυνητικά να επωφεληθεί μια ευρεία γκάμα φορέων, από καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις έως γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και φοιτητές που μπορούν να ενεργοποιήσουν την τεχνογνωσία τους αμέσως μόλις ή και πριν εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Αυτό το μάθημα θα επικεντρωθεί στην αλληλένδετη σύνδεση των τριών κυρίαρχων θεμάτων: καινοτομία, διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων και βιωσιμότητα και κυκλικότητα, και θα βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν τις συνδέσεις μεταξύ τους.

Εστιάζουμε στα εξής: βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία (Β&ΚΟ), καινοτομία για τη Β&ΚΟ, τα βασικά στοιχεία της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΙ) και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), το ρόλο της ΠΙ για τη Β&ΚΟ, τη χρήση πληροφοριών καινοτομίας και ΔΠΙ, και τη χρήση μηχανισμών ΠΙ για τη Β&ΚΟ.

Το πρόγραμμα θα παρασχεθεί από διεθνή ομάδα διακεκριμένων Ακαδημαϊκών και εκπαιδευτών. Επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική .

Κάλυψη των αναγκών αγοράς εργασίας

Η πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) είναι καίριοι κινητήριοι παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη. Τα αντικείμενα αυτά παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τεχνολογική ηγεσία, με την προστιθέμενη αξία της ΔΠΙ να αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη (Έκθεση του EUIPO για την παραβίαση των ΔΠΙ, 2019). Οι βιομηχανίες που εξαρτώνται από τα ΔΠΙ δημιουργούν επίσης περίπου το ένα τρίτο όλων των θέσεων εργασίας στην ΕΕ (Έκθεση του EPO και του EUIPO, 2019). Η χρήση των ΔΠΙ αυξάνεται επίσης, καθώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο όγκος των επενδύσεων σε ΔΠΙ αυξήθηκε κατά 87% στην ΕΕ, σχεδόν τριπλάσια της αύξησης των επενδύσεων σε υλικά αγαθά (DG FIN, 2017, Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συζήτησης Οικονομίας).

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα ΔΠΙ αποτελούν εκτενή πηγή γνώσης, με κάποιες προβλέψεις που αναφέρουν ότι το 80% όλης της τεχνικής γνώσης στον κόσμο βρίσκεται μόνο σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Asche, 2017), τα οποία είναι διαθέσιμα δημόσια.

Η επίγνωση αυτών των δεδομένων και οι δεξιότητες για την ερμηνεία και την εκμετάλλευσή τους επιτρέπουν: την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας, τον εμπλουτισμό δημιουργικών δραστηριοτήτων, την κατανόηση μελλοντικών τάσεων, αναδυόμενων τάσεων και ποιοι ενδέχεται να είναι πιθανοί συνεργάτες και ανταγωνιστές ή πιθανοί αδειοδότες για τη μεταφορά τεχνολογίας.

 Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από διάφορους φορείς, από καινοτόμες start-ups και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας έως φοιτητές που μπορούν να ενεργοποιήσουν τις γνώσεις τους μόλις εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Οι κύριες προτεραιότητες της νέας Βιομηχανικής Στρατηγικής της ΕΕ (COM/2020/102 final) περιλαμβάνουν τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τον στόχο της Ευρώπης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και τον σχεδιασμό του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Συνδέεται επίσης με την κατανόηση του σχεδίου δράσης για την πνευματική ιδιοκτησία προς υποστήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της ΕΕ, το οποίο κηρύσσει την ΠΙ και τα ΔΠΙ ως υποστηρικτικά της ευρωπαϊκής καινοτομίας, επιτρέποντας στην ΕΕ να παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης και να επιτρέπει τις ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις της Ευρώπης – καθιστώντας έτσι δυνατή τη βιωσιμότητα. Ένα από τα βασικά οχήματα για το τελευταίο είναι οι στρατηγικές Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ). Η ΚΟ θεωρείται απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, έξυπνης σε πόρους και χαμηλού άνθρακα Ευρώπης, προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλες επιχειρηματικές δυνατότητες (Σχέδιο Δράσης Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ, 2020), ενισχυμένες από καινοτόμες λύσεις. Η ‘έξυπνη χρήση’ των ΔΠΙ (COM(2020) 628 final) βασίζεται συνεπώς στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ‘ΔΠΙ για την επιχείρηση’, ενώ ενισχύει τα επιχειρηματικά, ψηφιακά και πράσινα προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Πολυεπίπεδη ανάλυση του φορολογικού συστήματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή μιας σφαιρικής και ολοκληρωμένης θεώρησης του φορολογικού συστήματος, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αξιολογούν και να λαμβάνουν αποφάσεις επί φορολογικών θεμάτων. Ο σκοπός αυτός υλοποιείται μέσω της πληρότητας των διδακτικών ενοτήτων […]

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την εξοικείωση των αποφοίτων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας με έμφαση στην ορθολογική διαχείριση […]

Εισαγωγή στην Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή: Επιστήμη και Πολιτισμός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή βασικών γνώσεων και την εξοικείωση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τα κύρια συστατικά της διατροφής του ανθρώπου με έμφαση την  Μεσογειακή Διατροφή   και των ωφελειών τους στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και της σημασίας των […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram